Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŻYWOT

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?), SW (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   żywot
B. uż. nżyw.   żywot
Znaczenia
»życie«
 • – Gotow Szczęscie nieszczęscie iaka sors [los] napadnie Przyiąc Zdrowie y zywot ofiaruiąc snadnie. PasPam 273v.
 • – Ich to Zywot ustawicznie woiowac y z Woyny zyc. PasPam 278v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • księgi żywota Barankowe || księgi żywota Barankowego:
 • żywot pustelniczy:
  • – Powáżnieysi między Bráchmánami zowią się Joghi, którzy prowádzą żywot pustelniczy w iáskiniach ná wielkich utrudzeniach, potym dostępują tytułu Abdutów, á znim licencyi ná wszelką sprosność. ChmielAteny II 596.
 • zakonny obierać żywot:
 • »wstępowac do klasztoru«
  • ~ Zakonny Obieraiąc zywot Swoie Bogu konsekruie Panienstwo. PasPam 282.
 • żywot skończyć:
 • »umrzeć«
  • ~ W tey nędzy zywot skonczyli. PasPam 52v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Smierci vchodzi káżdy iák możé. Żywotá co żywo broni. KnAd 1071.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Kto nié postánowi żywotá/ záwsze chodzi koło płotá. KnAd 386.
 • Atoż nász żywot/ vfeydáwszy się vmrzeć. RysProv A.