Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Iak w aptece/ tak w Złotarni/ ni do czego się nie garni. RysProv C2v
patrz: ZŁOTARNIA#">ZŁOTARNIA
Iak w aptece/ tak w Złotarni/ ni do czego się nie garni. RysProv C2v
patrz: APTEKA#">APTEKA, APTEKA#">APTEKA, *APTYKA#">*APTYKA, APOTEKA#">APOTEKA, JAPTYKA#">JAPTYKA, *HAPTEKA#">*HAPTEKA
Iak w aptece/ tak w Złotarni/ ni do czego się nie garni. RysProv C2v
patrz: *GARNĄĆ SIĘ#">*GARNĄĆ SIĘ
Co nié dość/ to nié wiélé. KnAd 99
patrz: NIEWIELE#">NIEWIELE
Co nié dość/ to nié wiélé. KnAd 99
patrz: DOŚĆ#">DOŚĆ, DOŚĆ#">DOŚĆ, DOŚCI#">DOŚCI
Chłopás dobry ẃ załebku, á godny ẃ náuce, Przyiaciel záś ẃ vczynku, ma stánąć w tey sztuce. ŻabFor C3
patrz: CHŁOPAS#">CHŁOPAS
Jákie przéwinienie/ tákie dość czynienie. KnAd 286
patrz: TAKI#">TAKI
Jákie przéwinienie/ tákie dość czynienie. KnAd 286
patrz: DOŚĆ#">DOŚĆ, DOŚĆ#">DOŚĆ, DOŚCI#">DOŚCI
Jákie przéwinienie/ tákie dość czynienie. KnAd 286
patrz: JAKI#">JAKI
Jákie przéwinienie/ tákie dość czynienie. KnAd 286
patrz: PRZEWINIENIE#">PRZEWINIENIE
Jákie przéwinienie/ tákie dość czynienie. KnAd 286
patrz: CZYNIENIE#">CZYNIENIE
Mocą gwałtem wypchnąć/ wyrzucić iák żábę z wierszé. KnAd 512
patrz: *WYPCHNĄĆ#">*WYPCHNĄĆ
Mocą gwałtem wypchnąć/ wyrzucić iák żábę z wierszé. KnAd 512
patrz: MOC#">MOC
Mocą gwałtem wypchnąć/ wyrzucić iák żábę z wierszé. KnAd 512
patrz: ŻABA#">ŻABA
Mocą gwałtem wypchnąć/ wyrzucić iák żábę z wierszé. KnAd 512
patrz: GWAŁTEM#">GWAŁTEM
Mocą gwałtem wypchnąć/ wyrzucić iák żábę z wierszé. KnAd 512
patrz: WIERSZA#">WIERSZA, WIERSZA#">WIERSZA, WIERSA#">WIERSA
Mocą gwałtem wypchnąć/ wyrzucić iák żábę z wierszé. KnAd 512
patrz: WYRZUCIĆ#">WYRZUCIĆ
Vulgo dicitur. Nie iusz amen. i[dem] nondum est finis. KnAd 8
Choc sie tez wyłomiesz raz drugi nie iuz to Po sprawie trudno masz rzec wygrałem nie Amen Ani koniec niewoli iescze wniey zostawasz. OpalKSat 8
patrz: AMEN#">AMEN
Nie cięży swe boroczno koniowi. RysProv IX, 8
patrz: BOROCZNO#">BOROCZNO
Significat item tr. errorem, confusionem, obscuritatem. Iák w lésié błędno. Kn 348
patrz: BŁĘDNO#">BŁĘDNO
Głupi na bogactwach wiek swój zasadzają, Te być ozdobą i te sławą być mniemają. VerdBłażSet 47
patrz: *ZASADZAĆ#">*ZASADZAĆ
Głupi na bogactwach wiek swój zasadzają, Te być ozdobą i te sławą być mniemają. VerdBłażSet 47
patrz: MNIEMAĆ#">MNIEMAĆ, MNIMNIAĆ#">MNIMNIAĆ, MNIEMAĆ#">MNIEMAĆ, MNIMAĆ#">MNIMAĆ
Głupi na bogactwach wiek swój zasadzają, Te być ozdobą i te sławą być mniemają. VerdBłażSet 47
patrz: *WIEK#">*WIEK
Głupi na bogactwach wiek swój zasadzają, Te być ozdobą i te sławą być mniemają. VerdBłażSet 47
patrz: GŁUPI#">GŁUPI
Głupi na bogactwach wiek swój zasadzają, Te być ozdobą i te sławą być mniemają. VerdBłażSet 47
patrz: *OZDOBA#">*OZDOBA
Głupi na bogactwach wiek swój zasadzają, Te być ozdobą i te sławą być mniemają. VerdBłażSet 47
patrz: BOGACTWO#">BOGACTWO, *BOGASTWO#">*BOGASTWO, *BOGACZTWO#">*BOGACZTWO, BOGACTWO#">BOGACTWO
Głupi na bogactwach wiek swój zasadzają, Te być ozdobą i te sławą być mniemają. VerdBłażSet 47
patrz: SŁAWA#">SŁAWA
(wariant I): Jeśli głádka [żona]/ co żywo iák do celu po oku zmierzać będą/ iáko wroble do sowki: dziw/ dziw/ dziw. ZłoteJarzmo A4
(wariant II): Między ludzi wyiechawszy to zaraz iako wroble na Sowę Dziw, dziw [...] zaraz mowią ze ten stroy pamięta potop. PasPam 79
(wariant III): [...] niech zmierzáią po oku iák do celu; niech świegocą iák wróble. Dziw/ dziw/ dziw/ niech wzdychaią/ niech się gorszą/ y nie wiedzieć co czynią; fraszká to wszytko/ kiedy Zoná będzie miáłá w tobie ukontentowánie [...]. GorzWol 11
patrz: DZIW#">DZIW
Kto w dźieśiąći lećiech/ nie będźie nadobny/ we dwudźiestu gładki/ we trzydźiestu duży/ we cżterdźiestu mądry/ w pięćiudźieśiąt bogaty/ w sześćiudźieśiąt nabożny/ tedy iuż do śmierći takim nie będźie. RysProv VII, 7
patrz: CZTERDZIEŚCI#">CZTERDZIEŚCI, CZTERDZIEŚCI#">CZTERDZIEŚCI, CZTYRDZIEŚCI#">CZTYRDZIEŚCI, CZTERDZIEŚCIE#">CZTERDZIEŚCIE, CZTERYDZIEŚCI#">CZTERYDZIEŚCI, SZTERDZIEŚCI#">SZTERDZIEŚCI, ŚTERDZIEŚCI#">ŚTERDZIEŚCI
Iesli Slachcic Slachciąnkę niechpoymuie iesli Chłop chłopownę. OpalKSat 19v
patrz: CHŁOPÓWNA#">CHŁOPÓWNA
Dłużej klasztora niżeli przeora. PasPam 169v
patrz: DŁUGO#">DŁUGO
Bogáctwá rod i godności/ Są piękne pokrywki złości. KnAd 31
patrz: PIĘKNY#">PIĘKNY, PIĘKNY#">PIĘKNY, *PIEKNY#">*PIEKNY
Bogáctwá rod i godności/ Są piękne pokrywki złości. KnAd 31
patrz: ZŁOŚĆ#">ZŁOŚĆ
Bogáctwá rod i godności/ Są piękne pokrywki złości. KnAd 31
patrz: GODNOŚĆ#">GODNOŚĆ
Bogáctwá rod i godności/ Są piękne pokrywki złości. KnAd 31
patrz: POKRYWKA#">POKRYWKA
Bogáctwá rod i godności/ Są piękne pokrywki złości. KnAd 31
patrz: RÓD#">RÓD
Bogáctwá rod i godności/ Są piękne pokrywki złości. KnAd 31
patrz: BOGACTWO#">BOGACTWO, *BOGASTWO#">*BOGASTWO, *BOGACZTWO#">*BOGACZTWO, BOGACTWO#">BOGACTWO
Stroyno á głodno. Swietno á chłodno. KnAd 1107
patrz: CHŁODNO#">CHŁODNO
Bogáctwá wiéle mogą. KnAd 31
patrz: *MÓC#">*MÓC
Bogáctwá wiéle mogą. KnAd 31
patrz: WIELO#">WIELO, WIELE#">WIELE
Bogáctwá wiéle mogą. KnAd 31
patrz: BOGACTWO#">BOGACTWO, *BOGASTWO#">*BOGASTWO, *BOGACZTWO#">*BOGACZTWO, BOGACTWO#">BOGACTWO
Dostatek czyni statek. PasPam 261
patrz: CZYNIĆ#">CZYNIĆ
Ieśli się kto náprze z strony koniá/ wozu/ sukniey/ żony/ ku iákiey kolwiek potrzebie/ nie puszczay z domu bez siebie/ woz połamią/ suknię zmáżą/ koń osádnią/ żonę z łáską odeszlą. RysProv C1v
patrz: SUKNIA#">SUKNIA, SUKNIA#">SUKNIA, SZUKNIA#">SZUKNIA
Ociec ią [Dejanirę] temu dáć w małżeństwo postánowił, ktoryby dla mocowánia, y zá pásy chodzenia, stáwiwszy się, zwycięstwo odniosł. OvOtwWPrzem 344
Zapaszi chodzenie Luctatio. SłowPolŁac 104
Luctatio Biedzenie, Za pasi chodzenie. SłowPolŁac 82
patrz: *PAS#">*PAS
Ociec ią [Dejanirę] temu dáć w małżeństwo postánowił, ktoryby dla mocowánia, y zá pásy chodzenia, stáwiwszy się, zwycięstwo odniosł. OvOtwWPrzem 344
Zapaszi chodzenie Luctatio. SłowPolŁac 104
Luctatio Biedzenie, Za pasi chodzenie. SłowPolŁac 82
patrz: CHODZENIE#">CHODZENIE, CHODZENIE#">CHODZENIE, *CHODZIENIE#">*CHODZIENIE
Niénawiść złem cudzem się chłodzi/ choć iey to sámey rowno szkodzi. KnAd 628
patrz: CHŁODZIĆ SIĘ#">CHŁODZIĆ SIĘ
Bogáctwá tę własność máią. Mądrego głupiem dziáłáią. KnAd 31
patrz: *DZIAŁAĆ#">*DZIAŁAĆ
Bogáctwá tę własność máią. Mądrego głupiem dziáłáią. KnAd 31
patrz: GŁUPI#">GŁUPI
Bogáctwá tę własność máią. Mądrego głupiem dziáłáią. KnAd 31
patrz: BOGACTWO#">BOGACTWO, *BOGASTWO#">*BOGASTWO, *BOGACZTWO#">*BOGACZTWO, BOGACTWO#">BOGACTWO
Bogáctwá tę własność máią. Mądrego głupiem dziáłáią. KnAd 31
patrz: WŁASNOŚĆ#">WŁASNOŚĆ
Bogáctwá tę własność máią. Mądrego głupiem dziáłáią. KnAd 31
patrz: MĄDRY#">MĄDRY, MĄDR#">MĄDR
Ieden ze Iedwab mowią wKitayce wiec bywa Iako y wAksamicie a przecię ten drosszy Niz Kitayka tak y tu nierowny szacunek. OpalKSat 18v
patrz: AKSAMIT#">AKSAMIT, AKSAMIT#">AKSAMIT, *JAKSAMIT#">*JAKSAMIT, *AKSAMET#">*AKSAMET
(wariant I): Błogo temu przy dworze/ komu domá pług orze. RysProv I, 6
patrz: BŁOGO#">BŁOGO
(wariant I): Co mi do kogo/ gdy mnié błogo! gdy moy grzbiét cáły. KnAd 95
patrz: BŁOGO#">BŁOGO
Dem ist wol/ der frembder Hülffe nicht darff/ błogo temu co cudzey Pomocy nie potrzebuje. ErnHand 516
patrz: BŁOGO#">BŁOGO
Potrzébá roskoszy nié pátrzy/ ozdoby nié szuka. Komu przynagła co gwałtownego/ nie zátrzyma go nic błażeńskiego/ roskosznego. KnAd 911
patrz: BŁAZEŃSKI#">BŁAZEŃSKI, BŁAŻEŃSKI#">BŁAŻEŃSKI, BŁAZEŃSKI#">BŁAZEŃSKI, BŁAZENSKI#">BŁAZENSKI
Gdy się co tráfi wątpliwego/ czyń co iést béspiéczniéyszego. KnAd 233
patrz: BEZPIECZEN#">BEZPIECZEN, BEZPIECZNY#">BEZPIECZNY, BEZPIECZEN#">BEZPIECZEN, BEZPIECZNY#">BEZPIECZNY, BEŚPIECZNY#">BEŚPIECZNY, BEŚPIECZEN#">BEŚPIECZEN, *BIEZPIECZNY#">*BIEZPIECZNY
Poséł wszędy iést béspiéczny/ wszéch narodow wyrok wiéczny. KnAd 902
patrz: BEZPIECZEN#">BEZPIECZEN, BEZPIECZNY#">BEZPIECZNY, BEZPIECZEN#">BEZPIECZEN, BEZPIECZNY#">BEZPIECZNY, BEŚPIECZNY#">BEŚPIECZNY, BEŚPIECZEN#">BEŚPIECZEN, *BIEZPIECZNY#">*BIEZPIECZNY
Dołem lepiey; niskie rzeczy bezpiecznieysze, prov. 1) mit Demuth kommt man überall durch. 2) wer niedrig sitzt/ fällt nicht hoch. 1) l'humilité passe par tout. 2) d'un bas lieu on ne tombe pas haut. T III 243
patrz: BEZPIECZEN#">BEZPIECZEN, BEZPIECZNY#">BEZPIECZNY, BEZPIECZEN#">BEZPIECZEN, BEZPIECZNY#">BEZPIECZNY, BEŚPIECZNY#">BEŚPIECZNY, BEŚPIECZEN#">BEŚPIECZEN, *BIEZPIECZNY#">*BIEZPIECZNY
Inszy błam, a insza opucha. PotFraszBrück I 78
patrz: BŁAM#">BŁAM, *BŁOM#">*BŁOM, BŁAM#">BŁAM, *BLAM#">*BLAM
Nie gaś, gdy cię nie ugara. was dich nicht brennen, das lösche nicht. ne vous souciez pas de ce qui ne vous touche point. T III 366
patrz: GASIĆ#">GASIĆ
od przysł.
(wariant I): Báránie nie mąć wodą. RysProv I, 2
(wariant II): [Poseł Jakub Zieliński do wezyra Hussejma] Nie natoc to nie nato, te wasze zawody Ale tak się zda; nie mąc, zebaranie Wody My iako się raz Boskiey poruczyli dłoni Mamy pewną nadzieię; ze nas ta obroni. PotWoj 133
patrz: MĄCIĆ#">MĄCIĆ, MĄCIĆ#">MĄCIĆ, *MĘCIĆ#">*MĘCIĆ
od przysł.
(wariant I): Báránie nie mąć wodą. RysProv I, 2
(wariant II): [Poseł Jakub Zieliński do wezyra Hussejma] Nie natoc to nie nato, te wasze zawody Ale tak się zda; nie mąc, zebaranie Wody My iako się raz Boskiey poruczyli dłoni Mamy pewną nadzieię; ze nas ta obroni. PotWoj 133
patrz: BARAN#">BARAN
od przysł.
(wariant I): Báránie nie mąć wodą. RysProv I, 2
(wariant II): [Poseł Jakub Zieliński do wezyra Hussejma] Nie natoc to nie nato, te wasze zawody Ale tak się zda; nie mąc, zebaranie Wody My iako się raz Boskiey poruczyli dłoni Mamy pewną nadzieię; ze nas ta obroni. PotWoj 133
patrz: WODA#">WODA
Sytość zdrowiu i cnocié szkodliwa. KnAd 1124
patrz: SZKODLIWY#">SZKODLIWY
Sytość zdrowiu i cnocié szkodliwa. KnAd 1124
patrz: CNOTA#">CNOTA
Sytość zdrowiu i cnocié szkodliwa. KnAd 1124
patrz: *ZDROWIE#">*ZDROWIE
Sytość zdrowiu i cnocié szkodliwa. KnAd 1124
patrz: SYTOŚĆ#">SYTOŚĆ
Błazeńska rzecz nie ma odpowiedzi. RysProv I, 5
patrz: BŁAZEŃSKI#">BŁAZEŃSKI, BŁAŻEŃSKI#">BŁAŻEŃSKI, BŁAZEŃSKI#">BŁAZEŃSKI, BŁAZENSKI#">BŁAZENSKI
Błázeńskie rzéczy rychley niż dobre poymuiemy/ i długo pomniemy. KnAd 26
patrz: BŁAZEŃSKI#">BŁAZEŃSKI, BŁAŻEŃSKI#">BŁAŻEŃSKI, BŁAZEŃSKI#">BŁAZEŃSKI, BŁAZENSKI#">BŁAZENSKI
W Kościele bądz nabożny/ á pokorny w Szkole/ W Polu bitny/ w grze wesoł/ żartowny przy stole. KochProżnLir 84
patrz: BITNY#">BITNY
Wierny Towárzysz Myśl bespiecżna Sąsiad życżliwy Bánkiet doskonáły. ŻabPol A2
Wszyscy głód cierpią/ a on bánkiety stroi. KnAd 1128
Dobrego/ cnotliwego bánkiet/ krotofilá nié zepsuié. KnAd 168
Gość na bánkiet niéproszony/ nié bárzo bywa uczczony. KnAd 266
Jédnem bánkiétem dwoié wéséle odpráwić. KnAd 313
O táki bánkiet nié dbam/ gdzié społsiédzących nié znam. KnAd 800
Komusz nie Smakuie bankiet y liey rozliey. OpalKSat 15v
patrz: BANKIET#">BANKIET
od przysł.
