Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KAZAĆ

czas. dk/ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
brak opisu
lp 3. os.   każe
czas przeszły
lp ż 3. os.   kazała
tryb rozkazujący
lp 2. os.   każ
nieosobowy czas przeszły
  kazano
Znaczenia
1. »wydać, wydawać rozkaz, polecenie«
2. »wygłaszać kazanie«
3. »mówić, perorować«
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • potrzeba każe:
  • – [...] te Panstwo podległe záwsze bywało przypádkom Interregni, miánowicie ná ten czas gdy schodziło ná krwi y Potomkách Krolewskich á szukáć po obcych Kráiách Pánow tym Narodom potrzebá kázałá [...]. MerkPol 167.
  • – [...] ieżeliby od Pułnocy Międzywschodnie Kráie Pokoy sobie obmierziwszy/ chciały Woynę przeciw Rzeczypospolitey podnieść/ álbo iesliby przeciwko támtymże Kráiom potrzebá Woynę obrocić kazáłá [...] tą drogą [wodną] wszytkie te potrzeby Woienne [...] wygodnie wystáwione być mogą. FredKon 111.
Związki frazeologiczne

 • kazać na praszczęta:
 • »zastosować karę polegającą na przebieganiu skazanego przez szpaler bijących rózgami«
  • ~ Ledwoć effecerunt ze nie kazano roz strzelać, ale napraszczęta przez Gałeckiego Regiment. PasPam 255v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Chłop ná nowe buczno każé/ sporo piié. KnAd 62.
 • Każ temu smrodowi ábo béstyiey gębę pieniędzmi zátkáć. KnAd 242.