Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEZMIERNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
lp M. m   bezmierny
ż   bezmierna
D. ż   bezmiernej
B. m nżyw   bezmierny
ż   bezmierną
n   bezmierne
N. m   bezmiernym
n   bezmiernym
Ms. n   bezmiernym
lm M. nmos   bezmierne
D.   bezmiernych
B. nmos   bezmierne
Znaczenia
1. »niedający się wymierzyć, nieskończony, nieograniczony; wielki, ogromny, potężny«
 • – Wierni od Niego [Chrystusa] i uprzejmi słudzy strachem bezmiernym odbiegli zagnani. MiasKZbiór 157.
 • – Przychodzą więc wielkie descensy; ktore potym nagłą śmierć [...] ábo sen vstáwiczny/ y bezmierny [...] zá sobą przywłoczą. SykstCiepl 147.
 • – Niézmiérny/ bézmiérny. Infinitus labor, infinita pecunia, infinita altitudo speluncae, infinitum imperium [...] Interminatus [...] Indefinitus [...] Immensus campus, immensum tempus, mare [...] Immanis numerus [...] Immanis quaestus, pecunia [...] Immane pondus [...] Effusus [...] Effusus risus [...] Effusa licentia, laetitia [...] Cuius nullus est terminus: nullis terminis circumscriptus aut finitus [...] v. Niéokreszony/ Wiélki. Kn 545.
 • – Oyćiec k niey: Tyż to corko/ wywracáćbyś chćiáłá Wieczne skázny? byś dobrze w dom trzech śiostr bieżáłá Vyźrzáłábyś tám práwá bezmierney wielkośći W mośiądzu/ á w żeleźie ryte/ dla trwáłośći. OvŻebrMet 399 [390].
 • – [...] tey Hekáćie dał Iupiter możność źiemskich wszystkich rzeczy, y morskich wielką, á práwie bezmierną, y iákoby setną; skąd ią też názwano Hekáte. OvOtwWPrzem 257.
 • – Krolewná/ z morskich smrodow y bezmiernych stráchow/ Niemáiąc tám páłacow/ áni wczesnych gmáchow/ Bárzo się zle ná zdrowiu niebożątko miáłá [...]. MorszHFilom K2.
 • – Wozów liczba bezmierna już pożakowanych, Tamże [wśród uchodźców na cmentarzu przy katedrze św. Jura] nie mało widać skrzyń porabowanych. ZimBSiel 155.
 • – Do czego i nas wolność bezmierna przywiodła, Każdy widzi [...]. PotPoczKuk III 387.
 • – Był to człowiek urodzenia nieznácznego, ále umysłu przestronnego, bezmierney ámbicyi, geniuszu wyniosłego, sposobny do wszytkiego, śmiały w rádách, obfity w sposobách, wymowny z przyrodzeniá y ápplikacyi, w wielkich záwsze y wspániałych myślách zábáwny. PotulHist 187.
 • – Lecz życzyłby Oyczyźnie y sobie, że Sukcessorowie iego náśládowáć chćieli przykłádu, ktory że im Krol dobry z śiebie da, nie wątpi, y żeby tę iuż bezmierną władzę, obroćić chćieli ná czynienie dobrze poddáństwu á nie ná złe ichże traktowánie. PotulHist 270.
 • – Skárby bezmierne z iedney Ręki sypie, W drugiey obraca koło, lecz nie skrzypie [bogini szczęścia]. DrużZbiór 270.
 • – Melancholicy, zawsze prawie są głodni: iadaią zbyt wiele, a czasem bardzo mało; zda się, że do rzeczy bezmiernych są stworzeni. KurFSzymańSPrzep 219.
2. »nadmierny, nieumiarkowany; zbyteczny«
 • – INsze záś choroby ktorymi czárownice ciáłá ludzkie zárażáią/ to iest: slepotą/ gwałtownymi chorobámi/ morzeniem bezmiernym/ kto dostátecżnie wylicżyć może: Przywiedźiem wszákże niektore z tych/ ná ktoresmy oczymá nászymi pátrzáli. SpInZąbMłot 133.
 • – [...] namiętnośći ábo maią miárę/ te dobre muśiemy zwáć/ gdyż się w cnotę obracáią; ábo są bezmierne: á te są zgołá złe/ y niecnotámi. PetrSEt 138.
 • – Zbytéczny/ bézmiérny. Immoderatus pastus, potus, homo: immoderata tempestas [...] Vehemens in vtramq́ue partem [...] Immodicus [...] Luxuriosus [...]. Kn 1409.
 • – Czegoż się nie imie Bezmierna gminu żądza? czego się nie waży? Kiedy Paná nie czuie/ y nád sobą straży. TwarSLeg 73.
 • – W tym Aphipnás turnieiu leżał nie wzbudzony/ Winem po wszytkich żełách bezmiernym vspiony: W słábey dotychmiast ręce kusz pełny trzymáiąc/ Offeyskiey niedźwiedzice skorę przyćiskáiąc. OvŻebrMet 304 [294].
 • – Gorzałká, trunki gorące, w używániu są bezmiernym. MłodzKaz I, 147.
 • – A oto pyszny generalstwa, pułkownictwa, rotmistrzostwa predykament, jedna bez kary licencyja i szarpanina, szacowny towarzystwa przywilej, sama wołoska czupryna [...], stempel za pasem, cybuch za kołnierzem albo ruchawe morzysko i gryzienie, szarawary pohane, haust bezmierny, brawura i grube znaczą obyczaje. MałpaCzłow 283.
Znaczenia niepewne
1 lub 2:
 • Bezmierny. unermässlich. démesuré, immense, excesif. T III 37.
Odsyłacze