Trudny bánkiet [...] bez bogátego. MłodzKaz II, 93
patrz: BANKIET#">BANKIET
Gniewa się Bábá ná targ/ á targ o tym nie wie. RysProv B3v
patrz: BABA#">BABA
Gniewa się Bábá ná targ/ á targ o tym nie wie. RysProv B3v
patrz: WIEDZIEĆ#">WIEDZIEĆ
Gniewa się Bábá ná targ/ á targ o tym nie wie. RysProv B3v
patrz: GNIEWAĆ SIĘ#">GNIEWAĆ SIĘ
Gniewa się Bábá ná targ/ á targ o tym nie wie. RysProv B3v
patrz: TARG#">TARG
(wariant I): Wiédzą to i báby ná trecie. KnAd 304
(wariant II): Tom rzekł [...] co sobie baby śpiewają na trecie. MorszAUtwKuk 40
patrz: BABA#">BABA
(wariant I): Wiédzą to i báby ná trecie. KnAd 304
(wariant II): Tom rzekł [...] co sobie baby śpiewają na trecie. MorszAUtwKuk 40
patrz: WIEDZIEĆ#">WIEDZIEĆ
(wariant I): Wiédzą to i báby ná trecie. KnAd 304
(wariant II): Tom rzekł [...] co sobie baby śpiewają na trecie. MorszAUtwKuk 40
patrz: TRET#">TRET
Z iakim przestazeiesz [zam. przestajesz] takim się staiesz. PasPam 75v
patrz: Z#">Z
Z iakim przestazeiesz [zam. przestajesz] takim się staiesz. PasPam 75v
patrz: *STAWAĆ SIĘ#">*STAWAĆ SIĘ
Z iakim przestazeiesz [zam. przestajesz] takim się staiesz. PasPam 75v
patrz: PRZESTAWAĆ#">PRZESTAWAĆ
Z iakim przestazeiesz [zam. przestajesz] takim się staiesz. PasPam 75v
patrz: JAKI#">JAKI
Krotkomowność/ trudnomowność. KnAd 365
§ krotkomowność trudnomowność, prov. T III 652
patrz: TRUDNOMOWNOŚĆ#">TRUDNOMOWNOŚĆ
Krotkomowność/ trudnomowność. KnAd 365
§ krotkomowność trudnomowność, prov. T III 652
patrz: KROTKOMOWNOŚĆ#">KROTKOMOWNOŚĆ
[...] nie masz stadka mego! Najlepiej w świat z oczyma. Potrzeba dać pole Żalowi: mniej to boli, co w oczy nie kole. SzymSiel 124
patrz: BOLEĆ#">BOLEĆ
(wariant I): Gdy piéska biią/ i léwék się boi/ ábo/ léwék się niéch boi. KnAd 231
(wariant II): Gdy piéska biią/ i léwék się boi/ ábo/ léwék się niéch boi. KnAd 231
patrz: PIESEK#">PIESEK
(wariant I): Gdy piéska biią/ i léwék się boi/ ábo/ léwék się niéch boi. KnAd 231
(wariant II): Gdy piéska biią/ i léwék się boi/ ábo/ léwék się niéch boi. KnAd 231
patrz: LEWEK#">LEWEK
(wariant I): Gdy piéska biią/ i léwék się boi/ ábo/ léwék się niéch boi. KnAd 231
(wariant II): Gdy piéska biią/ i léwék się boi/ ábo/ léwék się niéch boi. KnAd 231
patrz: BAĆ SIĘ#">BAĆ SIĘ, *BOJAĆ SIĘ#">*BOJAĆ SIĘ, BOIĆ SIĘ#">BOIĆ SIĘ, *BAĆ#">*BAĆ
(wariant I): Gdy piéska biią/ i léwék się boi/ ábo/ léwék się niéch boi. KnAd 231
(wariant II): Gdy piéska biią/ i léwék się boi/ ábo/ léwék się niéch boi. KnAd 231
patrz: BIĆ#">BIĆ
Bogacz a świniá/ po smiérci źwierzyná. KnAd 32
patrz: BOGACZ#">BOGACZ
Bogacz/ niéwolnik. KnAd 32
patrz: BOGACZ#">BOGACZ
Bogaczá béz potomká chorego/ stárego/ wszyscy náwiedzáią/ szánuią nié szczerzé. KnAd 33
patrz: BOGACZ#">BOGACZ
Bogaczu ná vbogie pámiętay. KnAd 33
patrz: BOGACZ#">BOGACZ
Do bogaczá/ iák zrźodła/ wszyscy się zbiégáią. Wziąwszy dość/ á zmąciwszy wodę odbiégáią. KnAd 162
patrz: BOGACZ#">BOGACZ
Nié męska rzécz stroić śię. KnAd 617-618
patrz: MĘSKI#">MĘSKI, *MĘŻKI#">*MĘŻKI, MĘSKI#">MĘSKI
Vbogi niema tego owego/ á bogacz łákomy wszystkiego. KnAd 1186
patrz: BOGACZ#">BOGACZ
Bogáctwá teraz przodkuią/ Cnoty iem vstępuią. KnAd 31
patrz: BOGACTWO#">BOGACTWO, *BOGASTWO#">*BOGASTWO, *BOGACZTWO#">*BOGACZTWO, BOGACTWO#">BOGACTWO
Bogáctwá teraz przodkuią/ Cnoty iem vstępuią. KnAd 31
patrz: CNOTA#">CNOTA
Bogáctwá teraz przodkuią/ Cnoty iem vstępuią. KnAd 31
patrz: PRZODKOWAĆ#">PRZODKOWAĆ
Bogáctwá teraz przodkuią/ Cnoty iem vstępuią. KnAd 31
patrz: *USTĘPOWAĆ#">*USTĘPOWAĆ, USTĘPYWAĆ#">USTĘPYWAĆ
Bogáctwá teraz przodkuią/ Cnoty iem vstępuią. KnAd 31
patrz: TERAZ#">TERAZ
Bogactw przybywa/ cnoty vbywa. KnAd 30
patrz: BOGACTWO#">BOGACTWO, *BOGASTWO#">*BOGASTWO, *BOGACZTWO#">*BOGACZTWO, BOGACTWO#">BOGACTWO
Bogactw przybywa/ cnoty vbywa. KnAd 30
patrz: UBYWAĆ#">UBYWAĆ
Bogactw przybywa/ cnoty vbywa. KnAd 30
patrz: *PRZYBYWAĆ#">*PRZYBYWAĆ
Bogactw przybywa/ cnoty vbywa. KnAd 30
patrz: CNOTA#">CNOTA
Bogáctwá z mądrością vciészne. KnAd 32
patrz: *UCIESZNY#">*UCIESZNY
Bogáctwá z mądrością vciészne. KnAd 32
patrz: MĄDROŚĆ#">MĄDROŚĆ
Bogáctwá z mądrością vciészne. KnAd 32
patrz: BOGACTWO#">BOGACTWO, *BOGASTWO#">*BOGASTWO, *BOGACZTWO#">*BOGACZTWO, BOGACTWO#">BOGACTWO
Zá lédá co dać/ vczynić. Zá borową szyszkę. KnAd 1298
patrz: BOROWY#">BOROWY
(wariant I): O frászkę się kłopotáć/ burdy stroić. KnAd 775
patrz: BURDA#">BURDA
Pięniędzmi bogactwy mądry władnié/ głupi iem służy. KnAd 837
patrz: WŁADNĄĆ#">WŁADNĄĆ
Pięniędzmi bogactwy mądry władnié/ głupi iem służy. KnAd 837
patrz: MĄDRY#">MĄDRY, MĄDR#">MĄDR
Pięniędzmi bogactwy mądry władnié/ głupi iem służy. KnAd 837
patrz: SŁUŻYĆ#">SŁUŻYĆ
Pięniędzmi bogactwy mądry władnié/ głupi iem służy. KnAd 837
patrz: GŁUPI#">GŁUPI
Pięniędzmi bogactwy mądry władnié/ głupi iem służy. KnAd 837
patrz: PIENIĄDZ#">PIENIĄDZ, PIENIĄŻ#">PIENIĄŻ, PIENIĄDZ#">PIENIĄDZ, PINIĄDZ#">PINIĄDZ
Pięniędzmi bogactwy mądry władnié/ głupi iem służy. KnAd 837
patrz: BOGACTWO#">BOGACTWO, *BOGASTWO#">*BOGASTWO, *BOGACZTWO#">*BOGACZTWO, BOGACTWO#">BOGACTWO
Od złego Włodárzá bogáto racyj/ pieniędzy máło. DobrGram 391
patrz: BOGATO#">BOGATO, BOGACIE#">BOGACIE, BOHATO#">BOHATO, BOGACIE#">BOGACIE, BOGATO#">BOGATO
Jéden chodzi w miérzé/ drugi suknią dziérzé. KnAd 509-510
patrz: SUKNIA#">SUKNIA, SUKNIA#">SUKNIA, SZUKNIA#">SZUKNIA
Do Brewiarza xięże. MikSil 127
patrz: BREWIARZ#">BREWIARZ
Twojá rzecz Brewiarz/ Biblia/ Księże. dein thun ist ein Brewir/ und Bibel/ Pfasse. das ist/ die Bibel stehet dir Pfasse besser an. DobrGram 430
patrz: BREWIARZ#">BREWIARZ
Byłéś też kiédyś iáko i my: nam rowny. Pámiętamy kiédyś piészo/ boso/ chodził. KnAd 570
patrz: BOSO#">BOSO, BOSO#">BOSO, BOSSO#">BOSSO
Lepszá cnotá niż bogáctwo/ Tugend ist besser denn Reichthumb. KellGram 190
patrz: BOGACTWO#">BOGACTWO, *BOGASTWO#">*BOGASTWO, *BOGACZTWO#">*BOGACZTWO, BOGACTWO#">BOGACTWO
Lepszá cnotá niż bogáctwo/ Tugend ist besser denn Reichthumb. KellGram 190
patrz: *DOBRY#">*DOBRY
Lepszá cnotá niż bogáctwo/ Tugend ist besser denn Reichthumb. KellGram 190
patrz: CNOTA#">CNOTA
V Báránowá wielka wodá/ káżdy się tám wozić musi. RysProv XVI, 3
patrz: *BARANÓW#">*BARANÓW
Lecie mi go nie chłodź/ zimie mi go nie grzey. RysProv VIII, 3
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Lecie mi go nie chłodź/ zimie mi go nie grzey. RysProv VIII, 3
patrz: ZIMA#">ZIMA
Lecie mi go nie chłodź/ zimie mi go nie grzey. RysProv VIII, 3
patrz: *LATO#">*LATO
Lecie mi go nie chłodź/ zimie mi go nie grzey. RysProv VIII, 3
patrz: GRZAĆ#">GRZAĆ
Lecie mi go nie chłodź/ zimie mi go nie grzey. RysProv VIII, 3
patrz: JA#">JA
Lecie mi go nie chłodź/ zimie mi go nie grzey. RysProv VIII, 3
patrz: *CHŁODZIĆ#">*CHŁODZIĆ
(wariant I): Lepiey rękawem zátkáć/ niźli cáłą suknią. RysProv E2
(wariant II): Lépiey rękawem niż cáłą suknią zátkáć. KnAd 448
patrz: SUKNIA#">SUKNIA, SUKNIA#">SUKNIA, SZUKNIA#">SZUKNIA
od przysł.
(wariant I): Chodzi iák owieczká/ á tryksa iák Báran. RysProv A3v
(wariant II): Chodzi iák owieczká, á tryka iák báran. WojnaLust 263
patrz: *TRYKAĆ#">*TRYKAĆ
od przysł.
(wariant I): Chodzi iák owieczká/ á tryksa iák Báran. RysProv A3v
(wariant II): Chodzi iák owieczká, á tryka iák báran. WojnaLust 263
patrz: *TRYKSAĆ#">*TRYKSAĆ
od przysł.
(wariant I): Chodzi iák owieczká/ á tryksa iák Báran. RysProv A3v
(wariant II): Chodzi iák owieczká, á tryka iák báran. WojnaLust 263
patrz: *OWIECZKA#">*OWIECZKA
od przysł.
(wariant I): Chodzi iák owieczká/ á tryksa iák Báran. RysProv A3v
(wariant II): Chodzi iák owieczká, á tryka iák báran. WojnaLust 263
patrz: BARAN#">BARAN
od przysł.
(wariant I): Chodzi iák owieczká/ á tryksa iák Báran. RysProv A3v
(wariant II): Chodzi iák owieczká, á tryka iák báran. WojnaLust 263
patrz: CHODZIĆ#">CHODZIĆ
Buntownik rad strászy, poki się nie zboi. FredPrzysł C4v
patrz: BUNTOWNIK#">BUNTOWNIK
Proszę o wzrok, y ucho skłonne od mey Svady Lichac, licha: co Prawda; to y nie grzech widzic, I sama: lecz się szkoda za vbostwo wstydzic. PotWoj 6
Jeśli wielbłąd do wody nie schyli się cudnej, Nim ją nogą pomąci, żeby tak paskudnej Swej postaci oboje nie widziało miny - Bojęć się podobieństwem naruszyć Krystyny. Lecz co prawda, to nie grzech: coż ci też, niebogo, Po tym zwierciedle, kupować tak drogo? PotFraszBrück II 392
patrz: PRAWDA#">PRAWDA
Koń bossy ná lod/ Bot dziuráwy ná błoto/ Tępa siekierá ná drwá. Niebespieczni są. ŻabPol B1
patrz: *BOSY#">*BOSY, *BOSY#">*BOSY, BOSSY#">BOSSY, *BOSZY#">*BOSZY
Gdzie drwa rąbią tam trzaski padaią. PasPam 62
patrz: DRWA#">DRWA
Podczás gdzié szatá podléysza/ tai się pychá buczniéysza. KnAd 872
patrz: BUCZNY#">BUCZNY, BUCZNY#">BUCZNY, BUSZNY#">BUSZNY
Zołnierz zuchwáła buczna rzécz. KnAd 1366
patrz: BUCZNY#">BUCZNY, BUCZNY#">BUCZNY, BUSZNY#">BUSZNY
Chłop głupi między Dworzany/ Iáko Wilk między Brytány. ŻabFor A3v
patrz: BRYTAN#">BRYTAN
Niémász téraz Stánisłáwow. Nié wiélé téraz tákich Stánisłáwow/ ábo Biskupow/ Zołnierzow/ Oycow/ Studentow/ Burmistrzow. KnAd 614
patrz: BURMISTRZ#">BURMISTRZ, BURMISTRZ#">BURMISTRZ, BORMISTRZ#">BORMISTRZ, *BUŁMISTR#">*BUŁMISTR, *BURMISTR#">*BURMISTR
Ani bąknął/ ani iąknął. RysProv A1v
Niepoprawne zródło
patrz: BĄKNĄĆ#">BĄKNĄĆ
Znáć wilká choć w bárániey skórzé. KnAd 1361
patrz: BARANI#">BARANI
Stroy Angelski/ chod Złodzieyski/ głos Diabelski/ á mięso báránie/ v Pawá. RysProv XV, 2
patrz: BARANI#">BARANI
BESOGNE [...] MOWIĄ przysłowiem własny bednarz, więcey hałasu niż roboty. DanKolaDyk I, 191
patrz: BEDNARZ#">BEDNARZ
Nie koróná Krolem/ áni Berło Pánem czyni/ jeśli sam żywey nie doda koronie sławą ozdoby. DobrGram 508
patrz: BERŁO#">BERŁO, *BERŁA#">*BERŁA
Wielka rozność między berłem y Łyszką. To iest: Nie wszyscy iesteśmy rownego stanu. MalczZebr 60
patrz: BERŁO#">BERŁO, *BERŁA#">*BERŁA
Wierna Bursá/ zie bez obrusá. RysProv XVII, 2
patrz: BURSA#">BURSA, BURSA#">BURSA, *BURSZA#">*BURSZA
Kto się ludzi nie wstydzi/ ten się y Bogá nie boi. RysProv C3v
patrz: BÓG#">BÓG
Kto się ludzi nie wstydzi/ ten się y Bogá nie boi. RysProv C3v
patrz: BAĆ SIĘ#">BAĆ SIĘ, *BOJAĆ SIĘ#">*BOJAĆ SIĘ, BOIĆ SIĘ#">BOIĆ SIĘ, *BAĆ#">*BAĆ
Kto się ludzi nie wstydzi/ ten się y Bogá nie boi. RysProv C3v
patrz: LUDZIE#">LUDZIE
Kto się ludzi nie wstydzi/ ten się y Bogá nie boi. RysProv C3v
patrz: WSTYDZIĆ SIĘ#">WSTYDZIĆ SIĘ
Czásu pogody/ boy się wiélkiéy wody/ ábo náwałności. KnAd 122
patrz: WIELIKI#">WIELIKI, WIELKI#">WIELKI
Czásu pogody/ boy się wiélkiéy wody/ ábo náwałności. KnAd 122
patrz: WODA#">WODA
Czásu pogody/ boy się wiélkiéy wody/ ábo náwałności. KnAd 122
patrz: *POGODA#">*POGODA
Czásu pogody/ boy się wiélkiéy wody/ ábo náwałności. KnAd 122
patrz: CZAS#">CZAS
Czásu pogody/ boy się wiélkiéy wody/ ábo náwałności. KnAd 122
patrz: BAĆ SIĘ#">BAĆ SIĘ, *BOJAĆ SIĘ#">*BOJAĆ SIĘ, BOIĆ SIĘ#">BOIĆ SIĘ, *BAĆ#">*BAĆ
Czásu pogody/ boy się wiélkiéy wody/ ábo náwałności. KnAd 122
patrz: NAWAŁNOŚĆ#">NAWAŁNOŚĆ
Czapka zá biret. KnAd 117
patrz: CZAPKA#">CZAPKA, CZAPKA#">CZAPKA, *CAPKA#">*CAPKA
Kto cżęsto Bánkietuje, nie wiele Ksiąg zwártuje. ErnHand 331
patrz: BANKIETOWAĆ#">BANKIETOWAĆ
(wariant I): Z kuszą ná wroblé […] prożną/ béz béłtow. KnAd 1331
patrz: BEŁT#">BEŁT, BEŁT#">BEŁT, BELT#">BELT
Mądrość przychodzi i roście z láty: ácz nie káżdy iést mądry/ brodáty. KnAd 463
patrz: BRODATY#">BRODATY
(wariant I): Nie będzie z gowná bicz. RysProv X, 7
(wariant II): Bicz z piasku nié będzie. KnAd 23
patrz: *BICZ#">*BICZ
(wariant I): Nie będzie z gowná bicz. RysProv X, 7
(wariant II): Bicz z piasku nié będzie. KnAd 23
patrz: GÓWNO#">GÓWNO
(wariant I): Nie będzie z gowná bicz. RysProv X, 7
(wariant II): Bicz z piasku nié będzie. KnAd 23
patrz: *PIASEK#">*PIASEK
Chłop rádby co tydzień Woytá/ co miesiąc Vrzędniká / á co rok inszego Páná miał. RysProv II, 5
patrz: TYDZIEŃ#">TYDZIEŃ
Chłop rádby co tydzień Woytá/ co miesiąc Vrzędniká / á co rok inszego Páná miał. RysProv II, 5
patrz: PAN#">PAN
Chłop rádby co tydzień Woytá/ co miesiąc Vrzędniká / á co rok inszego Páná miał. RysProv II, 5
patrz: *INSZY#">*INSZY
Chłop rádby co tydzień Woytá/ co miesiąc Vrzędniká / á co rok inszego Páná miał. RysProv II, 5
patrz: MIESIĄC#">MIESIĄC, MIESIĄC#">MIESIĄC, MIĘSIĄC#">MIĘSIĄC
Chłop rádby co tydzień Woytá/ co miesiąc Vrzędniká / á co rok inszego Páná miał. RysProv II, 5
patrz: *URZĘDNIK#">*URZĘDNIK, *URZĘDNIK#">*URZĘDNIK, URZENNIK#">URZENNIK
Chłop rádby co tydzień Woytá/ co miesiąc Vrzędniká / á co rok inszego Páná miał. RysProv II, 5
patrz: *RADY#">*RADY, RAD#">RAD
Chłop rádby co tydzień Woytá/ co miesiąc Vrzędniká / á co rok inszego Páná miał. RysProv II, 5
patrz: CHŁOP#">CHŁOP
Chłop rádby co tydzień Woytá/ co miesiąc Vrzędniká / á co rok inszego Páná miał. RysProv II, 5
patrz: MIEĆ#">MIEĆ
Chłop rádby co tydzień Woytá/ co miesiąc Vrzędniká / á co rok inszego Páná miał. RysProv II, 5
patrz: ROK#">ROK
Chłop rádby co tydzień Woytá/ co miesiąc Vrzędniká / á co rok inszego Páná miał. RysProv II, 5
patrz: WÓJT#">WÓJT
Głodny kiiá się nié boi. KnAd 246
patrz: BAĆ SIĘ#">BAĆ SIĘ, *BOJAĆ SIĘ#">*BOJAĆ SIĘ, BOIĆ SIĘ#">BOIĆ SIĘ, *BAĆ#">*BAĆ
Głodny kiiá się nié boi. KnAd 246
patrz: *GŁODNY#">*GŁODNY
Głodny kiiá się nié boi. KnAd 246
patrz: KIJ#">KIJ
Musiał to w Bábinie słyszeć. RysProv E4 RysProv E4
patrz: *BABIN#">*BABIN
Mądry człek Krolem nad swym appetytem. ChrośJóz1745 N5
patrz: APETYT#">APETYT, *APETYK#">*APETYK, APETYT#">APETYT
Kto z Bogiem zácznie/ vczyni bácznie. RysProv E1
patrz: UCZYNIĆ SIĘ#">UCZYNIĆ SIĘ
Kto z Bogiem zácznie/ vczyni bácznie. RysProv E1
patrz: BACZNIE#">BACZNIE, BACZNO#">BACZNO
Kto z Bogiem zácznie/ vczyni bácznie. RysProv E1
patrz: BÓG#">BÓG
Kto z Bogiem zácznie/ vczyni bácznie. RysProv E1
patrz: ZACZĄĆ#">ZACZĄĆ
Idąc do woytá/ obá się boytá. RysProv C2
patrz: WÓJT#">WÓJT
Idąc do woytá/ obá się boytá. RysProv C2
patrz: BAĆ SIĘ#">BAĆ SIĘ, *BOJAĆ SIĘ#">*BOJAĆ SIĘ, BOIĆ SIĘ#">BOIĆ SIĘ, *BAĆ#">*BAĆ
Idąc do woytá/ obá się boytá. RysProv C2
patrz: OBA#">OBA
Idąc do woytá/ obá się boytá. RysProv C2
patrz: IŚĆ#">IŚĆ
Rowno puszy Apollo mądre i nieuki, Tylko że rożnym duchem; i u Apollina, Jest natchnienie do wierszow, znajdzie się i bździna. Nie dopiero to umie niecnotliwy bożek. Jednym poetom chucha, drugim pierdzi w rożek [...]. PotFraszBrück II 336
patrz: *WIERSZ#">*WIERSZ
Rowno puszy Apollo mądre i nieuki, Tylko że rożnym duchem; i u Apollina, Jest natchnienie do wierszow, znajdzie się i bździna. Nie dopiero to umie niecnotliwy bożek. Jednym poetom chucha, drugim pierdzi w rożek [...]. PotFraszBrück II 336
patrz: BŹDZINA#">BŹDZINA
Rowno puszy Apollo mądre i nieuki, Tylko że rożnym duchem; i u Apollina, Jest natchnienie do wierszow, znajdzie się i bździna. Nie dopiero to umie niecnotliwy bożek. Jednym poetom chucha, drugim pierdzi w rożek [...]. PotFraszBrück II 336
patrz: NATCHNIENIE#">NATCHNIENIE
Rowno puszy Apollo mądre i nieuki, Tylko że rożnym duchem; i u Apollina, Jest natchnienie do wierszow, znajdzie się i bździna. Nie dopiero to umie niecnotliwy bożek. Jednym poetom chucha, drugim pierdzi w rożek [...]. PotFraszBrück II 336
patrz: *ZNALEŹĆ SIĘ#">*ZNALEŹĆ SIĘ
Rowno puszy Apollo mądre i nieuki, Tylko że rożnym duchem; i u Apollina, Jest natchnienie do wierszow, znajdzie się i bździna. Nie dopiero to umie niecnotliwy bożek. Jednym poetom chucha, drugim pierdzi w rożek [...]. PotFraszBrück II 336
patrz: *APOLLIN#">*APOLLIN, APOLLO#">APOLLO
Nie mow Krolowi Beszte/ bo cię zetną ieszcze. RysProv XI, 2
patrz: BESZTE#">BESZTE
Bo jeśli chcesz w swym stanie zawsze żyć bezpiecznie: Równy z równym bierz przyjaźń, a trzymaj statecznie! VerdBłażSet 19
patrz: BEZPIECZNIE#">BEZPIECZNIE, BEZPIECZNIE#">BEZPIECZNIE, BEZPIECZNO#">BEZPIECZNO, BEZPIECZNO#">BEZPIECZNO, BEŚPIECZNIE#">BEŚPIECZNIE
od przysł.
