Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PORWAĆ SIĘ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1625
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  porwać się
imiesłów uprzedni
  porwawszy się
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki frazeologiczne

 • porwać się ze snu (sz. zm.):
 • »ocknąć się nagle«
  • – Trzeba się nąm koniecznie ze Snu porwać odstąpiwszy tez pro tempore [na razie, chwilowo] wczasow domowych. PasPam 231v.
  • Porwawszy się ze Snu iak dopadł konia tak tez zaraz y w rzekę prosto skoczył. PasPam 90.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

 • na kogo do broni się porwać:
 • »zaatakować kogo zbrojnie«
  • – Oni perswasiiey nie przyimuiąc w schadzce swei, za małą iakąś okazyą na Xiązecia Rozynskiego do broni sie porwali. MarchŚcibHist 20.
  • Na obrazoni[go] [!] słusznie gospodarza do broni się porwał y wiele lekkosci narobieł. OssJŻyw 28v.