Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

JASTRZĄB

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L (XVI-XVIII), SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   jastrząb
D.   jastrzębia ||   jastrzęba
liczba mnoga
M.   jastrzębie
B. uż. nosob.   jastrzęby
Znaczenia
»duży ptak drapieżny, Accipiter«
 • – A ten [ptak] co ná powietrzu buia/ stojąc ná jednym mieyscu? Jest to Orzeł/ jástrząb/ Rarog/ Krogulec/ Sęp/ Kán. VolcDial 134v.
 • Jástrząb/ Accipiter [...]. Kn 237.
 • – Tym się też brzydzić będzie z ptástwá, y jeść ich nie będziecie/ bo są obrzydliwością: jáko Orłá/ y Gryfá/ y morskiego Orłá/ Y sępá/ y Kánie według rodzáju ich. Káżdego Kruká według rodzáju jego: Tákże strusá/ y sowy/ y wodnej kánie y Jástrzębá/ według rodzáju ich. Y Puhaczá/ y Norká/ y Lelká/ Y Lábęc/ y Bąká/ y Bocianá. Y Czáple/ y soiki, według rodzáju jch/ y Dudká y Nietopyrzá. BG Kpł 11, 13-19.
 • – Izali według twego rozumu lata Iástrząb? y rozciąga skrzydłá swe ku południowi? BG Hi 39, 29.
 • – Hacki takie [...] iako Szpona y [u] Iastrzębia, asrodze ostre. PasPam 65.
 • – Uchwyciłęm go lewą reką zaraz wten czas, kiedy mię porwał za kark y tak wodzięmy się własnie kiedy owo się dway iastrzębie związą. PasPam 104v.
 • Iastrzębia raz miałęm takiego ktory był zbyt rosły atak rączy że kozdego ptaka ugąniał y do naymnieyszey ptaszyny nie lenił się okraczywszy go owemi Srogiemi szponami y zawszem zywiusienkiego odebrał. PasPam 256.
 • – Począwszyod ptakow zawsze miwałęm bardzo dobre Sokoły Iastrzęby Drzęmliki, kobusy, kruki co do Berła chodziły y kuropatwy pod nimi olegały, zaiące zalatowały iako Rarog. PasPam 256.
 • – Zaiąc tez ze dzwonkami za koniem pod Skakuie Iastrząb umysliwca na ręce [...] to się ow tylko zegnal. Dla Boga Czarnoksięznik to. PasPam 256v.
 • – Starożyty w Podgorzu szlachtą są Faglowie. Ptak po polsku, fogiel po niemiecku się zowie. Nie krogulec przepiorki, co mu połow łatwy; Nie jastrząb, co bezbronne gniecie kuropatwy Ale w rodzie Faglowie lęgą się sokolem. PotFraszBrück II 341.
 • Iastrząb, g. iastrzębia. ein Habicht. autour un oiseau de chasse. T III 473.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • zool. jastrząb wielki:
 • »błotniak, ptak z rodzaju Circus z rodziny jastrzębiowatych«
  • iastrząb wielki. Masshu, Massweig, Boshard ein ungeschickter Raub-Vogel. buse, buson, busard, oiseau de rapine fort mal-adroit. T III 473.