(wariant I): Bespiecznie myszy biegáią/ gdy Kotá domá nie máią. RysProv I, 3
patrz: BEZPIECZNIE#">BEZPIECZNIE, BEZPIECZNIE#">BEZPIECZNIE, BEZPIECZNO#">BEZPIECZNO, BEZPIECZNO#">BEZPIECZNO, BEŚPIECZNIE#">BEŚPIECZNIE
Ná wilká okrzyk/ á wroná świnię béspiécznié skubié. KnAd 314
patrz: BEZPIECZNIE#">BEZPIECZNIE, BEZPIECZNIE#">BEZPIECZNIE, BEZPIECZNO#">BEZPIECZNO, BEZPIECZNO#">BEZPIECZNO, BEŚPIECZNIE#">BEŚPIECZNIE
Lądem ábo ná lądzié béspiéczniey/ péwniey/ niż ná lédzié. KnAd 415
patrz: BEZPIECZNIE#">BEZPIECZNIE, BEZPIECZNIE#">BEZPIECZNIE, BEZPIECZNO#">BEZPIECZNO, BEZPIECZNO#">BEZPIECZNO, BEŚPIECZNIE#">BEŚPIECZNIE
Lépiey béspiécznié niż serdécznié. KnAd 436
patrz: BEZPIECZNIE#">BEZPIECZNIE, BEZPIECZNIE#">BEZPIECZNIE, BEZPIECZNO#">BEZPIECZNO, BEZPIECZNO#">BEZPIECZNO, BEŚPIECZNIE#">BEŚPIECZNIE
Więcey się chłop tego boi/ co bespiecznie w kroku stoi. RysProv XVII, 1
patrz: BEZPIECZNIE#">BEZPIECZNIE, BEZPIECZNIE#">BEZPIECZNIE, BEZPIECZNO#">BEZPIECZNO, BEZPIECZNO#">BEZPIECZNO, BEŚPIECZNIE#">BEŚPIECZNIE
W grubej bai Często sie rádość y pociecha tai. PotSyloret 471
patrz: POCIECHA#">POCIECHA
W grubej bai Często sie rádość y pociecha tai. PotSyloret 471
patrz: BAJA#">BAJA
W grubej bai Często sie rádość y pociecha tai. PotSyloret 471
patrz: CZESTO#">CZESTO, CZĘSTO#">CZĘSTO, CZĘSTO#">CZĘSTO
W grubej bai Często sie rádość y pociecha tai. PotSyloret 471
patrz: RADOŚĆ#">RADOŚĆ
W grubej bai Często sie rádość y pociecha tai. PotSyloret 471
patrz: GRUBY#">GRUBY
W grubej bai Często sie rádość y pociecha tai. PotSyloret 471
patrz: TAIĆ SIĘ#">TAIĆ SIĘ
Dobry chrzan z miodem/ miod sam. KnAd 1025
Chrzan z miodem dobry/ á miod sam. KnAd 70
patrz: *SAM#">*SAM
Dobry chrzan z miodem/ miod sam. KnAd 1025
Chrzan z miodem dobry/ á miod sam. KnAd 70
patrz: MIÓD#">MIÓD, MIÓD#">MIÓD, *MIED#">*MIED
Dobry chrzan z miodem/ miod sam. KnAd 1025
Chrzan z miodem dobry/ á miod sam. KnAd 70
patrz: CHRZAN#">CHRZAN, CHRZAN#">CHRZAN, CHRZON#">CHRZON, KRZON#">KRZON
Dobry chrzan z miodem/ miod sam. KnAd 1025
Chrzan z miodem dobry/ á miod sam. KnAd 70
patrz: *DOBRY#">*DOBRY
W wiliią śmierci szczęście go potkało/ Stárostą/ Burmistrzem/ etc został. Grób ozdobił. Ná nagrobék piękny zárobił. KnAd 1273
patrz: BURMISTRZ#">BURMISTRZ, BURMISTRZ#">BURMISTRZ, BORMISTRZ#">BORMISTRZ, *BUŁMISTR#">*BUŁMISTR, *BURMISTR#">*BURMISTR
Więcey z przysádą Kolery spráwi obrotny w roku, niż flegmatyk zá dziesięć. FredPrzysł D2v
patrz: CHOLERA#">CHOLERA, CHOLERA#">CHOLERA, *HOLERA#">*HOLERA, KOLERA#">KOLERA
Niejednej matki dziatki: Załowali niektorzy że się zblizyli do Ieneralnego koła drudzy tez mowili ze trzeba tego koniecznie Iako to Quot Capita tot sensus [co głowa, to rozum] nieiedney matki dziatki. PasPam 115v
patrz: DZIATKI#">DZIATKI
Nie zbyway stárey sukni poki nowey nie spráwisz. RysProv G1v
patrz: SUKNIA#">SUKNIA, SUKNIA#">SUKNIA, SZUKNIA#">SZUKNIA
Choć Ludzi iest gwałt a Oczłowieka czasęm trudno. PasPam 249v
patrz: LUDZIE#">LUDZIE
od przysł.
Wałach i kapłon, chociaż się zawiedzie, Pocznie coś basem, a kwintą dowiedzie. PotFraszBrück II 367
Gdy z basu kwintą spuścić nie chce się paniątku, Gdy do wielkiej postawy nie stawało wątku, Przyjedzie do mnie szumno, żebym mu pieniędzy Z jego aparencyjej pożyczył tym prędzej. PotMorKuk III 338
[Mówi Dawid] Nabalowi nastroię Dudy w swoim Czasie, Kiedy kwinta zerwáná, zagram mu ná basie. Zwołał DAWID żołnierzy [...] mowiąc: ruszon iestem gniewem nowym, Hardość Nabala posła moiego zelżyła. DrużZbiór
Zabił mu [Bóg faraonowi] syna, a ten zaraz spuścił z basu, Każe żydy co rychlej wyganiać z tarasu. MorszSŻaleBar II 114
patrz: BAS#">BAS, BAS#">BAS, BASS#">BASS
Słodkiś iáko chrzan. KnAd 1050
patrz: *SŁODKI#">*SŁODKI
Słodkiś iáko chrzan. KnAd 1050
patrz: CHRZAN#">CHRZAN, CHRZAN#">CHRZAN, CHRZON#">CHRZON, KRZON#">KRZON
Gniew béz-silny/ nié iést silny. KnAd 257
patrz: BEZSILNY#">BEZSILNY
Chłopá łákomego/ Woru dziuráwego/ Gościa bez=wstydnego. Nigdy nie nászycisz. ŻabPol C1
patrz: BEZWSTYDNY#">BEZWSTYDNY
Bez-żęństwo spokoyne/ vciészne/ wolne. KnAd 22
patrz: BEZŻEŃSTWO#">BEZŻEŃSTWO
Chyłem borem/ czarnym szlákiem. RysProv II, 5
patrz: BOREM#">BOREM
Céchowánych się strzéż. KnAd 55
Cechowána Owcá;/ strzeż się Cechowánych. ErnHand 387
Cechowany. 1)eingebrannt, gebrandmarcket mit einem Eisen. 2) flétrissé, marqué avec un fer rouge. 2) marqué. cechowanych się strzeż. hüte dich vor die gezeichneten. gardez vous de ceux que la nature a marquez; peste du chien aux oreilles morduës. T III 100
patrz: STRZEC SIĘ#">STRZEC SIĘ
Céchowánych się strzéż. KnAd 55
Cechowána Owcá;/ strzeż się Cechowánych. ErnHand 387
Cechowany. 1)eingebrannt, gebrandmarcket mit einem Eisen. 2) flétrissé, marqué avec un fer rouge. 2) marqué. cechowanych się strzeż. hüte dich vor die gezeichneten. gardez vous de ceux que la nature a marquez; peste du chien aux oreilles morduës. T III 100
patrz: *CECHOWANY#">*CECHOWANY
Zołotarenko Hetman Siwierski, tak się pisze, podac się niechce, alie bronic asz do upadłey. VorLetSkarb 267
patrz: BRONIĆ SIĘ#">BRONIĆ SIĘ
Zołotarenko Hetman Siwierski, tak się pisze, podac się niechce, alie bronic asz do upadłey. VorLetSkarb 267
patrz: UPADŁA#">UPADŁA
Vrody dość/ rozumu ni kąská. KnAd 248
patrz: *KĄSEK#">*KĄSEK
Vrody dość/ rozumu ni kąská. KnAd 248
patrz: DOŚĆ#">DOŚĆ, DOŚĆ#">DOŚĆ, DOŚCI#">DOŚCI
Vrody dość/ rozumu ni kąská. KnAd 248
patrz: *URODA#">*URODA
Vrody dość/ rozumu ni kąská. KnAd 248
patrz: ROZUM#">ROZUM
(wariant I): Ni pachnie/ ni śmierdzi. Barszczyk. Miękki człowiek. KnAd 739
patrz: BARSZCZYK#">BARSZCZYK
Lepiey w Niedzielę oráć y bronowáć, a niżeli táńcowáć. GdacPan 146
patrz: BRONOWAĆ#">BRONOWAĆ
Zwyczáynie ciągnie Wilká nátura do boru. PotPocz 26
patrz: BÓR#">BÓR, BÓR#">BÓR, BOR#">BOR
od przysł.
Nikt gołą ręką Krola chyba z boru, Nie wita. PotSyl 24
patrz: BÓR#">BÓR, BÓR#">BÓR, BOR#">BOR
Szczęście niewieście/ Fortuná chłopia. RysProv XIV, 6
patrz: CHŁOPI#">CHŁOPI
Węgrowie szabeltasy swe pogubić mieli, na dawnym fundując się przysłowiu: babi taniec, węgierska wojna niedługo trwać zwykła. JemPam 250
patrz: TRWAĆ#">TRWAĆ
od przysł.
Kto ostrozny y na Starą obręcz nie nastąpi. PasPam 137v
patrz: *OBRĘCZ#">*OBRĘCZ
Lepiey dobrym sposobem zbyć godnego Męża, Niźli nosić pod pachą ukrytego węża. DrużZbiór 67
patrz: PACHA#">PACHA
patrz: NOWINA#">NOWINA
Zawsze tęn przegraie kto przyczynę daie. PasPam 89v
patrz: KTO#">KTO
Zawsze tęn przegraie kto przyczynę daie. PasPam 89v
patrz: PRZEGRAĆ#">PRZEGRAĆ
Zawsze tęn przegraie kto przyczynę daie. PasPam 89v
patrz: PRZYCZYNA#">PRZYCZYNA
Zawsze tęn przegraie kto przyczynę daie. PasPam 89v
patrz: DAWAĆ#">DAWAĆ
Zawsze tęn przegraie kto przyczynę daie. PasPam 89v
patrz: ZAWSZE#">ZAWSZE
Zawsze tęn przegraie kto przyczynę daie. PasPam 89v
patrz: TEN#">TEN
Mieyska przyiaźń konwie ná piwo á rożná ná pieczenią nie bronić. RysProv IX, 2
patrz: BRONIĆ#">BRONIĆ
Mieyska przyiaźń konwie ná piwo á rożná ná pieczenią nie bronić. RysProv IX, 2
patrz: PRZYJAŹŃ#">PRZYJAŹŃ
Mieyska przyiaźń konwie ná piwo á rożná ná pieczenią nie bronić. RysProv IX, 2
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Mieyska przyiaźń konwie ná piwo á rożná ná pieczenią nie bronić. RysProv IX, 2
patrz: PIECZEŃ#">PIECZEŃ
Mieyska przyiaźń konwie ná piwo á rożná ná pieczenią nie bronić. RysProv IX, 2
patrz: KONEW#">KONEW
Mieyska przyiaźń konwie ná piwo á rożná ná pieczenią nie bronić. RysProv IX, 2
patrz: ROŻEN#">ROŻEN
ON DIT proverbialement, Remonter sur la beste (Rétablir sa fortune, ses affaires ruinées, se remettre en selle) [...] MOWIĄ przysłowiem, znowu wsiąść ná bydlę swoie, postáwić ná nogi szczęście swoie obalone, powstać znowu, porość. DanKolaDyk I, 192
patrz: BYDLĘ#">BYDLĘ
ON DIT proverbialement, Remonter sur la beste (Rétablir sa fortune, ses affaires ruinées, se remettre en selle) [...] MOWIĄ przysłowiem, znowu wsiąść ná bydlę swoie, postáwić ná nogi szczęście swoie obalone, powstać znowu, porość. DanKolaDyk I, 192
patrz: ZNOWA#">ZNOWA, ZNOWU#">ZNOWU
ON DIT proverbialement, Remonter sur la beste (Rétablir sa fortune, ses affaires ruinées, se remettre en selle) [...] MOWIĄ przysłowiem, znowu wsiąść ná bydlę swoie, postáwić ná nogi szczęście swoie obalone, powstać znowu, porość. DanKolaDyk I, 192
patrz: NA#">NA
ON DIT proverbialement, Remonter sur la beste (Rétablir sa fortune, ses affaires ruinées, se remettre en selle) [...] MOWIĄ przysłowiem, znowu wsiąść ná bydlę swoie, postáwić ná nogi szczęście swoie obalone, powstać znowu, porość. DanKolaDyk I, 192
patrz: *WSIĄŚĆ#">*WSIĄŚĆ
ON DIT proverbialement, Remonter sur la beste (Rétablir sa fortune, ses affaires ruinées, se remettre en selle) [...] MOWIĄ przysłowiem, znowu wsiąść ná bydlę swoie, postáwić ná nogi szczęście swoie obalone, powstać znowu, porość. DanKolaDyk I, 192
patrz: SWÓJ#">SWÓJ
Bogáctwá wiélkie ná máłé przestáwáć. KnAd 1185
patrz: BOGACTWO#">BOGACTWO, *BOGASTWO#">*BOGASTWO, *BOGACZTWO#">*BOGACZTWO, BOGACTWO#">BOGACTWO
Bogáctwá wiélkie ná máłé przestáwáć. KnAd 1185
patrz: MAŁY#">MAŁY
Bogáctwá wiélkie ná máłé przestáwáć. KnAd 1185
patrz: PRZESTAWAĆ#">PRZESTAWAĆ
Bogáctwá wiélkie ná máłé przestáwáć. KnAd 1185
patrz: WIELIKI#">WIELIKI, WIELKI#">WIELKI
Niéwolnik ma ięzyk wolny. KnAd 714
patrz: JĘZYK#">JĘZYK
Niéwolnik ma ięzyk wolny. KnAd 714
patrz: WOLNY#">WOLNY, WOLNY#">WOLNY, WOLEŃ#">WOLEŃ, WOLEN#">WOLEN, WOLEN#">WOLEN, WOLIEN#">WOLIEN
Niéwolnik ma ięzyk wolny. KnAd 714
patrz: NIEWOLNIK#">NIEWOLNIK
Suchy Marzec, mokry Maj, będzie gumno jako gay. T III 796
patrz: GAJ#">GAJ
Suchy Marzec, mokry Maj, będzie gumno jako gay. T III 796
patrz: MAJ#">MAJ
Suchy Marzec, mokry Maj, będzie gumno jako gay. T III 796
patrz: MOKRY#">MOKRY
Suchy Marzec, mokry Maj, będzie gumno jako gay. T III 796
patrz: SUCHY#">SUCHY
Suchy Marzec, mokry Maj, będzie gumno jako gay. T III 796
patrz: GUMNO#">GUMNO
oliwa w wodzie do gory idzie. das Oel steiget im Wasser in die Höhe. quand l'huile est mêlée avec de l'eau, l'huile surmonte toujours. T III 401
patrz: OLIWA#">OLIWA
oliwa w wodzie do gory idzie. das Oel steiget im Wasser in die Höhe. quand l'huile est mêlée avec de l'eau, l'huile surmonte toujours. T III 401
patrz: GÓRA#">GÓRA
oliwa w wodzie do gory idzie. das Oel steiget im Wasser in die Höhe. quand l'huile est mêlée avec de l'eau, l'huile surmonte toujours. T III 401
patrz: IŚĆ#">IŚĆ
oliwa w wodzie do gory idzie. das Oel steiget im Wasser in die Höhe. quand l'huile est mêlée avec de l'eau, l'huile surmonte toujours. T III 401
patrz: WODA#">WODA
Głaszcz ty kotowi skorę/ á on ogon w gorę. RysProv IV, 4
patrz: SKÓRA#">SKÓRA
Głaszcz ty kotowi skorę/ á on ogon w gorę. RysProv IV, 4
patrz: KOT#">KOT
Głaszcz ty kotowi skorę/ á on ogon w gorę. RysProv IV, 4
patrz: GŁASKAĆ#">GŁASKAĆ
Głaszcz ty kotowi skorę/ á on ogon w gorę. RysProv IV, 4
patrz: OGON#">OGON
Głaszcz ty kotowi skorę/ á on ogon w gorę. RysProv IV, 4
patrz: GÓRA#">GÓRA
