Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*NAJEŚĆ SIĘ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1620
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   najadł się
n 3. os.   najadło się
imiesłów uprzedni
  najadłszy się
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Kiedy co zełgał iak by się naylepiey naiadł. PasPam 279.
  • Nai[a]dłszy się przeydę się poizbie. PasPam 280v.
  • – Bydlę trawy się na iadło. PasPam 282.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • najeść się strachów || najeść się strachu:
    • ~ [Król] tych ktorzy przyczyną tych Buntow byli, iako Leznickiego z Roty P. Zaboklickiego dał obiesić a Rudzinski się strachu naiadł: bo trochę niebył tam gdzie y drugi, iuz go było y nakryto. MasDiar 13.
    • ~ Kto nie iest poddány Bogu/ ládá nędzá ktora przylátuie [...] nápastwi się nád nim/ náie się stráchow y boiaźni bez miáry [...]. BirkNiedz 76.