Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MEDIANA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: MEDIANA, MEDIANNA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   mediany
B.   mediannę
Etymologia
łac. mediana (vena)
Znaczenia
»środkowa żyła ramienia«
  • – Twirdzą niektorzy/ iż gdjby kto chćiał dowodnie/ álbo choćia niedoskonále/ w chorym ćiele chorobę poznáć: z kądby y z iákiey przyczyny byłá/ álbo być miáłá/ tylko z Medyány dáć mu krwie miernie vpuśćić/ á co namielszym prochem tego Soku zwierzchu potrząść. SyrZiel 232.
  • – Takich wiele widzę ktorzy Lancetem Francuskięm medyanne otworzywszy krew rozlewali. PasPam 133.