FRAPPER [...] ON DIT encore, Ils sont frappes á mesme coin [...] Paves natura & ingenio [...] IEDNEGO bicia, iednego stępla ludzie iedna torba, iedna bursa, ieden wart ośmnascie drugi dwadzieścia bez dwoch. DanKolaDyk II, 61
patrz: BURSA#">BURSA, BURSA#">BURSA, *BURSZA#">*BURSZA
Káżdy błąd ma swoię wymowkę. KnAd 338
patrz: SWÓJ#">SWÓJ
Káżdy błąd ma swoię wymowkę. KnAd 338
patrz: BŁĄD#">BŁĄD
Káżdy błąd ma swoię wymowkę. KnAd 338
patrz: MIEĆ#">MIEĆ
Káżdy błąd ma swoię wymowkę. KnAd 338
patrz: *WYMÓWKA#">*WYMÓWKA
Káżdy błąd ma swoię wymowkę. KnAd 338
patrz: KAŻDY#">KAŻDY
(wariant I): Iédna to bursa. Tegoż to abo iednegoż to płotu kół. KnAd 310
patrz: BURSA#">BURSA, BURSA#">BURSA, *BURSZA#">*BURSZA
(wariant I): Iákoby ná Niemieckim kazániu był. Iákoby też o żeláznym Wilku báiał. RysProv C1
(wariant II): Iákby mi o żéláznym wilku báiał/ iákbym ná Niémiéckim kazániu siédział/ v. Nié rozumie. Kn 230
patrz: WILK#">WILK
(wariant I): Iákoby ná Niemieckim kazániu był. Iákoby też o żeláznym Wilku báiał. RysProv C1
(wariant II): Iákby mi o żéláznym wilku báiał/ iákbym ná Niémiéckim kazániu siédział/ v. Nié rozumie. Kn 230
patrz: *ŻELAZNY#">*ŻELAZNY, *ŻELAZNY#">*ŻELAZNY, ŻELAŻNY#">ŻELAŻNY
(wariant I): Iákoby ná Niemieckim kazániu był. Iákoby też o żeláznym Wilku báiał. RysProv C1
(wariant II): Iákby mi o żéláznym wilku báiał/ iákbym ná Niémiéckim kazániu siédział/ v. Nié rozumie. Kn 230
patrz: BAJAĆ#">BAJAĆ
Głod wilka z lasa wywoła. der Hunger treibt den Wolf aus dem Wald. la faim fait sortir le loup du bois; la faim chasse le loup hors bois. T III 381
patrz: WILK#">WILK
Głod wilka z lasa wywoła. der Hunger treibt den Wolf aus dem Wald. la faim fait sortir le loup du bois; la faim chasse le loup hors bois. T III 381
patrz: GŁÓD#">GŁÓD
Głod wilka z lasa wywoła. der Hunger treibt den Wolf aus dem Wald. la faim fait sortir le loup du bois; la faim chasse le loup hors bois. T III 381
patrz: WYWOŁAĆ#">WYWOŁAĆ
Głod wilka z lasa wywoła. der Hunger treibt den Wolf aus dem Wald. la faim fait sortir le loup du bois; la faim chasse le loup hors bois. T III 381
patrz: LAS#">LAS
Zgodá miedzy námi/ iák Wilkom z Bárány. RysProv XVIII, 1
patrz: ZGODA#">ZGODA
Zgodá miedzy námi/ iák Wilkom z Bárány. RysProv XVIII, 1
patrz: WILK#">WILK
Zgodá miedzy námi/ iák Wilkom z Bárány. RysProv XVIII, 1
patrz: BARAN#">BARAN
Co wilk ozionie to go nie minie. PasPam 266
patrz: WILK#">WILK
Co wilk ozionie to go nie minie. PasPam 266
patrz: MINĄĆ#">MINĄĆ
Co wilk ozionie to go nie minie. PasPam 266
patrz: *OZIONĄĆ#">*OZIONĄĆ
Każ temu smrodowi ábo béstyiey gębę pieniędzmi zátkáć. KnAd 242
patrz: GĘBA#">GĘBA
W głowie szumiało jak w browarze. PasPam 105v
patrz: *SZUMIEĆ#">*SZUMIEĆ
(wariant I): W káftan Báwełnę/ á w chomąto słomę. RysProv XVI, 6
(wariant II): Dobra w chomąto słomá/ w káftan báwéłná. KnAd 162
(wariant III): W chomont - słomę wszędy, W kaftan - bawełnę kładą! KorczWiz 98
patrz: CHOMĄTO#">CHOMĄTO, CHOMĄT#">CHOMĄT, CHOMĄTO#">CHOMĄTO, CHOMĄT#">CHOMĄT, *CHOMUNT#">*CHOMUNT, *CHOMUNTO#">*CHOMUNTO
Gniew wynurzy/ co się w sercu burzy. KnAd 258
patrz: BURZYĆ SIĘ#">BURZYĆ SIĘ, BURZYĆ SIĘ#">BURZYĆ SIĘ, *BURŻYĆ SIĘ#">*BURŻYĆ SIĘ
Godność wynurzy/ co się w kiem burzy. KnAd 263
patrz: BURZYĆ SIĘ#">BURZYĆ SIĘ, BURZYĆ SIĘ#">BURZYĆ SIĘ, *BURŻYĆ SIĘ#">*BURŻYĆ SIĘ
Twarz łácno wynurzy/ co się w sércu burzy. KnAd 1181
patrz: BURZYĆ SIĘ#">BURZYĆ SIĘ, BURZYĆ SIĘ#">BURZYĆ SIĘ, *BURŻYĆ SIĘ#">*BURŻYĆ SIĘ
Bąki strzelać. abo/ Bąki strzela. KnAd 8
Cosz wzdy ma za cel zycia dokąd ciągniesz albo dokąd zmierzasz czy to bąki strzelac myslisz Biegaiąc to tam to sam samo pas iako głupi. OpalKSat 49v
MOINEAU [...] WROBEL [...] ON DIT proverbialement, Tirer sa poudre aux moineaux[...] BĄKI strzelać nic nie robić słusznego, koszt y czas na daremno trawić. DanKolaDyk II, 271
patrz: BĄK#">BĄK
Chłopska rzecz siłá ieść/ á siłá pić szláchecka. RysProv II, 7
patrz: SIŁA#">SIŁA, SIEŁA#">SIEŁA, SIŁA#">SIŁA
Chłopska rzecz siłá ieść/ á siłá pić szláchecka. RysProv II, 7
patrz: RZECZ#">RZECZ
Chłopska rzecz siłá ieść/ á siłá pić szláchecka. RysProv II, 7
patrz: *SZLACHECKI#">*SZLACHECKI
Chłopska rzecz siłá ieść/ á siłá pić szláchecka. RysProv II, 7
patrz: PIĆ#">PIĆ
Chłopska rzecz siłá ieść/ á siłá pić szláchecka. RysProv II, 7
patrz: JEŚĆ#">JEŚĆ
Chłopska rzecz siłá ieść/ á siłá pić szláchecka. RysProv II, 7
patrz: CHŁOPSKI#">CHŁOPSKI
Sławá dobra/ rzécz niéoszácowána/ niéskázitélna/ stoi zá bogáctwá. KnAd 1048
patrz: SŁAWA#">SŁAWA
Sławá dobra/ rzécz niéoszácowána/ niéskázitélna/ stoi zá bogáctwá. KnAd 1048
patrz: RZECZ#">RZECZ
Sławá dobra/ rzécz niéoszácowána/ niéskázitélna/ stoi zá bogáctwá. KnAd 1048
patrz: STAĆ#">STAĆ
Sławá dobra/ rzécz niéoszácowána/ niéskázitélna/ stoi zá bogáctwá. KnAd 1048
patrz: *DOBRY#">*DOBRY
Sławá dobra/ rzécz niéoszácowána/ niéskázitélna/ stoi zá bogáctwá. KnAd 1048
patrz: NIESKAZITELNY#">NIESKAZITELNY
Sławá dobra/ rzécz niéoszácowána/ niéskázitélna/ stoi zá bogáctwá. KnAd 1048
patrz: BOGACTWO#">BOGACTWO, *BOGASTWO#">*BOGASTWO, *BOGACZTWO#">*BOGACZTWO, BOGACTWO#">BOGACTWO
Sławá dobra/ rzécz niéoszácowána/ niéskázitélna/ stoi zá bogáctwá. KnAd 1048
patrz: NIEOSZACOWANY#">NIEOSZACOWANY
Apteka gnoykowi śmierdzi. Nie zna co dobrego. KnAd 7
patrz: ŚMIERDZIĆ#">ŚMIERDZIĆ, *ŚMIERDZIEĆ#">*ŚMIERDZIEĆ
Apteka gnoykowi śmierdzi. Nie zna co dobrego. KnAd 7
patrz: APTEKA#">APTEKA, APTEKA#">APTEKA, *APTYKA#">*APTYKA, APOTEKA#">APOTEKA, JAPTYKA#">JAPTYKA, *HAPTEKA#">*HAPTEKA
Apteka gnoykowi śmierdzi. Nie zna co dobrego. KnAd 7
patrz: GNOJEK#">GNOJEK
od przysł.
(wariant I): Mow wilku pácierz/ á wilk/ Owcá/ Báran. RysProv VIII, 10
(wariant II): Ninacz niedba [Osman] naSwiecie: ninacz nie pamięta Iuzby sobie przegraney znami zyczył raczy NiszPokoiu [...] Chociasz tak wiele razy od naszych ukarąn Mow Wilku Pacierz, a on przecię owca, barąn Chce się bic do upasci y umierac nizli Traktowac. PotWoj 169
patrz: *PACIERZ#">*PACIERZ
od przysł.
(wariant I): Mow wilku pácierz/ á wilk/ Owcá/ Báran. RysProv VIII, 10
(wariant II): Ninacz niedba [Osman] naSwiecie: ninacz nie pamięta Iuzby sobie przegraney znami zyczył raczy NiszPokoiu [...] Chociasz tak wiele razy od naszych ukarąn Mow Wilku Pacierz, a on przecię owca, barąn Chce się bic do upasci y umierac nizli Traktowac. PotWoj 169
patrz: BARAN#">BARAN
od przysł.
(wariant I): Mow wilku pácierz/ á wilk/ Owcá/ Báran. RysProv VIII, 10
(wariant II): Ninacz niedba [Osman] naSwiecie: ninacz nie pamięta Iuzby sobie przegraney znami zyczył raczy NiszPokoiu [...] Chociasz tak wiele razy od naszych ukarąn Mow Wilku Pacierz, a on przecię owca, barąn Chce się bic do upasci y umierac nizli Traktowac. PotWoj 169
patrz: MÓWIĆ#">MÓWIĆ
od przysł.
(wariant I): Mow wilku pácierz/ á wilk/ Owcá/ Báran. RysProv VIII, 10
(wariant II): Ninacz niedba [Osman] naSwiecie: ninacz nie pamięta Iuzby sobie przegraney znami zyczył raczy NiszPokoiu [...] Chociasz tak wiele razy od naszych ukarąn Mow Wilku Pacierz, a on przecię owca, barąn Chce się bic do upasci y umierac nizli Traktowac. PotWoj 169
patrz: OWCA#">OWCA
od przysł.
(wariant I): Mow wilku pácierz/ á wilk/ Owcá/ Báran. RysProv VIII, 10
(wariant II): Ninacz niedba [Osman] naSwiecie: ninacz nie pamięta Iuzby sobie przegraney znami zyczył raczy NiszPokoiu [...] Chociasz tak wiele razy od naszych ukarąn Mow Wilku Pacierz, a on przecię owca, barąn Chce się bic do upasci y umierac nizli Traktowac. PotWoj 169
patrz: WILK#">WILK
Chodzi iák owiéczká/ á tryka iák báran. KnAd 64
patrz: CHODZIĆ#">CHODZIĆ
Chodzi iák owiéczká/ á tryka iák báran. KnAd 64
patrz: BARAN#">BARAN
Chodzi iák owiéczká/ á tryka iák báran. KnAd 64
patrz: *OWIECZKA#">*OWIECZKA
Chodzi iák owiéczká/ á tryka iák báran. KnAd 64
patrz: *TRYKAĆ#">*TRYKAĆ
Chodzi iák owieczká/ á tryksa iák Báran. RysProv II, 3
patrz: CHODZIĆ#">CHODZIĆ
Chodzi iák owieczká/ á tryksa iák Báran. RysProv II, 3
patrz: *TRYKSAĆ#">*TRYKSAĆ
Chodzi iák owieczká/ á tryksa iák Báran. RysProv II, 3
patrz: BARAN#">BARAN
Chodzi iák owieczká/ á tryksa iák Báran. RysProv II, 3
patrz: *OWIECZKA#">*OWIECZKA
Baczny swe afekty zawsze moderuje, I, coby z nich urosło, pierwej upatruje. VerdBłażSet 64
patrz: AFEKT#">AFEKT
Baczny swe afekty zawsze moderuje, I, coby z nich urosło, pierwej upatruje. VerdBłażSet 64
patrz: MODEROWAĆ#">MODEROWAĆ
Baczny swe afekty zawsze moderuje, I, coby z nich urosło, pierwej upatruje. VerdBłażSet 64
patrz: ZAWSZE#">ZAWSZE
Baczny swe afekty zawsze moderuje, I, coby z nich urosło, pierwej upatruje. VerdBłażSet 64
patrz: BACZNY#">BACZNY
Baczny swe afekty zawsze moderuje, I, coby z nich urosło, pierwej upatruje. VerdBłażSet 64
patrz: UPATRYWAĆ#">UPATRYWAĆ, UPATROWAĆ#">UPATROWAĆ
Baczny swe afekty zawsze moderuje, I, coby z nich urosło, pierwej upatruje. VerdBłażSet 64
patrz: PIERWEJ#">PIERWEJ
Baczny swe afekty zawsze moderuje, I, coby z nich urosło, pierwej upatruje. VerdBłażSet 64
patrz: *URÓŚĆ#">*URÓŚĆ, UROSNĄĆ#">UROSNĄĆ
Ná málé ma probowáć/ kto się boi szkodowáć. KnAd 536
patrz: BAĆ SIĘ#">BAĆ SIĘ, *BOJAĆ SIĘ#">*BOJAĆ SIĘ, BOIĆ SIĘ#">BOIĆ SIĘ, *BAĆ#">*BAĆ
Ná málé ma probowáć/ kto się boi szkodowáć. KnAd 536
patrz: *PRÓBOWAĆ#">*PRÓBOWAĆ
Ná málé ma probowáć/ kto się boi szkodowáć. KnAd 536
patrz: SZKODOWAĆ#">SZKODOWAĆ
Ná málé ma probowáć/ kto się boi szkodowáć. KnAd 536
patrz: NA MALE#">NA MALE
Bogátego pokutá/ vbogiego łáźnia. RysProv I, 6
patrz: *ŁAŹNIA#">*ŁAŹNIA
Bogátego pokutá/ vbogiego łáźnia. RysProv I, 6
patrz: POKUTA#">POKUTA
Bogátego pokutá/ vbogiego łáźnia. RysProv I, 6
patrz: UBOGI#">UBOGI
Bogátego pokutá/ vbogiego łáźnia. RysProv I, 6
patrz: BOGATY#">BOGATY
Aethymon słow nie może być prawdziwy/ ieno z Słowieńsczyzny [...] záczym/ ktokolwiek go szuka w inszych ięzykách/ nie potrzebnem dowcipem ná wietrze buduie/ błędy błędámi wrzkomo obiaśniáiąc. DembWyw 14
patrz: DOWCIP#">DOWCIP
Aethymon słow nie może być prawdziwy/ ieno z Słowieńsczyzny [...] záczym/ ktokolwiek go szuka w inszych ięzykách/ nie potrzebnem dowcipem ná wietrze buduie/ błędy błędámi wrzkomo obiaśniáiąc. DembWyw 14
patrz: WIATR#">WIATR
Aethymon słow nie może być prawdziwy/ ieno z Słowieńsczyzny [...] záczym/ ktokolwiek go szuka w inszych ięzykách/ nie potrzebnem dowcipem ná wietrze buduie/ błędy błędámi wrzkomo obiaśniáiąc. DembWyw 14
patrz: BUDOWAĆ#">BUDOWAĆ
Aethymon słow nie może być prawdziwy/ ieno z Słowieńsczyzny [...] záczym/ ktokolwiek go szuka w inszych ięzykách/ nie potrzebnem dowcipem ná wietrze buduie/ błędy błędámi wrzkomo obiaśniáiąc. DembWyw 14
patrz: NIEPOTRZEBNY#">NIEPOTRZEBNY
Trzy rzeczy w szlácheckim mieście bácżni nágány być godne vpátruią/ kędy Dwor wyższy niźli Kościoł/ Kárczmá okazálsza niźli Rátusz/ psiárnia budownieysza niźli szpitał. RysProv XV, 5
patrz: BUDOWNY#">BUDOWNY
Czuł jeleń na głowie rogi. PasPam 120
patrz: *GŁOWA#">*GŁOWA
W głowie szumiało jak w browarze. PasPam 105v
patrz: *GŁOWA#">*GŁOWA
Czuł jeleń na głowie rogi. PasPam 120
patrz: *RÓG#">*RÓG
W głowie szumiało jak w browarze. PasPam 105v
patrz: BROWAR#">BROWAR
od przysł.
