Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MIASTECZKO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   miasteczko
D.   miasteczka
C.   masteczkowi
B.   miasteczko
Ms.   miasteczku
liczba mnoga
D.   miasteczek
Ms.   miasteczkach
Znaczenia
1. »małe miasto«
  • – Dostało się tedy nąm na wytchnienie Miasteczko Sielce. PasPam 81.
  • – Posłał był Czarniecki przodem kilka Chorągwi [...] przyszły do przeprawy pod Samym Druckiem sive [czy to] Odruckiem, Bo to Miasteczko dwoiako nazywaią. PasPam 111v.
  • – Woytom Burmistrzom y Raycom po Miastach y Miasteczkach wiadomo czyniemy iz w pewnych naszych Interessach posyłamy do Woyska na Białey Rusi [...] Urodzonego nąm wiernie y uprzeymie miłego Iana Paska. PasPam 151.
  • – Nie mogę w Całym Miasteczku znaleść Człowieka. PasPam 237.
  • – Przyidziesz do Miasteczka. PasPam 253.
2.  przen.  »ludność miasteczka«
  • – Wiadoma mi iest iego przyprowadzeniu tych Ludzi Modestia [skromność] Wiadomy zukontentowania Miast y Miasteczek nieuprzykrzony Proceder. PasPam 172v.
  • – Zadawano mi także w tymże mandacie, że nie oddałem wszystkich dokumentów po napisanym dekrecie miasteczkowi Wohyniowi, co także fałsz był, bo wszystkie oddałem. MatDiar 424.