Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

USZYĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  uszyć
czas przyszły prosty
lm 3. os.   uszyją
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Nietrudno było o płotno [...] a uszyc [koszuli] nie miał kto bos my w Woysku mieli tylko iedną kobietę Trębaczkę. PasPam 57.
Związki frazeologiczne

  • uszyć komu boty (sz. zm.):
  • »działać podstępnie, intrygować«
    • – Pilat [...] duma, iákoby Herodowi uszyć boty [...] bo w sobie wzáiem byli nieprzyiaźni. MłodzKaz II, 146.
    • – Ale iak iego [sułtana] nágła iest exaltácya, ták prętki upádek [...] bo Iánczarow prętkie bunty, uszyią mu boty. ChmielAteny II 479.
Znaczenia niepewne
2:
  • ~ Mos Pan Polak day troszki kleb, będziem tobie koszul u szyć. PasPam 57.
Podhasła

USZYTY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lm Ms.   uszytych
Najwcześniejsze poświadczenie:
1603
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Nád to miedzy bogáctwy mieszkáiąc [rdzenni mieszkańcy Chile] są ubożuchnymi/ bo áni ich prágną áni szukáią/ przestawáiąc ná prostych y grubych potráwách/ y podłych sukniách/ z woru bez rękawow uszytych/ ktore mężczyznie do goleniá białymgłowom do kostek záchodzą/ rámioná záś zákrywáią kwádratowym płaszczykiem/ á tego ná rozmáite potrzeby używáią. TorRoz 3.
Odsyłacze