Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
WilkKozKutrz 1729 wydanie wtórne
Wilkierz dla wsi Koziboru…, [w:] Polskie ustawy wiejskie..., Kraków 1938.

http://dir.icm.edu.pl/pl/Archiwum_Komisji_Prawniczej/Tom_11/200
Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– Każdemu wolno tak wiele drygontow i bykow na swoim lądzie chować, jako ich ma. WilkKozKutrz 207.
patrz: BYK
– [...] za to fantowe pieniądze weźmie od każdy krowy 1 grosz, od każdy świnie trzy grosze, co się zrozumie w życie albo sienie. WilkKozKutrz 206.
patrz: FANTOWY
– Jeżeli go [zdechłego bydła] nie pochowa i nie zagrzebie, tedy się temu przeciwnym stawi 15 złotych dać powinien. WilkKozKutrz .
patrz: POCHOWAĆ