Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ARCYBISKUPSTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn

Formy gramatyczne
lp M.   arcybiskupstwo
D.   arcybiskupstwa
B.   arcybiskupstwo
N.   arcybiskupstwem
Ms.   arcybiskupstwie
lm D.   arcybiskupstw
B.   arcybiskupstwa
Znaczenia
1. »urząd, godność arcybiskupa; siedziba arcybiskupa«
 • – Ian Długosz Kronikarz Polski/ y Kanonik Krak[owski] a potym Nominat na Arcybiskupstwo Lwowskie. PruszczKlejn 59.
 • – Ian Lipski Arcybiskup Gnieźnieński Krolowi za Nominacyą na Arcybiskupstwo dziękuję. PisMów II 324.
 • – Wszakże wiedział Imść, Że mi Krol Arcybiskupstwo Gnieznienskie ieszcze przed Bratem IEgo [...] assekurował. RzewKor 42.
 • – AULIQUE [...] Akt publiczny Teologicznej dysputy, ktorą na Sali Arcybiskupstwa odprawuie ten, co Doktorem zostaie. DanKolaDyk I, 152.
 • – Tylicki Królową Konstancyą [koronował] bo Maciejowski nie miał jeszcze expedycyi na Arcybiskupstwo. ŁubHist 166.
2. »prowincja kościelna zarządzana przez arcybiskupa«
 • – Jako wiele po wszystkim świecie Biskupstw/ Arcybiskupstw/ nie wyliczy ich za godzinę. BirkNiedz I, 147.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • arcybiskupstwo gnieźnieńskie:
  • – Zaymie plac Mikołaia Woysko Kurowskiego ktory Arcybiskupstwa miał rząd Gnieznienskiego. DrobOpow 96.
 • arcybiskupstwo lwowskie:
  • – Ian Długosz Kronikarz Polski/ y Kanonik Krak[owski] a potym Nominat na Arcybiskupstwo Lwowskie. PruszczKlejn 59.
  • – Była zaraz tam ze konsekracyia na Arcybiskupstwo Lwowskie IoMSCi X. konstantego Lipskiego. PasPam 257v.
  • – Poszedł [poseł Jan Gniński] na nabożeństwo do ojców ormiańskich unitów, gdzie jm. ks. Biskup ormiański koadiutor arcybiskupstwa lwowskiego [...] celebrował [...] procesyję cum Venerabili Sacramento publiczną. GninTurDyp 383.
  • – Już był iednák otrzymał [Długosz] nominácyą ná Arcybiskupstwo Lwowskie; atoli do possessyi, tey Archikátedry śmierć przeszkodziłá w roku 1680. NiesKor II 41.
 • arcybiskupstwo ormiańskie:
  • – Oprócz Łacińskiey y Greckiey Religii iest w Polszcze Arcybiskupstwo Ormiańskie. BystrzInfGeogr 3.