Ten tedy lud prosty, osobliwie Polski, daleki od Miast wielkich, rozumieiąc, że Swięci garki lepią, że pieniądze z Nieba spadaią, że iakiekolwiek osobliwości, ktorych Maćko albo Hryńko w ich wsi nie zrobi, są dziełem Niebieskim. ChmielAteny III 47
patrz: GARNEK#">GARNEK
Diécinne [!] obyczáié/ zábáwy. W piasku gmeráć. Ná lásce iéździć/ etc. KnAd 224
patrz: ZABAWA#">ZABAWA
Diécinne [!] obyczáié/ zábáwy. W piasku gmeráć. Ná lásce iéździć/ etc. KnAd 224
patrz: LASKA#">LASKA
Diécinne [!] obyczáié/ zábáwy. W piasku gmeráć. Ná lásce iéździć/ etc. KnAd 224
patrz: *PIASEK#">*PIASEK
Diécinne [!] obyczáié/ zábáwy. W piasku gmeráć. Ná lásce iéździć/ etc. KnAd 224
patrz: GMERAĆ#">GMERAĆ, GMERAĆ#">GMERAĆ, *GMYRAĆ#">*GMYRAĆ
Diécinne [!] obyczáié/ zábáwy. W piasku gmeráć. Ná lásce iéździć/ etc. KnAd 224
patrz: JEŹDZIĆ#">JEŹDZIĆ
Diécinne [!] obyczáié/ zábáwy. W piasku gmeráć. Ná lásce iéździć/ etc. KnAd 224
patrz: OBYCZAJ#">OBYCZAJ
Diécinne [!] obyczáié/ zábáwy. W piasku gmeráć. Ná lásce iéździć/ etc. KnAd 224
patrz: *DZIECINNY#">*DZIECINNY
Ieśli Szláchcic/ Szláchciánkę niech poymuie/ Ieśli chłop/ chłopównę. DobrGram 567
patrz: POJMOWAĆ#">POJMOWAĆ
Ieśli Szláchcic/ Szláchciánkę niech poymuie/ Ieśli chłop/ chłopównę. DobrGram 567
patrz: SZLACHCIANKA#">SZLACHCIANKA, SZLACHCIANKA#">SZLACHCIANKA, ŚLACHCIANKA#">ŚLACHCIANKA
Ieśli Szláchcic/ Szláchciánkę niech poymuie/ Ieśli chłop/ chłopównę. DobrGram 567
patrz: SZLACHCIC#">SZLACHCIC, ŚLACHCIC#">ŚLACHCIC, SZLACHCIC#">SZLACHCIC
Ieśli Szláchcic/ Szláchciánkę niech poymuie/ Ieśli chłop/ chłopównę. DobrGram 567
patrz: CHŁOP#">CHŁOP
Ieśli Szláchcic/ Szláchciánkę niech poymuie/ Ieśli chłop/ chłopównę. DobrGram 567
patrz: CHŁOPÓWNA#">CHŁOPÓWNA
Kto z nami chleba my z nim kołacza. PasPam 122v
patrz: *CHLEB#">*CHLEB, *KLEB#">*KLEB, *CHLEB#">*CHLEB
Dłużnik pożyczáiąc rumiány; oddáć máiąc/ blády. KnAd 161
patrz: BLADY#">BLADY, BLIADY#">BLIADY, BLADY#">BLADY
Dłużnik pożyczáiąc rumiány; oddáć máiąc/ blády. KnAd 161
patrz: RUMIANY#">RUMIANY, RUMIANY#">RUMIANY, ROMIANY#">ROMIANY, RUMIENNY#">RUMIENNY, *RUMIANNY#">*RUMIANNY, *RUMIONY#">*RUMIONY
Dłużnik pożyczáiąc rumiány; oddáć máiąc/ blády. KnAd 161
patrz: POŻYCZAĆ#">POŻYCZAĆ
Dłużnik pożyczáiąc rumiány; oddáć máiąc/ blády. KnAd 161
patrz: DŁUŻNIK#">DŁUŻNIK
Dłużnik pożyczáiąc rumiány; oddáć máiąc/ blády. KnAd 161
patrz: ODDAĆ#">ODDAĆ
Dłużnik pożyczáiąc rumiány; oddáć máiąc/ blády. KnAd 161
patrz: MIEĆ#">MIEĆ
Buczno/ á w pięty zimno. KnAd 49
Przypowieść Polaka: buczno, szumno, á w pięty zimno, Apárencyia wielka, wątek szczupły, á przedcię wesoł, muzyká grá, dodáią łásztem. MłodzKaz I, 143
patrz: ZIMNO#">ZIMNO
Wiedząc, że frasunek dobry trunek, meláncholią wpuł zdesperácyą pomieszáną ałembikową z głowy wybiia receptą GarczAnat 42
patrz: FRASUNEK#">FRASUNEK
Wiedząc, że frasunek dobry trunek, meláncholią wpuł zdesperácyą pomieszáną ałembikową z głowy wybiia receptą GarczAnat 42
patrz: TRUNEK#">TRUNEK
Wiedząc, że frasunek dobry trunek, meláncholią wpuł zdesperácyą pomieszáną ałembikową z głowy wybiia receptą GarczAnat 42
patrz: *DOBRY#">*DOBRY
Wiedząc, że frasunek dobry trunek, meláncholią wpuł zdesperácyą pomieszáną ałembikową z głowy wybiia receptą GarczAnat 42
patrz: NA#">NA
Známienity ubior cnotá, lepszy niźli breła złotá. PetrSEk 18
patrz: BRYŁA#">BRYŁA, BRYŁA#">BRYŁA, BREŁA#">BREŁA, BRELA#">BRELA
Choć ludzi jest gwałt a o człowieka czasem trudno. PasPam 249v
patrz: CZŁOWIEK#">CZŁOWIEK
Trzeba by było zaraz narazie Uymowac Woysko łaskawoscią Niesurowoscią, Co lubo potym subsecutum [nastąpiło], ale iuz praepostere [za późno] kiedy iuz zasmakowała owa Licencyia. Kiedy iuz Czuł Ielen na głowie rogi kiedy iuz 60000 szabel było. PasPam 120
patrz: JELEŃ#">JELEŃ
Trzeba by było zaraz narazie Uymowac Woysko łaskawoscią Niesurowoscią, Co lubo potym subsecutum [nastąpiło], ale iuz praepostere [za późno] kiedy iuz zasmakowała owa Licencyia. Kiedy iuz Czuł Ielen na głowie rogi kiedy iuz 60000 szabel było. PasPam 120
patrz: CZUĆ#">CZUĆ
Powiedaią kruk krukowi oka niewykole. PasPam 61v
patrz: KRUK#">KRUK
Kruk krukowi oká nié wykluié. KnAd 367
Powiedaią kruk krukowi oka niewykole. PasPam 61v
patrz: *WYKŁUĆ#">*WYKŁUĆ, *WYKŁUĆ#">*WYKŁUĆ, WYKŁÓĆ#">WYKŁÓĆ
Powiedaią kruk krukowi oka niewykole. PasPam 61v
patrz: OKO#">OKO
Koń bossy na lod/ Bot dziuráwy ná błoto/ Tępa siekierá ná drwá Niebespieczni są. ŻabPol B1
patrz: BOT#">BOT, BOT#">BOT, BUT#">BUT, BÓT#">BÓT
Nie będą ze psiey skory Iáłowicze boty. RysProv XI, 7
patrz: BOT#">BOT, BOT#">BOT, BUT#">BUT, BÓT#">BÓT
(wariant I): Spieszy się by szwiec z boty ná targ. RysProv XIV, 7
(wariant II): Bieży iák szwiéc z bótámi. KnAd 24
patrz: BOT#">BOT, BOT#">BOT, BUT#">BUT, BÓT#">BÓT
Trzebá Bábie ná boty. RysProv XV, 5
patrz: BOT#">BOT, BOT#">BOT, BUT#">BUT, BÓT#">BÓT
V Kráwcá záwsze ma być zdárta suknia/ á v Szewcá dziuráwy bot. RysProv XVI, 4
patrz: BOT#">BOT, BOT#">BOT, BUT#">BUT, BÓT#">BÓT
Ták ráná boli w goleń/ iáko y w głowę. RysProv 77
patrz: *GŁOWA#">*GŁOWA
Ták ráná boli w goleń/ iáko y w głowę. RysProv 77
patrz: GOLEŃ#">GOLEŃ
Ták ráná boli w goleń/ iáko y w głowę. RysProv 77
patrz: RANA#">RANA
Ták ráná boli w goleń/ iáko y w głowę. RysProv 77
patrz: BOLEĆ#">BOLEĆ
Zono podźmy do Kościołá/ nie mam w cżym miły: Podźmysz do Kárcżmy/ Dziewko/ day sám stáre boty/ są tám gdzieś pod łáwą. RysProv XVIII, 10
patrz: BOT#">BOT, BOT#">BOT, BUT#">BUT, BÓT#">BÓT
Nagorsze bóty v széwcá/ siékierá v kowalá. KnAd 529
patrz: BOT#">BOT, BOT#">BOT, BUT#">BUT, BÓT#">BÓT
Mądremu zawsze na wszystko dobry aspekt. KnAd 462
patrz: ASPEKT#">ASPEKT
Pijanstwo mądremu baczenia odeimuié. KnAd 843
patrz: *ODEJMOWAĆ#">*ODEJMOWAĆ
Pijanstwo mądremu baczenia odeimuié. KnAd 843
patrz: MĄDRY#">MĄDRY, MĄDR#">MĄDR
Pijanstwo mądremu baczenia odeimuié. KnAd 843
patrz: *PIJAŃSTWO#">*PIJAŃSTWO
Pijanstwo mądremu baczenia odeimuié. KnAd 843
patrz: BACZENIE#">BACZENIE
Powodzeniem ludzié spráwy miérzą/ nié mądrem baczęniem. KnAd 916
patrz: MĄDRY#">MĄDRY, MĄDR#">MĄDR
Powodzeniem ludzié spráwy miérzą/ nié mądrem baczęniem. KnAd 916
patrz: LUDZIE#">LUDZIE
Powodzeniem ludzié spráwy miérzą/ nié mądrem baczęniem. KnAd 916
patrz: BACZENIE#">BACZENIE
Powodzeniem ludzié spráwy miérzą/ nié mądrem baczęniem. KnAd 916
patrz: *POWODZENIE#">*POWODZENIE
Powodzeniem ludzié spráwy miérzą/ nié mądrem baczęniem. KnAd 916
patrz: *MIERZYĆ#">*MIERZYĆ
Powodzeniem ludzié spráwy miérzą/ nié mądrem baczęniem. KnAd 916
patrz: SPRAWA#">SPRAWA
Po uięciu broni, szermierzá poznáć. FredPrzysł D1v
patrz: SZERMIERZ#">SZERMIERZ, SERMIERZ#">SERMIERZ, SZELMIERZ#">SZELMIERZ, SZERMIERZ#">SZERMIERZ, SZYRMIERZ#">SZYRMIERZ, SZERMIRZ#">SZERMIRZ
Co szydłem zárobisz to szermierzom wydaiész. KnAd 309
patrz: SZERMIERZ#">SZERMIERZ, SERMIERZ#">SERMIERZ, SZELMIERZ#">SZELMIERZ, SZERMIERZ#">SZERMIERZ, SZYRMIERZ#">SZYRMIERZ, SZERMIRZ#">SZERMIRZ
(wariant I): To bogaty, co na psiej przestając chudobie, Z płonnych obietnic zysku nierad chwyta sobie, Mając je za cień; bo im więtsze, tym mniej dają; Tak bywa, gdy z wielkich burz małe dżdże padają. VerdBłażSet 14
(wariant II): Z máłey burzé wiélki dészcz. KnAd 1356
patrz: BURZA#">BURZA
Z tablatury zakręt, robota za fraszkę. T III 2288
patrz: TABULATURA#">TABULATURA, TABULATURA#">TABULATURA, TABLATURA#">TABLATURA
Załowali niektorzy że się zblizyli do Ieneralnego koła drudzy tez mowili ze trzeba tego koniecznie Iako to Quot Capita tot sensus [co głowa, to rozum] nieiedney matki dziatki. PasPam 115v
patrz: MATKA#">MATKA
(wariant I): Trzebá tám stąpać/ iák po brzytwách. RysProv XV, 9
(wariant II): Jak po brzytwách/ po szydłách stąpáć. KnAd 554
(wariant III): Był to żart z Wć moim sercem w konfidencji małżeńskiej; ale widzę teraz, że z żartami jako po brzytwach stąpać trzeba. SobJListy 461
patrz: BRZYTWA#">BRZYTWA, BRZYTEW#">BRZYTEW
(wariant I): Tonący brzytwy się chwyta. MikSil 318v
(wariant II): Tonący brzytwy się y deszczek rozpalonych chwyta. KonSRoz 73
patrz: BRZYTWA#">BRZYTWA, BRZYTEW#">BRZYTEW
(wariant I): Jednym szydła golą, drugim brzytwy nie chcą. VerdBłażSet 82
(wariant II): Iednemu szydłá golą/ á drugiemu brzytwy niechcą. RysProv IV, 7
(wariant III): Jédnemu szydłá golą/ drugiemu i brzytwy nié chcą. KnAd 314
(wariant IV): Mnie brzytwy niechcą/ komuś szydła golą. KochProżnLir 61
patrz: BRZYTWA#">BRZYTWA, BRZYTEW#">BRZYTEW
Nie do kordá Pánie Hordá RysProv Cent.X, Dec. 4
Nié do kordá Pánié Hordá KnAd 664-665
patrz: KORD#">KORD
Kord broń Száblá stroy RysProv Cent.VI, Dec.5
Kord do boiu szablá do stroiu RysProv Cent.VI, Dec.5
Szábla stroy Kord broń ŻabFor C1
patrz: KORD#">KORD
Nié wiélka obrádá. Podárék błáhy. Obdárzyłéś mię/ ábo go. KnAd 702
patrz: BŁAHY#">BŁAHY, *BŁAGI#">*BŁAGI, BŁAHY#">BŁAHY, BŁACHY#">BŁACHY
Stroy Angelski/ chod Złodzieyski/ głos Diabelski/ a mięso baranie/ v Paẃa. RysProv H3v
patrz: ANIELSKI#">ANIELSKI, ANJELSKI#">ANJELSKI, ANGELSKI#">ANGELSKI, ANGIELSKI#">ANGIELSKI, ANIELSKI#">ANIELSKI, JANIELSKI#">JANIELSKI, JENIELSKI#">JENIELSKI
Stroy Angelski/ chod Złodzieyski/ głos Diabelski/ a mięso baranie/ v Paẃa. RysProv H3v
patrz: BARANI#">BARANI
Stroy Angelski/ chod Złodzieyski/ głos Diabelski/ a mięso baranie/ v Paẃa. RysProv H3v
patrz: *STRÓJ#">*STRÓJ
Stroy Angelski/ chod Złodzieyski/ głos Diabelski/ a mięso baranie/ v Paẃa. RysProv H3v
patrz: GŁOSEM#">GŁOSEM
Stroy Angelski/ chod Złodzieyski/ głos Diabelski/ a mięso baranie/ v Paẃa. RysProv H3v
patrz: DIABELSKI#">DIABELSKI, DIABELSKI#">DIABELSKI, DYJABELSKI#">DYJABELSKI
Stroy Angelski/ chod Złodzieyski/ głos Diabelski/ a mięso baranie/ v Paẃa. RysProv H3v
patrz: *MIĘSOŻRALEC#">*MIĘSOŻRALEC
Stroy Angelski/ chod Złodzieyski/ głos Diabelski/ a mięso baranie/ v Paẃa. RysProv H3v
patrz: CHÓD#">CHÓD
(wariant I): Smiáły ná bruku. KnAd 1061
(wariant II): Ná bruku mężny/ śmiáły/ dokázuié. KnAd 524
patrz: BRUK#">BRUK, BRUK#">BRUK, *BURK#">*BURK
Chłop ná nowe buczno każé/ sporo piié. KnAd 62
patrz: NOWY#">NOWY
Chłop ná nowe buczno każé/ sporo piié. KnAd 62
patrz: BUCZNO#">BUCZNO
Chłop ná nowe buczno każé/ sporo piié. KnAd 62
patrz: KAZAĆ#">KAZAĆ
Chłop ná nowe buczno każé/ sporo piié. KnAd 62
patrz: PIĆ#">PIĆ
Chłop ná nowe buczno każé/ sporo piié. KnAd 62
patrz: CHŁOP#">CHŁOP
od przysł.
Tak kocioł garcowi Przygania i dojmuje, balbierz – balbierzowi. ŻałRokLub 159
Zaczym Mośći Pánowie życzyłbym, zeby koćieł gárcowi, w tey mierze nie przygániał, gdy obáy smolą. BystrzPol N2v
patrz: PRZYGANIAĆ#">PRZYGANIAĆ
od przysł.
Tak kocioł garcowi Przygania i dojmuje, balbierz – balbierzowi. ŻałRokLub 159
Zaczym Mośći Pánowie życzyłbym, zeby koćieł gárcowi, w tey mierze nie przygániał, gdy obáy smolą. BystrzPol N2v
patrz: GARNIEC#">GARNIEC, GARNIEC#">GARNIEC, GARNEC#">GARNEC
od przysł.
Tak kocioł garcowi Przygania i dojmuje, balbierz – balbierzowi. ŻałRokLub 159
Zaczym Mośći Pánowie życzyłbym, zeby koćieł gárcowi, w tey mierze nie przygániał, gdy obáy smolą. BystrzPol N2v
patrz: *DOJMOWAĆ#">*DOJMOWAĆ
od przysł.
