Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

LUTY

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   luty
D.   lutego
Ms.   lutym
Znaczenia
»nazwa drugiego miesiąca w roku«
  • Luty miesiąc/ i księżyc [...] Kn 375.
  • – Działo się w Wieliczce, dnia 7 lutego 1661. InsGór 1661 70.
  • – W Lutym kiedy u ludzi, Woł, Wieprz, Báran tłusty, W leśsie wszelka zwierzyná pozna Mięsopusty, Słońce ná Zodyáku, postne ryby łowi, W Márcu záś iákoby w przek, czyniąc Kościołowi, Kiedy ludzie od mięsa ná ryby się biorą? PotPocz 100.
  • – Ekscerpt z punktów niektórych komisyi w żupach wielickich i bocheńskich sub tempus interregni po śmierci najj. k. jmci Jana III dn. 10 stycznia r. p. 1697 zaczętej, a dn. l lutego skończonej, przez niej spseyfikowanych im. pp. komisarzów Rzplitej z Konfederacyi Generalnej Warszawskiej tak z senatu, jako ex equestri ordine ad hunc actum deputowanych (...). InsGór 1743 139.
  • – SIGFRIDA S. Biskupa Wexioneńskiego w Gothii Apostoła Szwedzkiego 15. Lutego. Podczas Mszy S. na Elewacyi Pana JEZUSA maleńkiego podnosił. Synowcow iego niesłusznie pobitych trzy głowy po stawie pływaiąc in praesentia żałosnego Stryia gadały. Iedna mowiła: vindicabit, druga: quando? trzecia: In Filios filiorum. ChmielAteny III 197.
  • Luty, g. lutego. der Fornung. Février. § w lutym zima barzo tęga T III 769.