Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PIESZO

przysł.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
  pieszo
Znaczenia
»przemieszczać się idąc«
  • – Spoyrzawszy znac było kiedy chudo, ubogo, boso, pieszo to Maliborczykowie, kiedy konno horęzno odziano dostatnio to Dunczykowie. PasPam 78.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • pieszo chodzić:
    • – Oboz, pod zielonym zatoczywszy gaiem, Myśląc, tam y sam po niem pieszo chodzi kraiem [wódz sarmacki Lech]. PotPocz 2.
    • – Pámiętamy kiédyś piészo/ boso/ chodził. KnAd 570.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Pámiętamy kiédyś piészo/ boso/ chodził. KnAd 570.