Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*BAKAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, L (XVI), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
T, SJP

Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 1. os.   bakam
3. os.   baka
Znaczenia
1. »>wołać, pokrzykiwać«
Rekcja: kogo

  • Bakam/ Iubilo [...] wołam kogo. Item łaię [...]. Kn 12.
  • – Przyzywam kogo/ wołam do siebié [...] Kto mię báka/ Zabákay go. Prouoco [...]. Kn 895.
2. »upominać, łajać«
Rekcja: kogo // na kogo

  • Bakam/ [...] wołam kogo. Item łaię [...]. Kn 12.
  • – [Chłopski opis muzyki organowej] Małe zaś zaby, na papier pozierając, jak prosięta kwicą; a jeden z wielką syją garzcią kiwa i baka na nichze: “Nie wołajcie! nie wołajcie!” – a sam wrzescy jakby go satani darli. BarMazBad 274.
Użycia metajęzykowe
  • - Vocabula Polonica obsoleta [...] Bakam Bębenicá Bębeniczká. WojnaInst 148