Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SławWikt 1673 wydanie wtórne
Sławna victoria nad Turkami od woysk koronnych ...

http://cbdu.id.uw.edu.pl/9240/
Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– Nie mnieysze męstwo/ ydolá iednáká Y Stádnickiego dobrego Ionáká/ Bo go z Iánczárki gdy swoich przywodźił Turczyn vgodźił. SławWikt B4v.
– Było co widźieć gdy Woiewodowie/ Trocki z Połockim nieśli swoie zdrowie/ Mogą Szwágrowie ći iść ná srogiego/ Lwá Libiyskiego. SławWikt Cv.
patrz: LIBIJSKI
– Mnie záś niech by to vrázy nie niosło/ Ze moiey Łodki niedołężne wiosło/ Niemáiąc Zaglow do lotnego biegu/ Trzymá się brzegu. SławWikt Dv.
patrz: LOTNY