Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BRAMOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVI-XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
bramować  
lp 1. os. bramuję  
3. os. bramuje  
lm mos 3. os. bramowali  
bramując  
bramowano  
Znaczenia
1. »obszywać, otaczać brzegi jakiego przedmiotu listwą, lamówką, szlakiem, lamować«
Rekcja: kogo co

 • – Er schalt auff die hoffart/ auff die grossen blawen Kröse/ vnd auff die verbremten Schörtze. Łájał [ksiądz na kazaniu] ná pychę/ ná wielkie modre kresy/ y ná bramowáne szorce. VolcDial 26v.
 • – W białey srebrogłowowey szacie hawtowaney W złoto rozgi u dołu wkoło bramowaney [była Dalinda]. ArKochOrl 47.
 • – Szátá brámowána po brzégách drogą mátéryią. Praetexta toga, [...] v. Brámowány. Kn 1104.
 • Brámuię szátę [...] Praetexo vesti limbum vel veste limbo [...] Circundo limbo chlamydem, ex Virgilio. Kn 44.
 • – Płaszcz Srebrny wszytek galonem bramowany Pliszą Ceglastą podszyty. ArchRadziw 1638 79, 1, 118.
 • – Xięzna Neuburska Pani i dobrodzieika moia [...] małzonce moiei Czamare wisniowego adamaszku, pasamanami złotemi bramowanom, a gronostaiami cudnemi podszytom darowała. VorLetSkarb 181-182.
 • – Za niemi [za czeladzią] szła dragonia [...] w kapeluszach galonami srebrnemi bramowanych. CzartListy 28.
 • – Elector słuchał Mszy Klęczący na Wezgłowku galonami wszystek bramowany szmatek tylko axamitu widac. SobTDzien 30-30v.
 • – [...] siedział Krol [...] pod Baldachynem Axamitnym złotemi Galonami bramowanym [...]. GazPol 1736/ 5, 1 nlb..
 • – BORDER [...] BRAMOWAC okładkę dawać około brzegow iakiey rzeczy. DanKolaDyk I, 211.
 • – Axamit ponso podszyty mármurkiem Po szwach z masyfu bramowano sznurkiem [opis bekieszy damskiej]. DrużZbiór 533.
2. przen.  »obmawiać, szkalować, przeinaczać, przekręcać; ostro ganić«
Rekcja: kogo co

 • – Nábál z Hebráyská głupiego znáczy/ ktory zápomniawszy siebie sámego/ inne obyczáie nicuie/ brámuie. BirkNiedz 33.
 • – Mászkarę osoby Plebáńskiey ná się wziąwszy, wyprowádził [przeciwnik jezuitów] ná Diálog Plebana z Ziemiáninęm swym páráfianem rozmawiáiącego, o Iesuitách; rozmáicie ich máluiącego, brámuiącego, zábáwy ich nieprzystoynie wyszpocáiącego, á postępki zle wykłádáiącego. SzemGrat Av.
 • ~ Brámuię/ transl. vide Obmawiam. Kn 44.
 • – Gorzey iuż człowiek mowić nie może/ ieno kiedy obmawia bliźniego swoiego/ kiedy brámuie postępki iego poczciwe/ kiedy nicuie intencyią iego dobrą. StarKaz II, 420.
 • – U tákichci nie skąpo, ktorzy Sługi Krystusowe przeklináć, szkálowáć, trádukowáć y brámowáć umieją. GdacPan 35.
 • – Miedzy wszystkiemi Sektámi tákich nie mász [...] coby Xiężą y Bracią swoje Kazániá y pismá ich ták brámowáli y szácowáli/ jáko miedzy nászymi Luteránami. GdacPrzyd 7.
 • – Poseł [...] podpiwszy sobie począł dobywac Oczu zartow y ięzyka Ku Xieznie [...] Postrzegł tego Xiąze mąż [...] y iużby mu był zganił to bespieczeństwo [...] po tym bespieczeństwo owego posła przed zoną bramuiąc dał do zrozumienia Xieznie aby się była na tym znała. HistŚwież 12.
Podhasła

*BRAMUJĄCY


im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp B. m bramującego  
Najwcześniejsze poświadczenie:
1627
Znaczenia
»obmawiać, szkalować, przeinaczać«
 • – Mászkarę osoby Plebáńskiey ná się wziąwszy, wyprowádził [przeciwnik jezuitów] ná Diálog Plebana z Ziemiáninęm swym páráfianem rozmawiáiącego, o Iesuitách; rozmáicie ich máluiącego, brámuiącego, zábáwy ich nieprzystoynie wyszpocáiącego, á postępki zle wykłádáiącego. SzemGrat Av.

BRAMOWANY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lp M. m bramowany  
ż bramowana  
B. ż bramowanom  
N. m bramowanym  
Ms. ż bramowanej  
lm B. nmos bramowane  
Ms. bramowanych  
Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Odsyłacze