Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
NowTor 1614 oryginał
Nowiny z Torunia. O Gwałtownym zabronieniu … nabożeństwa …
Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– Tu káżdy báczny rozsądzi ktora się stroná ná tumult gotowáła. NowTor A4.
patrz: BACZNY
– Cosz po tych processyách/ tylko w nich báłwany (ták krzyże święte y obrazy názywáiąc) nosicie/ y báłwochwálstwo stroicie [mówią toruńscy innowiercy]. NowTor Aijv.
patrz: BAŁWAN
– Pleban támże záraz vczynić dał/ á vczyniwszy/ názad z wielkim wstydem/ żalem y z poháńbieniem Religiey kátholickiey do swego kosćiołá smutny z lámentuiącymi kátholikámi swymi wroćić się muśiáł. NowTor A4v.