Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BUNTOWNIK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   buntownik
C.   buntownikowi
B. uż. żyw.   buntownika
N.   buntownikiem
W.   buntowniku
liczba mnoga
M. uż. osob.   buntownicy
uż. nosob.   buntowniki
D.   buntowników
C.   buntownikom
B. uż. osob.   buntowników
uż. nosob.   buntowniki
N.   buntownikami
  buntowniki
Ms.   buntownikach
Znaczenia
»człowiek występujący przeciwko władzy, ustalonemu prawu, porządkowi lub tradycji, uczestnik spisku, wichrzyciel«
 • – IP. Hetman Litt. rozgniewał sie był tam na Brata Pana Daniela, ze się wymawiał z tey drogi iść z Chorągwią do Stolicy [...] przemowił się był z Panem Hetmanem w kole, że mu rzekł Buntowniku dam Cię z ciąc. MasDiar 106.
 • Buntownik/ Euocator feruorum, Cicer. in Catilin. Rerum nouarum auidus concitor, Ammian. Incentor & incesor turbarum, Ammianus. Turbator, Liu. [...] Factiosus [...] Axitiosus [...] Nowiniarz. Natinator, Festo seditiosus. Nouarum rerum molitor [...]. Kn 53.
 • – Rokoszanié/ [...] Factiosi qui conspirárunt. Vicin. Buntownik. Kn 924.
 • – Zwadcá/ zwadzcá/ zwaycá. Sator litis [...] Litigator, Quintilian. v. Buntownik. Kn 1454.
 • – Na one buntowniki ktorzy nąm byli przyczyną takiego wyścia instigowalizmy y ścięto ich dwoch naprzednieyszych. MarchŚcibHist 23.
 • – Biezałeś w Ukrainę kędy Mars zapraszał Doroboty gdzie Moskwę z buntowniki płaszał. PotWoj XVIII.
 • – Iákoż co v bram Obozowych stoią, nie powinni luźnych wypuszczáć, ále gdy się gwałtem wydzieráią, iáko swawolnych y buntownikow imáć będą. FredKon 9.
 • – Krol także swoich Posłow do Pogranicznych Monarchow wysłał [...] prosząc o pomoc przeciwko Buntownikowi Chmielnickiemu. HistBun 7v.
 • – Przeciw [...] buntownikom Senat Rzymski nowoobranego Hetmana Pompeiusza z Woyskiem takze nowo zebranym Wyprawił. SzołHist 4.
 • – Obaczysz Wielkich niegdy Cesarzow [...] Mártyniána Od buntownikow zábitego [...] Foká Okrytnym Tyráństwem ranionego. LubSŁapAdw 112-116.
 • – Iakub Stary Pazziusz miał na konia wsiadszy z swoiemi buntownikami przybydz na ratunek Arcybiskupowi iesliby tego trzeba było. HistŚwież 142.
 • – Rolu 1722 gdy Solimann krol Perski przez rebellizuiącego Mirywessa był detronizowany, Achmet III temuz buntownikowi nieznacznie Sprzyiał. IntrHist 177-178.
 • – Szach tamas prawdziwy państwa perskiego Dziedzic sił dobywszy z onym rebellizuiącym Mirywessem naprzod kilka lat ucierał się a na ostatek Buntownika Zgromiwszy y uspokoiwszy, na Woysko Tureckie uderzył. IntrHist 178.
 • – Tu CHRYSTUS názwány Buntownikiem, udany, że Cesarzowi Censum dáwać zákazáł. ChmielAteny II 538.
 • – Heretycy są ták burzliwi/ tácy buntownicy/ iáko báłwány morskie/ od wiátrow podniesione. BirkRus 30.
 • – Theodozyusz Wynalazkiem Flaviáná Biskupá/ Piosnkámi Dziecinnemi był ubłágány/ kiedy się wzgárdy sowiey mścić chciał ná Buntownikach Antyocheńskich. KancPol 11 nlb..
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Buntownik rad strászy, poki się nie zboi. FredPrzysł C4v.
Przenośnie
 • Uznáły zmysły, że Duszy podległe, Wracaią do niey buntowniki zbiegłe.DrużZbiór 420