Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BANITOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BANITOWAĆ, BANNITOWAĆ
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (supl), L (XVII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SJP

Formy gramatyczne
banitować  
lp 2. os. banitujesz  
lp ż 2. os. banitowałaś  
lm nmos 3. os. banitowały  
Etymologia
śr. łac. ban(n)itare
Znaczenia
prawn.  »wymierzać komu karę pozbawienia praw skutkującą wygnaniem; wymierzać komu karę wygnania z jakiego obszaru«
Rekcja: kogo, co

  • – Iesli się godzi w Rzeczypospolitey Ostrácismu vżywáć, to iest, znáczne y wyniosłe ludzi do czásu bánnitowáć, y precz odsyłáć. PetrSPolit I 313.
  • – [...] gdyby kto tego Poboru nie wydał, tedy go ma Poborca pozwać pozwem Grodzkim przez Woźnego onego Zamku, ktorego Starosta ma dać Poborcy zaraz ad banniendum, á od pozwow y od processow nic nie ma Grod brać. A ieśliby nie stanął, bannitować go Poborca ma y publikować [...]. VolLeg III 62.
  • – Imć pan podskarbi koronny powiedział, iż pół Polski banitować musiałby, kiedyby ridige konstytucye egzekwować miał. RadziwKSprawy 584.
Związki frazeologiczne

  • banitować kogo z świata:
  • »o śmierci, Parkach: przerwać czyjeś życie«
    • – Nie postrzegłáś tego ślepa śmierci, że to byłá Krolowa Polska: tylko to postrzegłáś, że byłá Naiásnieysza [...] Pośrzod południá z świátáś ią bánitowáłá. WojszOr 16.
Przenośnie
  • Táko y po tym cnym mężu/ ktorego nam Parki zazdrosne z świátá bánitowáły/ y Rodzice y Oyczyzna to sobie nieomylnie osądzili/ że iego wiek wszytek miał być rolą/ á rolą złotą.WojszOr 214
Odsyłacze