Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*USŁAĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1636
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  usłać
czas przeszły
lp m 3. os.   usłał
tryb rozkazujący
lm 2. os.   uścielcie
imiesłów uprzedni
  usławszy
Znaczenia
»pokryć«
  • ~ Boże vchoway/ bysmy mu [sc. Dzieciątku] mieli potrząsnąć kwiećiem wonnym łożeczko/ ábo też miękko vsłáć pośćiałkę/ ábo ná głowkę vwity z roży wieniec położyc/ o coby wszytko nam nie trudno... HinPlęsy 665.
  • ~ Zawsze bym i ja takim fruktom była rada, w których jabłkach i różach nie postawa zdrada. Tymi łóżko uścielcie dla wytchnienia z prace i z szafranów połóżcie na nich materace. HugLacPrag 130.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • usłać pola trupem || usłać trupem:
    • – Oswobodziwszy Ruskie Litewskie y Białoruskie kraie, Usławszy Pola ich Trupem [...] Poszło Woysko do Zwiąsku. PasPam 119v.
    • – Ociec Łaskawy [...] usłał Sowicie Pola Trupem Ottomanskiem Bystre Nurty y bez brodne Donaiowe Głębokosci. PasPam 266v.
    • – Najpierwej ich [Sasów] pisarz koronny Potocki nazajutrz po terminie armisticii około Tomaszowa tak zbił, że na trzy mile drogę trupem usłał. OtwFDzieje 257.
Podhasła

USŁANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp M. ż   usłana
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Dywanami Złotemi Srebrnemi Ziemia usłana. PasPam 260v.