Tak kocioł garcowi Przygania i dojmuje, balbierz – balbierzowi. ŻałRokLub 159
Zaczym Mośći Pánowie życzyłbym, zeby koćieł gárcowi, w tey mierze nie przygániał, gdy obáy smolą. BystrzPol N2v
patrz: KOCIOŁ#">KOCIOŁ, KOCIOŁ#">KOCIOŁ, KOCIEŁ#">KOCIEŁ
Kocioł gárncowi przygania. KnAd 1031
patrz: PRZYGANIAĆ#">PRZYGANIAĆ
Kocioł gárncowi przygania. KnAd 1031
patrz: GARNIEC#">GARNIEC, GARNIEC#">GARNIEC, GARNEC#">GARNEC
Kocioł gárncowi przygania. KnAd 1031
patrz: KOCIOŁ#">KOCIOŁ, KOCIOŁ#">KOCIOŁ, KOCIEŁ#">KOCIEŁ
Po wiétrze/ po wodzié/ miło iácháć i sporo. KnAd 1305
patrz: SPORO#">SPORO
Wielkiemu Pánu záwsze kostká dobrze páda. RysProv XVII, 6
patrz: PAN#">PAN
Wielkiemu Pánu záwsze kostká dobrze páda. RysProv XVII, 6
patrz: DOBRZE#">DOBRZE
Wielkiemu Pánu záwsze kostká dobrze páda. RysProv XVII, 6
patrz: ZAWSZE#">ZAWSZE
Wielkiemu Pánu záwsze kostká dobrze páda. RysProv XVII, 6
patrz: WIELIKI#">WIELIKI, WIELKI#">WIELKI
Wielkiemu Pánu záwsze kostká dobrze páda. RysProv XVII, 6
patrz: PADAĆ#">PADAĆ
Wielkiemu Pánu záwsze kostká dobrze páda. RysProv XVII, 6
patrz: KOSTKA#">KOSTKA
(wariant I): Jako się mocno trzyma chmiel gęsty przy tyce, Tak i panna się trzyma przy swoim panice. SzymSiel 107
(wariant II): Wtenczas więc nie tak chmiel okręca tyki, Nie tak ściskają bluszczowe patyki Buki, jako-ć ja uobłapiam szyję I jako ust twych do woli zażyję. MorszAUtwKuk 271
patrz: *HMIEL#">*HMIEL, CHMIEL#">CHMIEL, CHMIEL#">CHMIEL
Nié potka cię to. Nié boy się nie będziész doktorem/ woiéwodą/ biskupem. KnAd 640
patrz: BAĆ SIĘ#">BAĆ SIĘ, *BOJAĆ SIĘ#">*BOJAĆ SIĘ, BOIĆ SIĘ#">BOIĆ SIĘ, *BAĆ#">*BAĆ
Nié potka cię to. Nié boy się nie będziész doktorem/ woiéwodą/ biskupem. KnAd 640
patrz: BISKUP#">BISKUP
Nié potka cię to. Nié boy się nie będziész doktorem/ woiéwodą/ biskupem. KnAd 640
patrz: DOKTOR#">DOKTOR
Nié potka cię to. Nié boy się nie będziész doktorem/ woiéwodą/ biskupem. KnAd 640
patrz: WOJEWODA#">WOJEWODA
(wariant I): Witay mi kácżká nie brodząc. RysProv XVI, 9
(wariant II): Skoro Osman na nich [kozaków wodza Brodawki] padnie z niedobaczka Witay rzecze nie brodząc do wieczerzy Kaczka Rozumie, ze ich połknie. PotWoj 63
(wariant III): Atu dobra kacz ka niebrodząc w ziąc 100. Talerow za nic. PasPam 160
patrz: BRODZIĆ#">BRODZIĆ
Zá czásem z máłego początku/ podłych cháłupek/ szerokie y bogáte Miásta rostą. GostSpos b4
patrz: CHAŁUPKA#">CHAŁUPKA
Iakci odesłano do Maiu to sie rozchwiało po Gaiu [...] Skoro tedy przyszedł may, Pan Sladkowski był [...] Posłęm w Warszawie. Matka tez Pannie Umarła y tak się owa Impreza zwlokła. PasPam 221-221v
patrz: MAJ#">MAJ
(wariant I): Głośny bęben zá gorą/ á kiedy do nas przyidzie/ álić iák pudełko. RysProv IV, 3
(wariant II): Bębęn zá gorą ábo w lésie coś wiélkiego/ choć iák cébrzyk wiélkość iego. KnAd 1055-1056
patrz: BĘBEN#">BĘBEN
(wariant I): Pilny/ by Záiąc bębná. RysProv XII, 7
(wariant II): Ják zaiąc bębná rad tego słucha. KnAd 295
(wariant III): Lada co was Vstraszy iak beben zaiąca. OpalKSat 23-23v
(wariant IV): Słucha iak zaiąc bębna rychło Wici Trzecie Kazą zbroyno kazdemu w swym stawac Powiecie. PotWoj 50
patrz: BĘBEN#">BĘBEN
(wariant I): Iusz musi Polak siedziec iako Groch nabębnie Iak pod siekierą, patrząc rychłoli go rębnie. PotWoj 97
(wariant II): Z iednego podeyrzenia ták dálece bredzi, Gdy iáko mysz ná pudle, groch ná bębnie siedzi. PotPocz 55
(wariant III): Czuły żołnierz w Obozie śpi iak mysz ná bębnie. DrużZbiór 99
patrz: BĘBEN#">BĘBEN
Otoż tobie Byśku Mazia. RysProv XII, 4
Otoż tobie byśku maziia. KnAd 801
patrz: BYSIEK#">BYSIEK
Otoż tobie Byśku Mazia. RysProv XII, 4
Otoż tobie byśku maziia. KnAd 801
patrz: MAZIA#">MAZIA
Ná rześ cię byśku chowáią przétoć dobry obrok dáią. KnAd 977
patrz: PRZETO#">PRZETO
Ná rześ cię byśku chowáią przétoć dobry obrok dáią. KnAd 977
patrz: CHOWAĆ#">CHOWAĆ
Ná rześ cię byśku chowáią przétoć dobry obrok dáią. KnAd 977
patrz: DAWAĆ#">DAWAĆ
Ná rześ cię byśku chowáią przétoć dobry obrok dáią. KnAd 977
patrz: *OBROK#">*OBROK
Ná rześ cię byśku chowáią przétoć dobry obrok dáią. KnAd 977
patrz: *DOBRY#">*DOBRY
Ná rześ cię byśku chowáią przétoć dobry obrok dáią. KnAd 977
patrz: RZEŹ#">RZEŹ
Ná rześ cię byśku chowáią przétoć dobry obrok dáią. KnAd 977
patrz: BYSIEK#">BYSIEK
Poki żytá/ poty bytá/ wszák nie dáć od tego mytá. RysProv XIII, 2
patrz: BYT#">BYT
W dobrembycie wszytko idzie z mydłem. PotSyl 90
Psá dobry byt psuie, áni go odmieni, Pasztetu y dla kośći, odstąpi pieczeni. PotPocz 137
patrz: BYT#">BYT
Węgrowie szabeltasy swe pogubić mieli, na dawnym fundując się przysłowiu: babi taniec, węgierska wojna niedługo trwać zwykła. JemPam 250
patrz: WOJNA#">WOJNA
Węgrowie szabeltasy swe pogubić mieli, na dawnym fundując się przysłowiu: babi taniec, węgierska wojna niedługo trwać zwykła. JemPam 250
patrz: BABI#">BABI
Węgrowie szabeltasy swe pogubić mieli, na dawnym fundując się przysłowiu: babi taniec, węgierska wojna niedługo trwać zwykła. JemPam 250
patrz: TANIEC#">TANIEC, TANIEC#">TANIEC, TONIEC#">TONIEC
Węgrowie szabeltasy swe pogubić mieli, na dawnym fundując się przysłowiu: babi taniec, węgierska wojna niedługo trwać zwykła. JemPam 250
patrz: WĘGIERSKI#">WĘGIERSKI
Węgrowie szabeltasy swe pogubić mieli, na dawnym fundując się przysłowiu: babi taniec, węgierska wojna niedługo trwać zwykła. JemPam 250
patrz: *ZWYKNĄĆ#">*ZWYKNĄĆ
Węgrowie szabeltasy swe pogubić mieli, na dawnym fundując się przysłowiu: babi taniec, węgierska wojna niedługo trwać zwykła. JemPam 250
patrz: TRWAĆ#">TRWAĆ
Węgrowie szabeltasy swe pogubić mieli, na dawnym fundując się przysłowiu: babi taniec, węgierska wojna niedługo trwać zwykła. JemPam 250
patrz: NIEDŁUGO#">NIEDŁUGO
babi narod zawsze chytry. T III 16
patrz: NARÓD#">NARÓD
babi narod zawsze chytry. T III 16
patrz: BABI#">BABI
babi narod zawsze chytry. T III 16
patrz: CHYTRY#">CHYTRY
babi narod zawsze chytry. T III 16
patrz: ZAWSZE#">ZAWSZE
Kto nigdzié nié bywał/ swoię cháłupkę napiękniéyszą być rozumie. KnAd 390
patrz: CHAŁUPKA#">CHAŁUPKA
Nié szukay zwády/ masz-li dość rády. KnAd 663
patrz: ZWADA#">ZWADA
Nié szukay zwády/ masz-li dość rády. KnAd 663
patrz: DOŚĆ#">DOŚĆ, DOŚĆ#">DOŚĆ, DOŚCI#">DOŚCI
Nié szukay zwády/ masz-li dość rády. KnAd 663
patrz: MIEĆ#">MIEĆ
Nié szukay zwády/ masz-li dość rády. KnAd 663
patrz: SZUKAĆ#">SZUKAĆ
Nié szukay zwády/ masz-li dość rády. KnAd 663
patrz: RADA#">RADA
Po niepogodney źimie piękna wiosna chodzi. T III 1992
patrz: WIOSNA#">WIOSNA
Po niepogodney źimie piękna wiosna chodzi. T III 2992
patrz: ZIMA#">ZIMA
Suchy Marzec, mokry Maj, będzie gumno jako gay. T III 796
patrz: MARZEC#">MARZEC
W Maiu się rodził/ Harpakiem się bawi. RysProv XVII, 6
patrz: BAWIĆ SIĘ#">BAWIĆ SIĘ
Co kto dobrze umie/ tem się rad bawi. KnAd 93
patrz: BAWIĆ SIĘ#">BAWIĆ SIĘ
(wariant I): Bąk się przebije a mucha uwięznie. MikSil 299
(wariant II): Ták to widzę nie tylko práwa ále już y Seymiki jáko pájęczyna, bąk śię przebija, á ná muchę winá. BystrzPol N2v
patrz: BĄK#">BĄK
(wariant I): Bąk się przebije a mucha uwięznie. MikSil 299
(wariant II): Ták to widzę nie tylko práwa ále już y Seymiki jáko pájęczyna, bąk śię przebija, á ná muchę winá. BystrzPol N2v
patrz: *PRZEBIĆ SIĘ#">*PRZEBIĆ SIĘ
Myslę iako by z tamtego mieysca umknąc bo mię iuz nauczyły praeiudicata ze lepiey z lassa nizeli z tarassa. PasPam 182
patrz: *TARAS#">*TARAS
Myslę iako by z tamtego mieysca umknąc bo mię iuz nauczyły praeiudicata ze lepiey z lassa nizeli z tarassa. PasPam 182
patrz: DOBRZE#">DOBRZE
Myslę iako by z tamtego mieysca umknąc bo mię iuz nauczyły praeiudicata ze lepiey z lassa nizeli z tarassa. PasPam 182
patrz: LAS#">LAS
od przysł.
Ani Bogu świeczki ani komu inszemu [diabłu] ożoga. PasPam 285
patrz: *INSZY#">*INSZY
od przysł.
Ani Bogu świeczki ani komu inszemu [diabłu] ożoga. PasPam 285
patrz: *ŚWIECZKA#">*ŚWIECZKA, *ŚWIECZKA#">*ŚWIECZKA, ŚWICKA#">ŚWICKA
od przysł.
Ani Bogu świeczki ani komu inszemu [diabłu] ożoga. PasPam 285
patrz: *OŻÓG#">*OŻÓG
od przysł.
Ani Bogu świeczki ani komu inszemu [diabłu] ożoga. PasPam 285
patrz: BÓG#">BÓG
wielkie ryby małe zrą. grosse Diebe hängen die kleinen auf. les gros poissons mangent les petits. T III 1948
patrz: WIELIKI#">WIELIKI, WIELKI#">WIELKI
wielkie ryby małe zrą. grosse Diebe hängen die kleinen auf. les gros poissons mangent les petits. T III 1948
patrz: RYBA#">RYBA
wielkie ryby małe zrą. grosse Diebe hängen die kleinen auf. les gros poissons mangent les petits. T III 1948
patrz: *ŻREĆ#">*ŻREĆ, *ŻREĆ#">*ŻREĆ, ŻRZEĆ#">ŻRZEĆ, ZRZEĆ#">ZRZEĆ, ŹRZEĆ#">ŹRZEĆ, ŹRZYC#">ŹRZYC, ZRZEC#">ZRZEC
wielkie ryby małe zrą. grosse Diebe hängen die kleinen auf. les gros poissons mangent les petits. T III 1948
patrz: MAŁY#">MAŁY
Jak ci odesłano do maju, to się rozchwiało po gaju. PasPam 221v
patrz: *ROZCHWIAĆ SIĘ#">*ROZCHWIAĆ SIĘ
Jak ci odesłano do maju, to się rozchwiało po gaju. PasPam 221v
patrz: *ODESŁAĆ#">*ODESŁAĆ
Jak ci odesłano do maju, to się rozchwiało po gaju. PasPam 221v
patrz: MAJ#">MAJ
(wariant I): Insza barwa; insza strawa/ abo potrawa. KnAd 326
(wariant II): Insza barwa; insza strawa/ abo potrawa. KnAd 326
patrz: BARWA#">BARWA
(wariant I): Insza barwa; insza strawa/ abo potrawa. KnAd 326
(wariant II): Insza barwa; insza strawa/ abo potrawa. KnAd 326
patrz: *INSZY#">*INSZY
(wariant I): Insza barwa; insza strawa/ abo potrawa. KnAd 326
(wariant II): Insza barwa; insza strawa/ abo potrawa. KnAd 326
patrz: STRAWA#">STRAWA
(wariant I): Insza barwa; insza strawa/ abo potrawa. KnAd 326
(wariant II): Insza barwa; insza strawa/ abo potrawa. KnAd 326
patrz: POTRAWA#">POTRAWA
Atu dobra kaczka niebrodząc w ziąc 100. Talerow za nic. PasPam 160
patrz: KACZKA#">KACZKA, KACZKA#">KACZKA, KACKA#">KACKA
Ná krotkie nogi wysokie báczmági. RysProv Fv
patrz: BACZMAGA#">BACZMAGA, BACZMAG#">BACZMAG
Ná krotkie nogi wysokie báczmági. RysProv Fv
patrz: WYSOKI#">WYSOKI
Ná krotkie nogi wysokie báczmági. RysProv Fv
patrz: KRÓTKI#">KRÓTKI
Ná krotkie nogi wysokie báczmági. RysProv Fv
patrz: *NOGA#">*NOGA
Jak ci odesłano do maju, to się rozchwiało po gaju. PasPam 221-221v
patrz: GAJ#">GAJ
Kiedy człowiek łąki kosi/ ládá bábá deżdż vprosi. RysProv D4
patrz: *ŁĄKA#">*ŁĄKA
(wariant I): Zaden niemoże dwiemá Pánom służyć/ Abo iednemu zechce się przysłużyć: Abo drugiego schowa nienawiści/ z obudwu rázem trudno wziąć korzyści. TwarKPoch G3v
(wariant II): Zaden sługá nie może dwiemá pánom służyć/ gdyż álbo jednego będzie miał w nienawiści/ á drugiego będzie miłował; álbo się jednego trzymáć będzie/ á drugim pogárdzi. Nie możecie Bogu służyć i mámmonie. BG Łk 16, 13
(wariant III): Powiedzieli [mieszczanie] że Niemoze nikt dwiema Panom Służyc mąmy tez teraz swoich Panow ktorym się wysługuiemy. A Stał tam Litwy Pułk. PasPam 166v
patrz: SŁUŻYĆ#">SŁUŻYĆ
(wariant I): Zaden niemoże dwiemá Pánom służyć/ Abo iednemu zechce się przysłużyć: Abo drugiego schowa nienawiści/ z obudwu rázem trudno wziąć korzyści. TwarKPoch G3v
(wariant II): Zaden sługá nie może dwiemá pánom służyć/ gdyż álbo jednego będzie miał w nienawiści/ á drugiego będzie miłował; álbo się jednego trzymáć będzie/ á drugim pogárdzi. Nie możecie Bogu służyć i mámmonie. BG Łk 16, 13
(wariant III): Powiedzieli [mieszczanie] że Niemoze nikt dwiema Panom Służyc mąmy tez teraz swoich Panow ktorym się wysługuiemy. A Stał tam Litwy Pułk. PasPam 166v
patrz: NIKT#">NIKT, NIKT#">NIKT, NICHT#">NICHT
(wariant I): Zaden niemoże dwiemá Pánom służyć/ Abo iednemu zechce się przysłużyć: Abo drugiego schowa nienawiści/ z obudwu rázem trudno wziąć korzyści. TwarKPoch G3v
(wariant II): Zaden sługá nie może dwiemá pánom służyć/ gdyż álbo jednego będzie miał w nienawiści/ á drugiego będzie miłował; álbo się jednego trzymáć będzie/ á drugim pogárdzi. Nie możecie Bogu służyć i mámmonie. BG Łk 16, 13
(wariant III): Powiedzieli [mieszczanie] że Niemoze nikt dwiema Panom Służyc mąmy tez teraz swoich Panow ktorym się wysługuiemy. A Stał tam Litwy Pułk. PasPam 166v
patrz: *MÓC#">*MÓC
(wariant I): Zaden niemoże dwiemá Pánom służyć/ Abo iednemu zechce się przysłużyć: Abo drugiego schowa nienawiści/ z obudwu rázem trudno wziąć korzyści. TwarKPoch G3v
(wariant II): Zaden sługá nie może dwiemá pánom służyć/ gdyż álbo jednego będzie miał w nienawiści/ á drugiego będzie miłował; álbo się jednego trzymáć będzie/ á drugim pogárdzi. Nie możecie Bogu służyć i mámmonie. BG Łk 16, 13
(wariant III): Powiedzieli [mieszczanie] że Niemoze nikt dwiema Panom Służyc mąmy tez teraz swoich Panow ktorym się wysługuiemy. A Stał tam Litwy Pułk. PasPam 166v
patrz: PAN#">PAN
(wariant I): Zaden niemoże dwiemá Pánom służyć/ Abo iednemu zechce się przysłużyć: Abo drugiego schowa nienawiści/ z obudwu rázem trudno wziąć korzyści. TwarKPoch G3v
(wariant II): Zaden sługá nie może dwiemá pánom służyć/ gdyż álbo jednego będzie miał w nienawiści/ á drugiego będzie miłował; álbo się jednego trzymáć będzie/ á drugim pogárdzi. Nie możecie Bogu służyć i mámmonie. BG Łk 16, 13
(wariant III): Powiedzieli [mieszczanie] że Niemoze nikt dwiema Panom Służyc mąmy tez teraz swoich Panow ktorym się wysługuiemy. A Stał tam Litwy Pułk. PasPam 166v
patrz: ŻADEN#">ŻADEN
(wariant I): Zaden niemoże dwiemá Pánom służyć/ Abo iednemu zechce się przysłużyć: Abo drugiego schowa nienawiści/ z obudwu rázem trudno wziąć korzyści. TwarKPoch G3v
