Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

FANTAZJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L, SWil, SW, SJP (fantazja)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   fantazja
D.   fantazjej
C.   fantazjej
B.   fantazją
N.   fantazją
Etymologia
łac. phantasia
Znaczenia
1. »animusz, ochota; odwaga«
 • – Gdy Woyska staną w zwykłey bataliiey Ia niewygodzę swoiey fantazyiey. PasPam 51.
 • – Wosobach naszych widział ieszcze Swiat nieumarłą przodkow naszych Sławę y Fantazyią. PasPam 58.
 • – Iak tylko mogłęm Horęzem władnąc niedopusciłami fantazyia moia, Servire [sc. panem] ob Domoni [śłużyć dla chleba pańskiego]. PasPam 147.
 • – Więm że tam Ludzie zdobrą Fantazyią niebyło było bez rozlania krwie. PasPam 170.
 • – Dziękuię zadobrą Fantazyią. PasPam 174.
 • – Iam sobie pił na Fantazyią y czeladzi swoiey dawać kazałęm. PasPam 229v.
 • – Krol z taką iechal fantazyią własnie iak popewne y nie omylne zwycięstwo Bo zaraz y Historykow Aretalogow że by iego y Narodu Polskiego dzieła pisali y głosili zaciągał z Sobą. PasPam 259v.
 • – Iest Serce y Fantazyia co y przed tym [...] iest ochota do Usługi Oyczyzny taka albo ieszcze Lepsza. PasPam 269v.
 • Fantazya iest we wszystkich bestyach, iedne maią lepsze wrazenia na niey nizli drugie. T III 332.
 • Fantazya [...]. T III 332.
Związki frazeologiczne

 • ponapijać do fantazjej:
 • »pić dla animuszu«
  • – Znowusmy potrosze po napiiali do twey Fantazyiey. PasPam 170.
 • pić na fantazją:
 • »pić na poprawienie humoru«
  • Pili tedy na Fantazyią tancowali węseli byli. PasPam 202.
 • komuś przybyło fantazjej:
 • »ktoś stał się bardziej pewny siebie«
  • – Krolowa umarła Przez ktorey zescie wielki Filiar Francuzom upadł. A tym ktorzy temu kontradykowali przybyło Fantazyiey. PasPam 202.
2. »duma, ambicja; usposobienie«
 • – Czyńcie znami co wam fantazyia kaze kawalerska. PasPam 58-58v.
 • Fantazya w nim [w wojewodzie] była że nie chciał się kłaniać ale zeby do Niego Samego ta regulowała się sława ufaiąc w Bogu porwał się y Dokazał. PasPam 61v.
 • – Stanął tedy Marszłkięm Swiderski człowiek prosty y szczery Substirutem zas Borzęcki Porucznik Chorągwie Pancerney. Człowiek uczony fantazyiey gorney. PasPam 115v-116.
 • Meum est [moim zwyczajem jest] nie lękliwą fantazyią Mądrego, Antecedanei Saeculi [poprzedniego wieku] Nasladowac Sentimentu. PasPam 145.
 • – Bo ta fantazyia zęmną się iuz urodziłaa ze zawsze durum contra [upór na upór]chocby się nad sadzić dobrocią zas tak zazyie iako chce chocby z swoią szkodą. PasPam 169v.
 • – Stali tedy Circa hoc Spectaculum [wokół tego widowiska] Ludzie roznego Gatunku y rozney Fantazyiey. PasPam 189.
 • – Wspominał mowy zyczliwych konsyliarzow a po tym apprehensyia desperacyia iuz nie był tak Węsołey Fantazyiey ia ko przedtym. PasPam 227v.
 • – Iuz niebył tak węsoły Fantazyiey ia ko przedtym. PasPam 227v.
 • – Czemu Słowik melodyino spiewa a nie wrobel? Słowik ma wiele muszkulow w gárdle ktorych wrobel nie ma y inne ptástwo, y ták barziey rozmáicie może głos odmieniáć ma też spokoynieysze fantazye. TylkRoz 185-186.
Związki frazeologiczne

 • być jakiejś fantazjej:
 • »mieć jakieś usposobienie, charakter«
  • – Matka takze lubo mię iednego miała Syna, ale była tey Fantazyiey że od naywiększych y Niebespiecznych Okazyi nigdy mię nie odwodziła. PasPam 123.
  • – Y ci od Owieczek tobie zleconych wilka nieodpędzą y owszem bardziey ie Sami pokąsaią bo takiey iako y ty Fantazyiey. PasPam 196.
3. »zamiar, zachcianka«
 • – Krolowa Ludwika tedy Pani uwzięta y swoiey Fantazyiey mocno dopinaiąca [...] wpadła w aprensyią zachorowała iakos po białey Niedzieli [...] y umarła. PasPam 202.