Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEZPOTRZEBNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1643
Formy gramatyczne
lp M. m   bezpotrzebny
C. ż   bezpotrzebnej
N. m   bezpotrzebnym
Znaczenia
»niepotrzebny, zbyteczny«
  • – Mam zá to, że zádziwi się czytelnik nád táką wielkością y ciężarem, niektorych niekształtnych stárych Dział, ktore ieszcze znaiduią się: Niektore tylko przypomnię [!], áby káżdy obaczył, iák wielki koszt ná to starzy ważyli, y iák bárdzo nie umieiętności swoiey, nákłádem proznym y bezpotrzebnym przypłacáli. UffDekArch I, 21-22.
  • – Kto Bogá miłuie, [...] niech da pokoy bezpotrzebney wesołostce, niech w sercu swoim czuie smutek. MłodzKaz I, 132.