Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

JEŚĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  jeść
czas teraźniejszy
lp 1. os.   jem
2. os.   jesz
lm 3. os.   jedzą
czas przeszły
lp m 1. os.   jadłem
  jadłem
  jadł
3. os.   jadł
ż 3. os.   jadła
lm mos 2. os.   jedliście
3. os.   jedli
czas przyszły złożony
lp m 1. os.   będę jadł
tryb rozkazujący
lm 2. os.   jedz
tryb przypuszczający
lp m 1. os.   jadłbym
imiesłów współczesny
  jedząc
Znaczenia
1. »spożywać pokarm«
 • – Chwalili sobie że smaczno y dobrze iedli. PasPam 166.
 • – Byłęm u Szelinga tam iadłęm z nim. PasPam 174.
 • – Krol y iedząc y chodząc y Spiąc tylko otey wydrze myszli. PasPam 254.
 • – Potym iey ieść kazał przynieść tak ci dawał iey [wydrze] pokawałku a ona iadła. PasPam 255.
 • – One srogie pociechy obrociły się w Wielki Smutek, Bo krol przez cały dzięn y nieiadł y niegadał z nikim wszystek Dwor iak Powarzony. PasPam 255v.
 • – Pyta się mnie do czego mam chęć? Powiedziałęm co dacie to będę iadł z wielką ochotą. PasPam 280.
 • – Iak tedy Obaczyli ze Ięm Smaczno y piię y rzeswość dopiero uwierzyli zem sanus mente et Corpore oczym Cyrulik osobliwie bardzo dubitował. PasPam 280-280v.
 • – Wziąwszy chleba y masła ktore zawsze ziaszczem stoi to Smaruią y iedzą to znowu ustaną y robią. PasPam 55v.
 • – Począłem rybę ieść asz wniey okrutnie smak dobry. PasPam 65.
 • – I mowiłęm gdy by mi Głod nay większy był to bym tey ryby nieiadł. PasPam 65.
 • – Pytaią czemusz nie Iesz? [...] iedz. PasPam 77v.
 • – Iatez ieszcze nieiadł. PasPam 83v.
 • Iadł pił dobrze. PasPam 83v.
Związki frazeologiczne

 • jeść się nie godzą:
 • chleb jeść:
 • »żyć cudzym kosztem«
  • – Że by przecię więcey Ieść chleba Szwedzkiego nizeli Dunskiego. PasPam 54v.
2. w bezokoliczniku »to, co się spożywa; jedzenie«
 • – Nawet Szyca mego na Iedwabnym wezgłowiu posadziwszy ustołu Na Srebrnych Talerzach prosto z pułmiskow ieść kładziono. PasPam 123v.
 • – Przyniesiono ieść pięknie zkuchnie krolewskiey wina szumnego co sąm piiał. PasPam 150v.
 • – Ogięn iest, co znac ieść gotowano. PasPam 98.
Związki frazeologiczne

 • dać jeść:
 • »nakarmić«
  • ~ Dano tedy ieść Siła ale zle y niesmaczno. PasPam 164v.
  • ~ Towarzysz zawoła Nie powieday im WPan az nąm dadzą iesc. PasPam 99.
 • dawać jeść:
 • »karmić«
  • ~ Po wsiach po Miastach wszedzie dawano ieść y pić. PasPam 154.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

 • aboś łyka jadł, abo borys litewski:
 • »masz obstrukcję, zaparcie«
  • – Poplugáwić.Permerdare et permingere, Albinus apud Sipont. Sordida sunt, vt et Merdo apud eundem [...] quasi funem loreum crassum, quo aqua extrahitur, excernere dicuntur ij, qui diutiùs aluum exonerantes desident. Alludit Polonica phrasis: Aboś łyká iadł/ ábo borys Litéwski. Kn 1327.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Chłopska rzecz siłá ieść/ á siłá pić szláchecka. RysProv II, 7.
 • Podź robić. O nié mogęć chodzić. Podźże iéść. Toć muszę leść. KnAd 164.
 • – [...] NOIX [...] ON DIT proverbialement. Celui qui veut manger la noix doit casser le noyau. Qui è nuce nucleum esse vult, frangat nucem. Plaut. PRZYSŁOWIE; Kto chce orzechy ieść trzeba ie zgryść álbo potłuc [...]. DanKolaDyk II, 299.
 • Ciężka boleść/ gdy się chce ieść/ ieszcze cięższa/ kiedy iedzą á nie dádzą. RysProv 16.
 • – Z domu nie iadszy/ a z lásá nie wyfeydawszy się nie wyieżdżay. RysProv L.