Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ZgubWolRzecz 1713-1714 wydanie wtórne
Przestroga generalna stanów Rzpltej…

Odnotowano 5 cytatów z tego źródła
– [Bóg może zlitować się] żeby i im samym [faworytom] [...] nie przyszło się dostać na dyskrecyją absoluty, gdyby wolność i Rzplta zginąć miała. ZgubWolRzecz 197.
patrz: ABSOLUTA
– Pierwsza na sprowadzenie wojsk saskich do Małej Polski była rada: odjąć sposób wojsku do alimentacyi, aby go tym sposobem snadnie zgubić. ZgubWolRzecz 203-204.
– W takim odmęcie sam rozum dyktuje salwowania się sposoby, bo to jest insza cudzoziemskie monarchów trzymać fakcyje, insza jest deos alios adorare, insza jest o jawną krzywdę mówić. ZgubWolRzecz 201.
patrz: DYKTOWAĆ
– I w tym rzecz dziwna, że tego widzieć nie chcą buławy, które im już dwór na zgubę gotuje samołowki, w czym tu u nas rzeźwo się krzątać niemieckie zaczęły rady, które lubo to u nas skryte, za ukartowaniem jednak potrzebnych na to dyspozycyj krótki czas na stronę buław te tak szkodliwe odkryje misteryja, że to im generalny w całej Rzpltej przez insimulacyje pewne i przeciwne akcyj hetmańskich contra Rempublicam interpretacyje sprawić chcą pierwej dyskredyt, a potem włożyć na nich odium populare i tak jako oddalonych natenczas ab affectu civium razem zgubić i w jednym pogrążonej wolności pochować grobie. ZgubWolRzecz 207.
– Już to patetice wszystkim dowodna jest, że ante victoriam niemieckie zuchwalstwo canit triumphum, że jakoby ukartowane w zamysłach niemieckich przyjdą już do skutku dyspozycyje. ZgubWolRzecz 199.
patrz: UKARTOWANY