Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*SALA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1633
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
Ms.   salej
Etymologia
wł. sala
Znaczenia
»wielki pokój«
  • – Natey wierzey albo raczey saley krolowie uciechy Swoie miewali kollacyie iadali tance y rozne odprawowali rekreacyie. PasPam 60v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • sala Dywanu:
    • – Solenny potym traktament bywa na Sali Dywanu, gdzie Przednieysi Urzędnicy Cesarskim Stołem uczczeni bywaią. ChmielAteny1755 I 1105.
  • sala dywańska:
    • – W dalszych Salá Dywańska świeciła się Páłácách [...]. TwarSLeg 76.