Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BASAN I

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BASAN I, BAZAN
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne (czasem nieodmienny)
liczba pojedyncza
M.   Basan
D.   Bazan ||   Basan
C.   Basan
B. uż. nżyw.   Basan
Ms.   Basan ||   Bazan
  Basanie
Etymologia
hebr. habbāszan 'żyzna równina bez kamieni'
Znaczenia
nazwa geograficzna »płaskowyż w Palestynie w dorzeczu Jordanu, żyzny region słynący m.in. z hodowli bydła i owiec oraz z ogromnych dębów; Baszan«
  • – Jájr Syn Mánássessow/ posiadł wszystkę krájinę Argob/ áż do gránice Jessury y Mácháty/ przetoż názwał ją od imienia swego Básán Háwoth Jájr/ áż do dzisiejszego dniá. BG Pwt 3, 14.
  • – Beser/ na puszczy/ w rowninie/ w ziemi Rubenitow: y Rámot w Gáláád miedzy Gádyty: y Golám w Bázán miedzy Mánássitámi. BG Pwt 4, 43.
  • – Obtoczyło mię mnostwo cielcow; bycy z Básán oblegli mię. BG Ps 22, 13.
  • – Y przywrocę zaś Izráelá do mieszkánia jego/ á páść się będzie ná Kármelu/ y ná Básánie/ y ná gorze Efrájimowey/ á w Gáláádzie násycona będzie duszá jego. BG Jr 50, 19.

BASON II

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BASAN II, BASON II
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (bassyn, XVIII w in. zn.), SW, SJP (basen)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SWil


Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bason ||   basan
Etymologia
fr. bassin
Znaczenia
»naczynie do załatwiania potrzeb fizjologicznych lub rodzaj sedesu«
  • Bason cynowy [urządzenie gotowalni] ArchRadziw 1638 221/ 3.
  • – W tymze tylnym Sedzeniu [!] iest [...] Basson częscią miedziany, częscią blaszany z dziurą na wylot pod kolaską. ArchRadziw 1638 327, 4.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • basan lazarecki:
BAZAN p. BASAN I