(wariant II): Zaden sługá nie może dwiemá pánom służyć/ gdyż álbo jednego będzie miał w nienawiści/ á drugiego będzie miłował; álbo się jednego trzymáć będzie/ á drugim pogárdzi. Nie możecie Bogu służyć i mámmonie. BG Łk 16, 13
(wariant III): Powiedzieli [mieszczanie] że Niemoze nikt dwiema Panom Służyc mąmy tez teraz swoich Panow ktorym się wysługuiemy. A Stał tam Litwy Pułk. PasPam 166v
patrz: DWA#">DWA
patrz: BYWALEC#">BYWALEC
MOUCHER [...] FRANCUSKIM przysłowiem mowiemy [...] Il ne se mouche pas du pied. [...] Nie nogą sobie nos uciera frant bywalec nie dudek. DanKolaDyk II, 283
patrz: UCIERAĆ#">UCIERAĆ
MOUCHER [...] FRANCUSKIM przysłowiem mowiemy [...] Il ne se mouche pas du pied. [...] Nie nogą sobie nos uciera frant bywalec nie dudek. DanKolaDyk II, 283
patrz: *NOGA#">*NOGA
MOUCHER [...] FRANCUSKIM przysłowiem mowiemy [...] Il ne se mouche pas du pied. [...] Nie nogą sobie nos uciera frant bywalec nie dudek. DanKolaDyk II, 283
patrz: DUDEK#">DUDEK
MOUCHER [...] FRANCUSKIM przysłowiem mowiemy [...] Il ne se mouche pas du pied. [...] Nie nogą sobie nos uciera frant bywalec nie dudek. DanKolaDyk II, 283
patrz: BYWALEC#">BYWALEC
MOUCHER [...] FRANCUSKIM przysłowiem mowiemy [...] Il ne se mouche pas du pied. [...] Nie nogą sobie nos uciera frant bywalec nie dudek. DanKolaDyk II, 283
patrz: FRANT#">FRANT
MOUCHER [...] FRANCUSKIM przysłowiem mowiemy [...] Il ne se mouche pas du pied. [...] Nie nogą sobie nos uciera frant bywalec nie dudek. DanKolaDyk II, 283
patrz: NOS#">NOS
A kiedyście koło mieli pod Nowogrodkiem na ledzie pytali scie sie iezeli ia ten Car czyli nie ten. A ia z wami kostek niegrawał. MarchŚcibHist 4-4v
patrz: GRAWAĆ#">GRAWAĆ, GRAWAĆ#">GRAWAĆ, GRYWAĆ#">GRYWAĆ
A kiedyście koło mieli pod Nowogrodkiem na ledzie pytali scie sie iezeli ia ten Car czyli nie ten. A ia z wami kostek niegrawał. MarchŚcibHist 4-4v
patrz: KOSTKA#">KOSTKA
Wszędzie ná błazny kápie. RysProv XVI, 9
patrz: NA#">NA
Wszędzie ná błazny kápie. RysProv XVI, 9
patrz: *KAPAĆ#">*KAPAĆ
Wszędzie ná błazny kápie. RysProv XVI, 9
patrz: WSZĘDZIE#">WSZĘDZIE, WSZEDZIE#">WSZEDZIE
Wszędzie ná błazny kápie. RysProv XVI, 9
patrz: BŁAZEN#">BŁAZEN, BŁAZEN#">BŁAZEN, BŁAŻEN#">BŁAŻEN
Bogacz a świniá/ po smiérci źwierzyná. KnAd 32
patrz: ŚWINIA#">ŚWINIA, ŚWINIA#">ŚWINIA, ŚWYNIA#">ŚWYNIA
iednemu gody a drugiemu głody. T III 394
raz gody, drugi raz głody T III 394
wyżyłeś gody, (radość) cierp też i głody T III 394
patrz: *GODY#">*GODY
iednemu gody a drugiemu głody. T III 394
raz gody, drugi raz głody T III 394
wyżyłeś gody, (radość) cierp też i głody T III 394
patrz: GŁÓD#">GŁÓD
Liśie pomkni śie/ kuno przed stoł/ sobolu zá stoł/ á ty báránie zá piec. RysProv E2v
Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560
Lisie pomkniy się; kuno przed stoł; sobolu za stoł; baranie za piec. FlorTriling 183
patrz: BARAN#">BARAN
Liśie pomkni śie/ kuno przed stoł/ sobolu zá stoł/ á ty báránie zá piec. RysProv E2v
Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560
Lisie pomkniy się; kuno przed stoł; sobolu za stoł; baranie za piec. FlorTriling 183
patrz: PIEC#">PIEC
Liśie pomkni śie/ kuno przed stoł/ sobolu zá stoł/ á ty báránie zá piec. RysProv E2v
Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560
Lisie pomkniy się; kuno przed stoł; sobolu za stoł; baranie za piec. FlorTriling 183
patrz: SOBOL#">SOBOL
Liśie pomkni śie/ kuno przed stoł/ sobolu zá stoł/ á ty báránie zá piec. RysProv E2v
Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560
Lisie pomkniy się; kuno przed stoł; sobolu za stoł; baranie za piec. FlorTriling 183
patrz: STÓŁ#">STÓŁ
Liśie pomkni śie/ kuno przed stoł/ sobolu zá stoł/ á ty báránie zá piec. RysProv E2v
Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560
Lisie pomkniy się; kuno przed stoł; sobolu za stoł; baranie za piec. FlorTriling 183
patrz: KUNA#">KUNA
Liśie pomkni śie/ kuno przed stoł/ sobolu zá stoł/ á ty báránie zá piec. RysProv E2v
Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560
Lisie pomkniy się; kuno przed stoł; sobolu za stoł; baranie za piec. FlorTriling 183
patrz: LIS#">LIS
Liśie pomkni śie/ kuno przed stoł/ sobolu zá stoł/ á ty báránie zá piec. RysProv E2v
Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560
Lisie pomkniy się; kuno przed stoł; sobolu za stoł; baranie za piec. FlorTriling 183
patrz: *POMKNĄĆ SIĘ#">*POMKNĄĆ SIĘ
Obraz własny Krolow/ y innych ludzi: przechodzą iáko piáná ná wodzie/ przemiiáią iáko báńki wodne; y stąd ono przysłowie: człowiek báńká. BirkNiedz 33
patrz: BAŃKA#">BAŃKA, BAŃKA#">BAŃKA, BANKA#">BANKA
Obraz własny Krolow/ y innych ludzi: przechodzą iáko piáná ná wodzie/ przemiiáią iáko báńki wodne; y stąd ono przysłowie: człowiek báńká. BirkNiedz 33
patrz: CZŁOWIEK#">CZŁOWIEK
[...] w tem opalaiącem Piekielnem ogniu wspomniał, tákże o gryżącem Złe sumnienie robaku, kędy noc beż słońcá Zámierzchłá, y o mękách nie máiących końca Nigdy swego, na ktore męki zárabiáią Ci, ktorzy żyiąc, w służbie występkow zostáią. DamKuligKról 150
patrz: GRYZĄCY#">GRYZĄCY
[...] w tem opalaiącem Piekielnem ogniu wspomniał, tákże o gryżącem Złe sumnienie robaku, kędy noc beż słońcá Zámierzchłá, y o mękách nie máiących końca Nigdy swego, na ktore męki zárabiáią Ci, ktorzy żyiąc, w służbie występkow zostáią. DamKuligKról 150
patrz: SUMIENIE#">SUMIENIE
[...] w tem opalaiącem Piekielnem ogniu wspomniał, tákże o gryżącem Złe sumnienie robaku, kędy noc beż słońcá Zámierzchłá, y o mękách nie máiących końca Nigdy swego, na ktore męki zárabiáią Ci, ktorzy żyiąc, w służbie występkow zostáią. DamKuligKról 150
patrz: ROBAK#">ROBAK
(wariant I): Iusz musi Polak siedziec iako Groch nabębnie Iak pod siekierą, patrząc rychłoli go rębnie. PotWoj 97
(wariant II): Z iednego podeyrzenia ták dálece bredzi, Gdy iáko mysz ná pudle, groch ná bębnie siedzi. PotPocz 55
patrz: GROCH#">GROCH
W káftan Báwełnę/ á w chomąto słomę. RysProv XVI, 6
patrz: KAFTAN#">KAFTAN
W káftan Báwełnę/ á w chomąto słomę. RysProv XVI, 6
patrz: BAWEŁNA#">BAWEŁNA
W káftan Báwełnę/ á w chomąto słomę. RysProv XVI, 6
patrz: CHOMĄTO#">CHOMĄTO, CHOMĄT#">CHOMĄT, CHOMĄTO#">CHOMĄTO, CHOMĄT#">CHOMĄT, *CHOMUNT#">*CHOMUNT, *CHOMUNTO#">*CHOMUNTO
W káftan Báwełnę/ á w chomąto słomę. RysProv XVI, 6
patrz: *SŁOMA#">*SŁOMA
Nie wie głowá co ięzyk blekoce. Dat sine mente sonum. Lingua ne praecurrat mentem. RysProv X, 4
patrz: JĘZYK#">JĘZYK
Nie wie głowá co ięzyk blekoce. Dat sine mente sonum. Lingua ne praecurrat mentem. RysProv X, 4
patrz: *GŁOWA#">*GŁOWA
Nie wie głowá co ięzyk blekoce. Dat sine mente sonum. Lingua ne praecurrat mentem. RysProv X, 4
patrz: BLEKOTAĆ#">BLEKOTAĆ, BLEGOTAĆ#">BLEGOTAĆ, BLEKOTAĆ#">BLEKOTAĆ, BŁEKOTAĆ#">BŁEKOTAĆ
Vderz w gárnéc dźwięk go wyda. KnAd 1161
Uderz w garniec dźwięk go wyda. an der Rede erkennet man einen Narren. on connoit les foux aux paroles & les ânes aux oreilles; au parler le bon cerveau. T III 364
patrz: DŹWIĘK#">DŹWIĘK
Vderz w gárnéc dźwięk go wyda. KnAd 1161
Uderz w garniec dźwięk go wyda. an der Rede erkennet man einen Narren. on connoit les foux aux paroles & les ânes aux oreilles; au parler le bon cerveau. T III 364
patrz: GARNIEC#">GARNIEC, GARNIEC#">GARNIEC, GARNEC#">GARNEC
Vderz w gárnéc dźwięk go wyda. KnAd 1161
Uderz w garniec dźwięk go wyda. an der Rede erkennet man einen Narren. on connoit les foux aux paroles & les ânes aux oreilles; au parler le bon cerveau. T III 364
patrz: WYDAĆ#">WYDAĆ
Vderz w gárnéc dźwięk go wyda. KnAd 1161
Uderz w garniec dźwięk go wyda. an der Rede erkennet man einen Narren. on connoit les foux aux paroles & les ânes aux oreilles; au parler le bon cerveau. T III 364
patrz: UDERZYĆ#">UDERZYĆ
Choc by [cię żołnierz] zasłonił... to by tey zasłony było na czas a potym by się na tobie wolno zemscić. Bo dłuzey klasztora nizeli Przeora. PasPam 169v
patrz: NIŻELI#">NIŻELI, NIZELI#">NIZELI, NIEŻELI#">NIEŻELI, NIŻELI#">NIŻELI
Choc by [cię żołnierz] zasłonił... to by tey zasłony było na czas a potym by się na tobie wolno zemscić. Bo dłuzey klasztora nizeli Przeora. PasPam 169v
patrz: DŁUGO#">DŁUGO
Choc by [cię żołnierz] zasłonił... to by tey zasłony było na czas a potym by się na tobie wolno zemscić. Bo dłuzey klasztora nizeli Przeora. PasPam 169v
patrz: *PRZEOR#">*PRZEOR
Choc by [cię żołnierz] zasłonił... to by tey zasłony było na czas a potym by się na tobie wolno zemscić. Bo dłuzey klasztora nizeli Przeora. PasPam 169v
patrz: KLASZTOR#">KLASZTOR
Pánom się wszystko powodzi. Pánom záwszé kostká dobrzé pádnié. KnAd 815
patrz: PAŚĆ#">PAŚĆ
Wielkie Bogáctwo/ wierna miłość/ cięszka chorobá/ y zránione sumnienie/ nie mogą być zátáione. RysProv XVII, 7
patrz: CIĘŻKI#">CIĘŻKI, CIĘŻKI#">CIĘŻKI, CIEŻKI#">CIEŻKI
Wielkie Bogáctwo/ wierna miłość/ cięszka chorobá/ y zránione sumnienie/ nie mogą być zátáione. RysProv XVII, 7
patrz: *ZRANIONY#">*ZRANIONY
Wielkie Bogáctwo/ wierna miłość/ cięszka chorobá/ y zránione sumnienie/ nie mogą być zátáione. RysProv XVII, 7
patrz: ZATAIĆ#">ZATAIĆ
Wielkie Bogáctwo/ wierna miłość/ cięszka chorobá/ y zránione sumnienie/ nie mogą być zátáione. RysProv XVII, 7
patrz: SUMNIENIE#">SUMNIENIE
Wielkie Bogáctwo/ wierna miłość/ cięszka chorobá/ y zránione sumnienie/ nie mogą być zátáione. RysProv XVII, 7
patrz: BOGACTWO#">BOGACTWO, *BOGASTWO#">*BOGASTWO, *BOGACZTWO#">*BOGACZTWO, BOGACTWO#">BOGACTWO
Wielkie Bogáctwo/ wierna miłość/ cięszka chorobá/ y zránione sumnienie/ nie mogą być zátáione. RysProv XVII, 7
patrz: *CHOROBA#">*CHOROBA
Wielkie Bogáctwo/ wierna miłość/ cięszka chorobá/ y zránione sumnienie/ nie mogą być zátáione. RysProv XVII, 7
patrz: MIŁOŚĆ#">MIŁOŚĆ, MIŁOŚĆ#">MIŁOŚĆ, MIEŁOŚĆ#">MIEŁOŚĆ
Wielkie Bogáctwo/ wierna miłość/ cięszka chorobá/ y zránione sumnienie/ nie mogą być zátáione. RysProv XVII, 7
patrz: WIERNY#">WIERNY
Wielkie Bogáctwo/ wierna miłość/ cięszka chorobá/ y zránione sumnienie/ nie mogą być zátáione. RysProv XVII, 7
patrz: WIELIKI#">WIELIKI, WIELKI#">WIELKI
Przyiacioł wiéle/ bogactw wiéle. KnAd 968
patrz: BOGACTWO#">BOGACTWO, *BOGASTWO#">*BOGASTWO, *BOGACZTWO#">*BOGACZTWO, BOGACTWO#">BOGACTWO
Przyiacioł wiéle/ bogactw wiéle. KnAd 968
patrz: WIELO#">WIELO, WIELE#">WIELE
Przyiacioł wiéle/ bogactw wiéle. KnAd 968
patrz: PRZYJACIEL#">PRZYJACIEL
Vmárły od zazdrości od krzywdy wolen. KnAd 1202
patrz: *ZAZDROŚĆ#">*ZAZDROŚĆ
Vmárły od zazdrości od krzywdy wolen. KnAd 1202
patrz: WOLNY#">WOLNY, WOLNY#">WOLNY, WOLEŃ#">WOLEŃ, WOLEN#">WOLEN, WOLEN#">WOLEN, WOLIEN#">WOLIEN
Vmárły od zazdrości od krzywdy wolen. KnAd 1202
patrz: UMARŁY#">UMARŁY
Vmárły od zazdrości od krzywdy wolen. KnAd 1202
patrz: KRZYWDA#">KRZYWDA
Dziesięć lisowátych do iednego białokurowátego ná porádę chodzą. RysProv III, 6
patrz: BIAŁOKUROWATY#">BIAŁOKUROWATY
W káwftan słomá/ á iedwab z báwełną w chomąto/ Figi krukom/ pieprz wieprzom/ ludziom párzą młoto. JurkScil D3/28
patrz: BAWEŁNA#">BAWEŁNA
Kto Guza szuka snadno znaydzie nie my to kaleczyli ale niewinność nasza zwoiowała ich. PasPam 181v
patrz: ZNALEŹĆ#">ZNALEŹĆ
Kto Guza szuka snadno znaydzie nie my to kaleczyli ale niewinność nasza zwoiowała ich. PasPam 181v
patrz: GUZ#">GUZ
Kto Guza szuka snadno znaydzie nie my to kaleczyli ale niewinność nasza zwoiowała ich. PasPam 181v
patrz: SNADNIE#">SNADNIE, SNADNO#">SNADNO, SNADNO#">SNADNO, SNADNIE#">SNADNIE, SŁADNO#">SŁADNO, SŁADNIE#">SŁADNIE
Kto Guza szuka snadno znaydzie nie my to kaleczyli ale niewinność nasza zwoiowała ich. PasPam 181v
patrz: SZUKAĆ#">SZUKAĆ
Wielka tárápátá/ dziuráwa w deżdż chátá. RysProv XVII, 7
patrz: CHATA#">CHATA, CHATA#">CHATA, *HATA#">*HATA
Wielka tárápátá/ dziuráwa w deżdż chátá. RysProv XVII, 7
patrz: WIELIKI#">WIELIKI, WIELKI#">WIELKI
Wielka tárápátá/ dziuráwa w deżdż chátá. RysProv XVII, 7
patrz: DESZCZ#">DESZCZ
Wielka tárápátá/ dziuráwa w deżdż chátá. RysProv XVII, 7
patrz: TARAPATA#">TARAPATA
Wielka tárápátá/ dziuráwa w deżdż chátá. RysProv XVII, 7
patrz: DZIURAWY#">DZIURAWY
Kogo kobzá vweseli/ fráncá vbogáci/ á demnoweszki vcieszą/ wielki Fortunat. RysProv Cent. VII, Dec. 5
patrz: DEMNOWESZKA#">DEMNOWESZKA
Kogo kobzá vweseli/ fráncá vbogáci/ á demnoweszki vcieszą/ wielki Fortunat. RysProv Cent. VII, Dec. 5
patrz: KOBZA#">KOBZA
Kogo kobzá vweseli/ fráncá vbogáci/ á demnoweszki vcieszą/ wielki Fortunat. RysProv Cent. VII, Dec. 5
patrz: FRANCA#">FRANCA
Wziąłéś koniá/ wéźmi i bicz. KnAd 1229
patrz: *BICZ#">*BICZ
Kogo Bóg dziś zafrasuje,to jutro go umiłuje. PasPam 265
patrz: *ZAFRASOWAĆ#">*ZAFRASOWAĆ
Kogo Bóg dziś zafrasuje,to jutro go umiłuje. PasPam 265
patrz: BÓG#">BÓG
Kogo Bóg dziś zafrasuje,to jutro go umiłuje. PasPam 265
patrz: *UMIŁOWAĆ#">*UMIŁOWAĆ
Nié záwsze udérzy ná co zmiérzy. Kn 1437
patrz: ZMIERZYĆ#">ZMIERZYĆ
Nié záwsze udérzy ná co zmiérzy. Kn 1437
patrz: UDERZYĆ#">UDERZYĆ
Nié záwsze udérzy ná co zmiérzy. Kn 1437
patrz: ZAWSZE#">ZAWSZE
Mow wilk pácierz/ á wilk/ Owcá/ Báran. RysProv VIII, 10
Mow wilku pacierz/ á on: Owcá. Mow wilku pacierz/ á on woli kozią mácierz. KnAd 518
Mow ty Wilczkowi pacierz á Wilczek dolassa. OpalKSat 36v-37
patrz: *PACIERZ#">*PACIERZ
Chłopiętá nigdy nie vrostą. RysProv II, 3
patrz: NIGDY#">NIGDY
Chłopiętá nigdy nie vrostą. RysProv II, 3
patrz: CHŁOPIĘ#">CHŁOPIĘ
Chłopiętá nigdy nie vrostą. RysProv II, 3
patrz: *URÓŚĆ#">*URÓŚĆ, UROSNĄĆ#">UROSNĄĆ
Chłopiętá nigdy nie vrostą. RysProv II, 3
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Kto się opsá y o chłopcá nie weźmie/ nieweźmie się y ożonę. RysProv VII, 6
patrz: PIES#">PIES
Kto się opsá y o chłopcá nie weźmie/ nieweźmie się y ożonę. RysProv VII, 6
