Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*KNIEJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
N.   knieją
Ms.   kniei
liczba mnoga
Ms.   kniejach
Znaczenia
»część lasu w jego głębi stanowiąca obszar polowania, gęstwina leśna«
  • – Albo Panskiego trzymali się Boku albo Woyska ktore iako Ordyniec w kniei z mykaiąc się z mieysca na mieysce inter vis cera [w granicach] jednak Oyczyzny Okrutnym ucinało się Brytanom. PasPam 133v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • za borem knieją:
  • »daleko, hen«
    • – Wyjechaliśmy na dwa dni w pole z jp. cześnikiem: splądrowaliśmy Starzynę, orczakowski bór, w górach za borem knieją, Miszkinniki, Sielanowszczyznę. ZawiszaPam 60-61.