Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POD

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606-1608
Znaczenia
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • pod juramentem:
 • »zaprzysiężony«
  • – Tak deklaruię że te wszystkie Cyrkumstacyie na ktore Woysko przysięga to strictius [ściślej] obsorwować [obserwować] będę anizeli kto pod Iuramentem. PasPam 122-122v.
 • pod chłostą:
  • – Artykuł siódmy. Ogniów aby doglądali i strzegli każdy w domu swem, osobliwie i mianowicie kucharze, żeby albo dobrze zagromadzali, albo zalewali dla niebezpieczeństwa wiatrów, które tu są częste, pod chłostą plag dziesiąci. NiemPam 212.
  • – Pod gárdłem przykázuię/ zákázuię/ stánowię/ etc. pod kiiem/ pod chłostą/ etc. Sub poena mortis [...] comminor tibi plagas ni parueris [...]. Kn 730.
 • pod strachem coś robić:
  • – Kupa jedna nie wytrwała i zawołała: "Vivat!" pod strachem, na co widziałem, że krzywo patrzano. SobJListy 522.
 • pod niełaską:
  • – Pod łáską/ Id te orare iusserat, profectò vt faceres suam si velles gratiam [...] nisi gratiam nostram dissolutam velis: pod niełáską. Kn 731.
 • pisać pod imieniem czyimś:
 • »pisać w zastępstwie kogoś«
  • – Iakis szalony, ten List do mnie pisał pod Imięnięm WMMPana. PasPam 193v.
 • pod obłokami:
 • »wysoko pod niebem«
  • – Iak ich wziął impet to tak lecieli do gory [...] ze ich okięm pod obłokami nie mogł doyrzec. PasPam 60v.
Związki frazeologiczne

 • pod niebiosa wynosić:
 • pod listem iść:
 • »udawać się gdzieś mając list polecający«
  • ~ Pod tem tedy moim Listem szli, ktory mąm y teraz. PasPam 151v.
 • chodzić wziąwszy się pod boki:
 • »poruszać się oparłszy ręce na bokach, w sposób znamionujący pańską postawę, władczość, pewność siebie«
  • COSTE' [...] Chodzić wziąwszy się pod boki hardo z fantazyią. DanKolaDyk I, 376.
 • chodzić pod boki podparłszy się:
 • »poruszać się oparłszy ręce na bokach, w sposób znamionujący pańską postawę, władczość, pewność siebie«
  • Chodzisz sobie po klasztorze prożnuiąc pod boki podpárszy się/ á mowisz iam ksiądz/ iam zakonnik/ trzebá mię szánowáć. StarKaz II, 505.
 • wylecieć pod obłoki:
 • »wzbić się wysoko ku górze«
  • ~ Iako mucha wylecisz z dymem pod obłoki. PasPam 258v.