Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BAJECZNY

przym. od
  BAJKA I
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI


Najwcześniejsze poświadczenie: 1681
Formy gramatyczne
lp M. m   bajeczny
ż   bajeczna
D. m   bajecznego
C. ż   bajecznej
lm M. mos   bajeczni
D.   bajecznych
Znaczenia
1. »taki, jak w bajce, fantastyczny, mityczny; charakterystyczny dla bajki«
  • – Bayká to áby było zwierzę, u ktorego grzbiet soboli álbo lisi, stan tchorzowy álbo baráni. Ztąd baieczna szátá: Kołnierzci soboli, álbo grzbietowy, lisi [...] álbo de niedzwiadki. MłodzKaz IV, 469.
  • – Zgoła według tych baiecznych prognostykow y explikácyi snow rożnych y przeciwnych sobie wysnić by się powinna śmierć prędka y życie długie. BystrzInfAstrol 21 nlb..
  • Baieczna relacya iest, iákoby Salamandra, Ogniki żyły ogniem. BystrzInfElem S3v.
  • – FABULEUX [...] BAJECZNY, BAJECZNA, zmyślony, udany. DanKolaDyk II, 2.
  • – Baieczne minęły wieki. T III 19.
  • – Ogniwaczek, ptak baieczny. T III 719.
  • – Pegaz baieczny dobył źrzodło Hipokrenę z ktorego wytrysneły chłodne słodkie rzeki. DrużZbiór 486.
2. »piszący, tworzący bajki«
  • – BARDES [...] Bardi, bardorum SPIEWACY między dawnemi Francuzami byli Rymotworcy baieczni ktorzy pochwały Bohatyrow spiewywali. DanKolaDyk I, 172.
  • – ANEMONE iest Kwiat [...] iákoby według baiecznych Poétow ze krwi Adonidesa od wieprzá zábitego, urodzony. ChmielAteny1755 I I, 547.
Odsyłacze