Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*OPATRYWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 2. os.   opatrujesz
Znaczenia
»mieć staranie, dbać o kogo, doglądać«
Rekcja: kogo

  • – On tylko iednę miad [miał] pocciwą y pobozną Swoię własną Zonę. A ty Cudzych zon Opatruiesz Tysiąc. PasPam 196v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • potrzebami opatrywać:
    • ~ A on [mistrz kuźniczy] nas do żywności nászey potrzebámi opátruie: piniądzmi/ chlebem/ y szátámi. RoźOff M2.
    • ~ Wielu [derwiszów] u siebie żywiąc, przechowywał i potrzebami opatrywał. SaadiOtwSGul 44.