Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*DOWÓD

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B. uż. nżyw.   dowód
N.   dowodem
liczba mnoga
D.   dowodów
B. uż. nosob.   dowody
Znaczenia
»to, co służy do potwierdzenia faktów«
 • – Dalekich nie szukaiąc dowodow Szwedzka Woyna iakiey narobiła szkody y konfuzyiey Oyczyznie. PasPam 138v.
 • – Tęmu Influencyje dały szczodre Nieba Bo to Oczywisty iest dowod między nami Ze się sławy obięma uchwyci rękami. PasPam 273v.
 • – Wtym mogę kontrować z Rzymskiem Potentatem. O czym iawnych dowodow wywodzic nie trzeba. PasPam 273v.
 • – Czego oczy wisty na tym tu mieyscu reprezentuie się Dowod Wosobiey [!] Iey Mosci Panny Heleny Sieklicki ktora wzacnym y starozytnym zrodzona Domu [...] wszystkie Swiata tego dobrowolnie rzuca Ozdoby. PasPam 281v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • rzetelny dowód (sz. zm.):
  • – Wytrwać, że Hiszpánia zá dowod rzetelny Będzie miałá, żem nie mogł szczycić sewgo Domu, Zásłániać się miłością, ktora dokończoná, Z smiercią moią wraz skona. CorMorszACyd 121.
  • – Pokazał z rzetelnym dowodem, iż całość Ojczyzny et incolumitatem civium nad swe własne zdrowie przełozył, gdy przez tak ciężkie wojny nan vicaria potestate. AktaKrak III 151.
  • – I jakichże tedy większych i rzetelniejszych potrzeba dowodów? SobJListy 394.
  • – Przywodzi w trzydziestu Geniturach tyle innych przykłádow Sixtus ab Hemminga, ktore wszystkie predykcye rzetelnym były dowodem fałszywego skutku. BystrzInfZup 29 nlb.
  • – Maiąc rzetelne dowody Oycowskiego nieustannego starania Naszego o dobro pospolite, zechcecie wzáiemnie wypełnić przykłádnie y nieomieszkanie, czego po nich miłość Oyczyzny, żarliwość o sławę Narodu, uwaga bespieczeństwa y konserwacyi własney wyciąga. DanOstSwada 30.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Ná iédnę się broń/ obronę/ dowod/ przyiaciélá/ nié spuszczay. KnAd 529.