Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PODAĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   podał
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki frazeologiczne

 • podać na obrót:
 • »zmusić do zmiany pozycji«
  • – Sąm Personaliter [osobiście] y Zwoyskięm poszedł, począł im go y podał na obrot. PasPam 278.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • cuda podać pod czyjeś ręce:
  • – Nie iest tedy rzecz dziwna/ iż Bog [...] ták wysokie spráwy y cudá podał pod ręce wolę y modlitwę nabożnych Pánienek. OkolNiebo 11.
Związki frazeologiczne

 • tył podać:
 • »rozpocząć odwrót, zacząć uciekać«
  • – Wszystkim impetem poslismy na nich, bos my widzieli że trzeba było ledwie niewszystkim ginąc gdy bysmy mieli byli teł podać. PasPam 94.
Podhasła

PODANY


Najwcześniejsze poświadczenie:
1735
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – A zatym nie skończona jeszcze będzie sprawa in casu, który będzie jaką malwersacyją convictus, ale in eo passu nie tylko na osobie jego, lecz i na substancyi swojej teraźniejszej i przyszłej requiretur regres, i owszem, według cyrkumstancyi rzeczy rygor iustitiae podany będzie. InsGór 1735 88.