Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*UTRACIĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   utracił
czas zaprzeszły
lm mos 3. os.   byli utracili
Znaczenia
»stracić coś«
 • – Kto co z tamtąd z Pod Wiednia wyprowadził w Sepetach to pod Parkany utracił a przytym y zdrowie. PasPam 266v.
 • – Krolow[a] [...] posłała [...] dwadzieścia Tysięcy Czerwonych Złotych Suplementu do Obozu. Te Czerwone złote byli utracili przez głupstwo. PasPam 285v.
Związki frazeologiczne

 • utracić co na burku:
 • »stracić co na hulankach«
  • – Mowią potym o nim [młodym szlachcicu, prowadzącym hulaszczy tryb życia]: miał się kiedyś dobrze/ utrácił wszytko ná burku. BirkEgz 30.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • wstyd utracić:
  • – Bo iáko oszáláłego/ choć skacze/ táńcuie/ śpiewa przecie go nikt dobrey myśli vżywáć nie rozumie: Ták też y opilcy/ ktory wstyd y rozum opilstwem utrácił/ żaden nigdy dobrey myśli przypisáć nie może [...]. StarPopr 21.
 • wstyd utracić:
  • – Białegłowy záś ten frásunek miewáią/ dla vtrácenia czystości/ y siroctwá/ będąc ábowiem porzucone od miłośnikow/ z ktoremi w nádzieie małżeństwá obiecánego/ wstyd vtraciły [...] do rátunku y pomocy szátáńskiey/ iákożkolwiek vdáią się [...]. SpInZąbMłot 32.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Wstyd dość raz vtrácić. KnAd 1264.
Podhasła

UTRACONY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lp D. n   utraconego
Najwcześniejsze poświadczenie:
1645
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Powtore względem dobrá/ vtráconego/ álbowiem dobro/ to iest żywot wiekuisty/ ktory iest nieskończony: záczym przywroćić to dobro nieskończone/ nikt nie może dosyć vczynić/ tylko Osobá nieskończona. KorRoz 140.