Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*EFOR

rzecz.
m
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L

Formy gramatyczne
lm M. efory  
eforowie  
D. eforów  
C. eforom  
B. efory  
Etymologia
gr. ephoros
Znaczenia
»wysoki urzędnik spartański wybierany do kierowania administracją, sądami, polityką zagraniczną i czuwający nad obyczajami«
  • – V Spártánow ten był chwálebny zwyczay/ iz krol sam Ephorom/ to iest Senatorom/ z drogi vstępował: tákże y mieszczánie wszeláką vczciwość urzędowi oddawáli/ ráduiąc się temu iż poszánowánie vczynili przystoyne vrzędowi. PetrSPolit I 270.
  • – Aristokrátia iest Rzeczpospolita/ w ktorey kilá osob dobrych/ bácznych/ mężnych/ swoie spráwy y rády do pospolitego dobrá szykuiąc/ pánuią. Tácy byli Efory v Lácedemonow/ v Rzymiánow Senat: tácy byli w Polszce dwánaście Woiewod z przodku [...]. PetrSPolit I 292.
  • – [...] [król lacedemoński] chcąc co sobie władzy krolewskiey viąć/ Ephory przeciwko Krolewskiemu máiestatowi postánowił/ ktorzyby rádzili Krolowi/ y przez ktorych rády Krol nie mogł nic czynić. PetrSPolit II 115.
  • – W Lácedemonie byli Armoste nápominácze y Ephorowie względácze pilni w żywot ludzki y obyczáie. PetrSPolit II 346.
  • – U drugich [społeczności] kilka osób społem, dobrych, cnotliwych, mądrych, mężnych, sprawy swoje i rady do pospolitego dobra obracając, panowali, jacy byli efory u Lacedemonów, u Rzymian senat, a po waszemu Duma, u Polaków na on czas dwanaście wojewod. NiemPam 144.
  • – Toćby ten urząd mało co różny spartańskich królów, gdzie władze próżny słuchał eforów pan, co kazali, jedno, że go wżdy zwierzchnością zwali, co wiódł do skutku skryte ich rady i mieczem władnął na złe sąsiady. MiasKZbiór 193.