Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
InwKatBęt 1636 wydanie wtórne
Inwentarz rzeczy niejakiej Katarzyny.
Odnotowano 2 cytaty z tego źródła
– W drugim węzełku 8 groszy starych. Babek starych kilkadziesiąt. InwKatBęt 94.
patrz: BABKA
– Fartuszek do łaźnie [...]. InwKatBęt 94.
patrz: FARTUSZEK