Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

STRACIĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki frazeologiczne

 • co na bruku stracić:
 • »stracić co na hulankach«
  • ~ Márnotrawnisiu, nie pleć ládáczego, lepiey wyznay, żeś to ná bruku ztracił. MłodzKaz I, 48.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • stracić wstyd:
  • ~ Pozno się wstyda, kto straci wstyd w czele, Plecie ledaco: gdy ogniem dokuczy, Kat złodzieiowi nabolesnym ciele, Mow: bo rownego niemasz ognia szynie, Ktora wmiłosci grzeie się kominie. PotSyl 28.
 • wstyd stracić:
  • ~ Wstyd [...] 4) Jungferschaft [...] pudicité virginale, pucelage, m. virginité [...] wstyd straciła [...]. T III 2639-2640.
 • barwę stracić:
 • »zblednąć«
  • – On wspoł z głosem y barwę Stracił z tey przestrogi. OvOtwWPrzem 105.
 • impet stracić:
 • »zmniejszyć szybkość«
  • ~ Lecieli do góry przewalaiąc się tylko między dymem [...] dopiero zas impet straciwszy widać ich było lepiey kiedy na zad powracali a w Morze iako zaby wpadali. PasPam 60v.
Związki frazeologiczne

 • stracić komu apetyt, do czego:
 • »zniechęcić (się) do czego; obrzydzić komu co«
  • – Stracić komu apetyt [...] Obrzydził mi Filo[so]fią smak ochotę mi do niey stracił. DanKolaDyk II, 344.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Niewiástá/ ktora wstyd stráci/ prętko się z niecnotą zbráci. RysProv 57.