Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*GRÓB

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
Ms.   grobie
Znaczenia
»miejsce, gdzie chowa się zmarłego; grobowiec«
  • – Nie w iednym ich grobie Chowano kazimirza w kaplicy Zygmonta oyca iego. Michała zas w kącie po prawey ręce w koscioł w chodząc w kaplicy nie więm ktorego krola. PasPam 248.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • być bliskim grobu:
    • – śmierci ábo grobu bliski. Occiduus. Kn .
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • (wariant I):
    Iák Bożego grobu/ iák czégo drogiego broni/ strzéżé. KnAd 285.
  • (wariant II):
    KnAd 292.