Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

[IMPERIUM]

Odsyłacze

IMPERIUM

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
lp M. imperium  
B. imperium  
Etymologia
łac. imperium 'władza'
Znaczenia
»mocarstwo rządzone przez cesarza«
 • – Krol IoMSC Francuski osiągnie Imperium. Będzie Cesarzęm. PasPam 189v.
 • – Biorą [Turcy] iako kobus wymordowanego Skowronka Tym Sposobem swoie Imperium rozszerzaią y na nas iuz ostrzą zęby. PasPam 196.
 • – Nasz tez krol z woyskiem koronnym [...] zatrzymał na sobie owę kardynalną Państwa Tureckiego Potencyią ktorą to Imperium potissimum floret [najbardziej rozkwita]. PasPam 278.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • imperium abisyńskie (sz. zm.):
  • – Czasow świeższych AFRYKA dzieli się ná Części 12. Większych: ná Barbaryą, Saarą, Nigricyą, Gwinią, Nubią, Imperium Abyssyńske, Krolestwo Egypskie, ná Imperium Monomegow, Kongo, Zangwebaryą, Krolestwo Monomotapy y Kray Kafrarią. ChmielAteny II 628.
  • – Kráina Afryki, iest Abyssyna, abo Abassya, aliàs AEthiopia, albo MURZYNSKA ZIEMIA WYSZSZA, czyli DALSZA, á raczey ABYSSYNSKIE IMPERIUM. ChmielAteny II 633.
 • imperium Rzymskie:
  • IMperium Rzymskie [...] rozciągáło się od Oceanu Hibernickiego áż zá Tigris rzekę y od Oceanu Atlántskiego áż do odnogi Perskiey y od Atlantu áż do pusczey Káledońskiey[...]. BotŁęczRel III 65.