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Kto się opsá y o chłopcá nie weźmie/ nieweźmie się y ożonę. RysProv VII, 6
patrz: KTO#">KTO
Kto się opsá y o chłopcá nie weźmie/ nieweźmie się y ożonę. RysProv VII, 6
patrz: CHŁOPIEC#">CHŁOPIEC, CHŁOPIECZ#">CHŁOPIECZ, CHŁOPIEC#">CHŁOPIEC
Kto się opsá y o chłopcá nie weźmie/ nieweźmie się y ożonę. RysProv VII, 6
patrz: ŻONA#">ŻONA
Kto się opsá y o chłopcá nie weźmie/ nieweźmie się y ożonę. RysProv VII, 6
patrz: *WZIĄĆ SIĘ#">*WZIĄĆ SIĘ
Nié dármo chłopká pan czéstuié/ dobrzé to nędznik wnét poczuié. KnAd 811
patrz: DARMO#">DARMO
Nié dármo chłopká pan czéstuié/ dobrzé to nędznik wnét poczuié. KnAd 811
patrz: POCZUĆ#">POCZUĆ
Nié dármo chłopká pan czéstuié/ dobrzé to nędznik wnét poczuié. KnAd 811
patrz: DOBRZE#">DOBRZE
Nié dármo chłopká pan czéstuié/ dobrzé to nędznik wnét poczuié. KnAd 811
patrz: WNET#">WNET
Nié dármo chłopká pan czéstuié/ dobrzé to nędznik wnét poczuié. KnAd 811
patrz: *CZĘSTOWAĆ#">*CZĘSTOWAĆ, CZESTOWAĆ#">CZESTOWAĆ, *CZĘSTOWAĆ#">*CZĘSTOWAĆ
Nié dármo chłopká pan czéstuié/ dobrzé to nędznik wnét poczuié. KnAd 811
patrz: PAN#">PAN
Nié dármo chłopká pan czéstuié/ dobrzé to nędznik wnét poczuié. KnAd 811
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Nié dármo chłopká pan czéstuié/ dobrzé to nędznik wnét poczuié. KnAd 811
patrz: CHŁOPEK#">CHŁOPEK
Nié dármo chłopká pan czéstuié/ dobrzé to nędznik wnét poczuié. KnAd 811
patrz: NĘDZNIK#">NĘDZNIK
Dość bogáty/ kto w cnotę nie ubogi. DobrGram 569
patrz: NIEUBOGI#">NIEUBOGI
Dość bogáty/ kto w cnotę nie ubogi. DobrGram 569
patrz: BOGATY#">BOGATY
Dość bogáty/ kto w cnotę nie ubogi. DobrGram 569
patrz: CNOTA#">CNOTA
Dość bogáty/ kto w cnotę nie ubogi. DobrGram 569
patrz: KTO#">KTO
Dość bogáty/ kto w cnotę nie ubogi. DobrGram 569
patrz: DOŚĆ#">DOŚĆ
Pánowié nic nié robią/ á dobrzé się máią: A chłopkowié zaś/ robiąc ná onych/ wzdychaią. KnAd 819
patrz: NIC#">NIC
Pánowié nic nié robią/ á dobrzé się máią: A chłopkowié zaś/ robiąc ná onych/ wzdychaią. KnAd 819
patrz: WZDYCHAĆ#">WZDYCHAĆ
Pánowié nic nié robią/ á dobrzé się máią: A chłopkowié zaś/ robiąc ná onych/ wzdychaią. KnAd 819
patrz: PAN#">PAN
Pánowié nic nié robią/ á dobrzé się máią: A chłopkowié zaś/ robiąc ná onych/ wzdychaią. KnAd 819
patrz: ROBIĆ#">ROBIĆ
Pánowié nic nié robią/ á dobrzé się máią: A chłopkowié zaś/ robiąc ná onych/ wzdychaią. KnAd 819
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Pánowié nic nié robią/ á dobrzé się máią: A chłopkowié zaś/ robiąc ná onych/ wzdychaią. KnAd 819
patrz: NA#">NA
Pánowié nic nié robią/ á dobrzé się máią: A chłopkowié zaś/ robiąc ná onych/ wzdychaią. KnAd 819
patrz: CHŁOPEK#">CHŁOPEK
Kto we żniwá pátrzy chłodu/ nácierpi się zimie głodu. RysProv VI, 8
patrz: W#">W
Kto we żniwá pátrzy chłodu/ nácierpi się zimie głodu. RysProv VI, 8
patrz: ZIMA#">ZIMA
Kto we żniwá pátrzy chłodu/ nácierpi się zimie głodu. RysProv VI, 8
patrz: KTO#">KTO
Kto we żniwá pátrzy chłodu/ nácierpi się zimie głodu. RysProv VI, 8
patrz: CHŁÓD#">CHŁÓD
Kto we żniwá pátrzy chłodu/ nácierpi się zimie głodu. RysProv VI, 8
patrz: GŁÓD#">GŁÓD
Kto we żniwá pátrzy chłodu/ nácierpi się zimie głodu. RysProv VI, 8
patrz: ŻNIWO#">ŻNIWO, ŻNIWO#">ŻNIWO, ZNIWO#">ZNIWO
Kto we żniwá pátrzy chłodu/ nácierpi się zimie głodu. RysProv VI, 8
patrz: PATRZYĆ#">PATRZYĆ, *PATRZEĆ#">*PATRZEĆ
Kto we żniwá pátrzy chłodu/ nácierpi się zimie głodu. RysProv VI, 8
patrz: NACIERPIEĆ SIĘ#">NACIERPIEĆ SIĘ
Dla pokoiu tę broń noszę/ O ktory cię Boże proszę. RysProv III, 3
patrz: NOSIĆ#">NOSIĆ
Dla pokoiu tę broń noszę/ O ktory cię Boże proszę. RysProv III, 3
patrz: DLA#">DLA
Dla pokoiu tę broń noszę/ O ktory cię Boże proszę. RysProv III, 3
patrz: TEN#">TEN
Dla pokoiu tę broń noszę/ O ktory cię Boże proszę. RysProv III, 3
patrz: BROŃ#">BROŃ, BRONIA#">BRONIA, BRONIA#">BRONIA, BRÓŃ#">BRÓŃ, BROŃ#">BROŃ
Dla pokoiu tę broń noszę/ O ktory cię Boże proszę. RysProv III, 3
patrz: POKÓJ#">POKÓJ
Dla pokoiu tę broń noszę/ O ktory cię Boże proszę. RysProv III, 3
patrz: BÓG#">BÓG
Dla pokoiu tę broń noszę/ O ktory cię Boże proszę. RysProv III, 3
patrz: PROSIĆ#">PROSIĆ
Dla pokoiu tę broń noszę/ O ktory cię Boże proszę. RysProv III, 3
patrz: KTÓRY#">KTÓRY
Day Boże dobrą broń mieć/ á nigdy iey nie vżywáć. RysProv III, 8
patrz: DAĆ#">DAĆ
Day Boże dobrą broń mieć/ á nigdy iey nie vżywáć. RysProv III, 8
patrz: NIGDY#">NIGDY
Day Boże dobrą broń mieć/ á nigdy iey nie vżywáć. RysProv III, 8
patrz: BROŃ#">BROŃ, BRONIA#">BRONIA, BRONIA#">BRONIA, BRÓŃ#">BRÓŃ, BROŃ#">BROŃ
Day Boże dobrą broń mieć/ á nigdy iey nie vżywáć. RysProv III, 8
patrz: UŻYWAĆ#">UŻYWAĆ
Day Boże dobrą broń mieć/ á nigdy iey nie vżywáć. RysProv III, 8
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Day Boże dobrą broń mieć/ á nigdy iey nie vżywáć. RysProv III, 8
patrz: BÓG#">BÓG
Day Boże dobrą broń mieć/ á nigdy iey nie vżywáć. RysProv III, 8
patrz: *DOBRY#">*DOBRY
Day Boże dobrą broń mieć/ á nigdy iey nie vżywáć. RysProv III, 8
patrz: MIEĆ#">MIEĆ
Kord broń/ száblá stroy. RysProv VI, 5
patrz: KORD#">KORD
Kord broń/ száblá stroy. RysProv VI, 5
patrz: SZABLA#">SZABLA
Kord broń/ száblá stroy. RysProv VI, 5
patrz: *STRÓJ#">*STRÓJ
Kord broń/ száblá stroy. RysProv VI, 5
patrz: BROŃ#">BROŃ, BRONIA#">BRONIA, BRONIA#">BRONIA, BRÓŃ#">BRÓŃ, BROŃ#">BROŃ
Muchá w mleku/ álbo Cygan w bieli. RysProv IX, 1
patrz: BIEL#">BIEL
Dwa kroc ginie, kto swą bronią ginie. JaśDict 116
patrz: GINĄĆ#">GINĄĆ
Dwa kroc ginie, kto swą bronią ginie. JaśDict 116
patrz: SWÓJ#">SWÓJ
Dwa kroc ginie, kto swą bronią ginie. JaśDict 116
patrz: DWAKROĆ#">DWAKROĆ
Dwa kroc ginie, kto swą bronią ginie. JaśDict 116
patrz: KTO#">KTO
Dwa kroc ginie, kto swą bronią ginie. JaśDict 116
patrz: BROŃ#">BROŃ, BRONIA#">BRONIA, BRONIA#">BRONIA, BRÓŃ#">BRÓŃ, BROŃ#">BROŃ
Pokoy w ostrzu broni. PotWoj 68
patrz: POKÓJ#">POKÓJ
Pokoy w ostrzu broni. PotWoj 68
patrz: OSTRZE #">OSTRZE
Pokoy w ostrzu broni. PotWoj 68
patrz: BROŃ#">BROŃ, BRONIA#">BRONIA, BRONIA#">BRONIA, BRÓŃ#">BRÓŃ, BROŃ#">BROŃ
Pokoy w ostrzu broni. PotWoj 68
patrz: W#">W
(wariant I): V stráchá wielkie oczy. RysProv 79
(wariant II): Ale iák mowią, Strach ma wielkie oczy, Większą rzecz widzi, niźli w sobie sama [...]. DrużZbiór 215
patrz: STRACH#">STRACH
(wariant I): V stráchá wielkie oczy. RysProv 79
(wariant II): Ale iák mowią, Strach ma wielkie oczy, Większą rzecz widzi, niźli w sobie sama [...]. DrużZbiór 215
patrz: MIEĆ#">MIEĆ
(wariant I): V stráchá wielkie oczy. RysProv 79
(wariant II): Ale iák mowią, Strach ma wielkie oczy, Większą rzecz widzi, niźli w sobie sama [...]. DrużZbiór 215
patrz: WIELIKI#">WIELIKI, WIELKI#">WIELKI
(wariant I): V stráchá wielkie oczy. RysProv 79
(wariant II): Ale iák mowią, Strach ma wielkie oczy, Większą rzecz widzi, niźli w sobie sama [...]. DrużZbiór 215
patrz: OKO#">OKO
Człowiék nié bydlę. Kn 133
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Człowiék nié bydlę. Kn 133
patrz: BYDLĘ#">BYDLĘ
Człowiék nié bydlę. Kn 133
patrz: CZŁOWIEK#">CZŁOWIEK
(wariant I): Z przybytku głowá nie boli. RysProv K3
(wariant II): Zmyślam ja, żem już jadszy i mieszam się w sobie, Bom rozumiał, że obiad skończył o tej dobie. Lecz gdy uprzejmie prosi a prawie niewoli, Mówiąc: od perejestku hołowa nie boli [...]. PotFraszBrück I 480
patrz: BOLEĆ#">BOLEĆ
Broni a sąm czyni. OpalKSat 109
patrz: BRONIĆ#">BRONIĆ
Broni a sąm czyni. OpalKSat 109
patrz: CZYNIĆ#">CZYNIĆ
Bliszszy sobie káżdy niż drugiemu. KnAd 26
patrz: DRUGI#">DRUGI
Bliszszy sobie káżdy niż drugiemu. KnAd 26
patrz: BLISKI#">BLISKI
Bliszszy sobie káżdy niż drugiemu. KnAd 26
patrz: KAŻDY#">KAŻDY
Bliszszy sobie káżdy niż drugiemu. KnAd 26
patrz: DRUGI#">DRUGI
KnAd 55
patrz: BECZKA#">BECZKA
od przysł.
W tym odmęcie nikt ryb nie nałowi. PasPam 138
patrz: NIKT#">NIKT, NIKT#">NIKT, NICHT#">NICHT
od przysł.
W tym odmęcie nikt ryb nie nałowi. PasPam 138
patrz: RYBA#">RYBA
od przysł.
W tym odmęcie nikt ryb nie nałowi. PasPam 138
patrz: ODMĘT#">ODMĘT
od przysł.
W tym odmęcie nikt ryb nie nałowi. PasPam 138
patrz: *NAŁOWIĆ#">*NAŁOWIĆ
Kto pyta/ nie błądzi. RysProv 8
patrz: BŁĄDZIĆ#">BŁĄDZIĆ
Kto pyta/ nie błądzi. RysProv 8
patrz: PYTAĆ#">PYTAĆ
Głupi możny (bogáty)/ niéznośny. KnAd 253
patrz: BOGATY#">BOGATY
Głupi możny (bogáty)/ niéznośny. KnAd 253
patrz: GŁUPI#">GŁUPI
Głupi możny (bogáty)/ niéznośny. KnAd 253
patrz: NIEZNOŚNY#">NIEZNOŚNY
Głupi możny (bogáty)/ niéznośny. KnAd 253
patrz: MOŻNY#">MOŻNY
Wolałbym ie (te pieniądzé ktorych prosisz/ ábo kupno) w błoto wrzucić. ábo do szpitalá dáć. KnAd 1252
patrz: PIENIĄDZ#">PIENIĄDZ, PIENIĄŻ#">PIENIĄŻ, PIENIĄDZ#">PIENIĄDZ, PINIĄDZ#">PINIĄDZ
Wolałbym ie (te pieniądzé ktorych prosisz/ ábo kupno) w błoto wrzucić. ábo do szpitalá dáć. KnAd 1252
patrz: TEN#">TEN
Wolałbym ie (te pieniądzé ktorych prosisz/ ábo kupno) w błoto wrzucić. ábo do szpitalá dáć. KnAd 1252
patrz: *WRZUCIĆ#">*WRZUCIĆ
Wolałbym ie (te pieniądzé ktorych prosisz/ ábo kupno) w błoto wrzucić. ábo do szpitalá dáć. KnAd 1252
patrz: KTÓRY#">KTÓRY
Wolałbym ie (te pieniądzé ktorych prosisz/ ábo kupno) w błoto wrzucić. ábo do szpitalá dáć. KnAd 1252
patrz: ŚPITAL#">ŚPITAL, SZPITAL#">SZPITAL, SZPITAL#">SZPITAL
Wolałbym ie (te pieniądzé ktorych prosisz/ ábo kupno) w błoto wrzucić. ábo do szpitalá dáć. KnAd 1252
patrz: PROSIĆ#">PROSIĆ
Wolałbym ie (te pieniądzé ktorych prosisz/ ábo kupno) w błoto wrzucić. ábo do szpitalá dáć. KnAd 1252
patrz: W#">W
Wolałbym ie (te pieniądzé ktorych prosisz/ ábo kupno) w błoto wrzucić. ábo do szpitalá dáć. KnAd 1252
patrz: *WOLEĆ#">*WOLEĆ
Wolałbym ie (te pieniądzé ktorych prosisz/ ábo kupno) w błoto wrzucić. ábo do szpitalá dáć. KnAd 1252
patrz: KUPNO#">KUPNO
Wolałbym ie (te pieniądzé ktorych prosisz/ ábo kupno) w błoto wrzucić. ábo do szpitalá dáć. KnAd 1252
patrz: DAĆ#">DAĆ
Wolałbym ie (te pieniądzé ktorych prosisz/ ábo kupno) w błoto wrzucić. ábo do szpitalá dáć. KnAd 1252
patrz: BŁOTO#">BŁOTO
Wolałbym ie (te pieniądzé ktorych prosisz/ ábo kupno) w błoto wrzucić. ábo do szpitalá dáć. KnAd 1252
patrz: DO#">DO
Do szturmu chałástrę puszczáć. KnAd 548
patrz: SZTURM#">SZTURM
Do szturmu chałástrę puszczáć. KnAd 548
patrz: *PUSZCZAĆ#">*PUSZCZAĆ
Do szturmu chałástrę puszczáć. KnAd 548
patrz: CHAŁASTRA#">CHAŁASTRA, HAŁASTRA#">HAŁASTRA, *SAŁASTRA#">*SAŁASTRA, CHAŁASTRA#">CHAŁASTRA, *HALASTRA#">*HALASTRA
Jak w błoto wrzucił pieniądzé/ koszt. KnAd 294
patrz: *WRZUCIĆ#">*WRZUCIĆ
Jak w błoto wrzucił pieniądzé/ koszt. KnAd 294
patrz: PIENIĄDZ#">PIENIĄDZ, PIENIĄŻ#">PIENIĄŻ, PIENIĄDZ#">PIENIĄDZ, PINIĄDZ#">PINIĄDZ
Jak w błoto wrzucił pieniądzé/ koszt. KnAd 294
patrz: *KOSZT#">*KOSZT
Jak w błoto wrzucił pieniądzé/ koszt. KnAd 294
patrz: BŁOTO#">BŁOTO
Jak w błoto wrzucił pieniądzé/ koszt. KnAd 294
patrz: W#">W
KnAd 1372
patrz: BECZKA#">BECZKA
Począték dobry/ koniéc miewa podobny. KnAd 865
patrz: POCZĄTEK#">POCZĄTEK
Począték dobry/ koniéc miewa podobny. KnAd 865
patrz: KONIEC#">KONIEC
Począték dobry/ koniéc miewa podobny. KnAd 865
patrz: PODOBNY#">PODOBNY, PODOBIEN#">PODOBIEN
Począték dobry/ koniéc miewa podobny. KnAd 865
patrz: *DOBRY#">*DOBRY
Począték dobry/ koniéc miewa podobny. KnAd 865
patrz: *MIEWAĆ#">*MIEWAĆ
Wolna myśl iedná roskosz v człowieká. RysProv 82
patrz: *MYŚL#">*MYŚL
Wolna myśl iedná roskosz v człowieká. RysProv 82
patrz: JEDEN#">JEDEN
Wolna myśl iedná roskosz v człowieká. RysProv 82
patrz: *ROZKOSZ#">*ROZKOSZ
Wolna myśl iedná roskosz v człowieká. RysProv 82
patrz: WOLNY#">WOLNY, WOLNY#">WOLNY, WOLEŃ#">WOLEŃ, WOLEN#">WOLEN, WOLEN#">WOLEN, WOLIEN#">WOLIEN
Wolna myśl iedná roskosz v człowieká. RysProv 82
patrz: CZŁOWIEK#">CZŁOWIEK
Tylkoć to báby ná dwoie wrozą. BystrzInfZup 25 nlb
patrz: DWOJE#">DWOJE
Tylkoć to báby ná dwoie wrozą. BystrzInfZup 25 nlb
patrz: BABA#">BABA
Tylkoć to báby ná dwoie wrozą. BystrzInfZup 25 nlb
patrz: WRÓŻYĆ#">WRÓŻYĆ
Wymowká/ głupstwá/ błędu zasłoná/ ochroná. KnAd 1283
patrz: GŁUPSTWO#">GŁUPSTWO
Wymowká/ głupstwá/ błędu zasłoná/ ochroná. KnAd 1283
patrz: *ZASŁONA#">*ZASŁONA
Wymowká/ głupstwá/ błędu zasłoná/ ochroná. KnAd 1283
patrz: *WYMÓWKA#">*WYMÓWKA
Wymowká/ głupstwá/ błędu zasłoná/ ochroná. KnAd 1283
patrz: OBRONA#">OBRONA
Wymowká/ głupstwá/ błędu zasłoná/ ochroná. KnAd 1283
patrz: BŁĄD#">BŁĄD
Wymowká/ głupstwá/ błędu zasłoná/ ochroná. KnAd 1283
patrz: *OCHRONA#">*OCHRONA
Błędu lepie poprawić/ á niżeli bronić. DobrGram 434
patrz: BRONIĆ#">BRONIĆ
Błędu lepie poprawić/ á niżeli bronić. DobrGram 434
patrz: BŁĄD#">BŁĄD
Błędu lepie poprawić/ á niżeli bronić. DobrGram 434
patrz: NIŻELI#">NIŻELI, NIZELI#">NIZELI, NIEŻELI#">NIEŻELI, NIŻELI#">NIŻELI
Błędu lepie poprawić/ á niżeli bronić. DobrGram 434
patrz: POPRAWIĆ#">POPRAWIĆ
Błędu lepie poprawić/ á niżeli bronić. DobrGram 434
patrz: LEPIE#">LEPIE
Brody dość/ by tyle rozumu. KnAd 45
patrz: TYLE#">TYLE
Brody dość/ by tyle rozumu. KnAd 45
patrz: ROZUM#">ROZUM
Brody dość/ by tyle rozumu. KnAd 45
patrz: BRODA#">BRODA
Brody dość/ by tyle rozumu. KnAd 45
patrz: DOŚĆ#">DOŚĆ, DOŚĆ#">DOŚĆ, DOŚCI#">DOŚCI
Chłopiętom do sádu/ Białogłowie do táiemnic/ Kosterze do pieniędzy. Nie powierzay kluczy. ŻabPol B4v
patrz: BIAŁOGŁOWA#">BIAŁOGŁOWA
Chłopiętom do sádu/ Białogłowie do táiemnic/ Kosterze do pieniędzy. Nie powierzay kluczy. ŻabPol B4v
patrz: POWIERZAĆ#">POWIERZAĆ
Chłopiętom do sádu/ Białogłowie do táiemnic/ Kosterze do pieniędzy. Nie powierzay kluczy. ŻabPol B4v
patrz: TAJEMNICA#">TAJEMNICA
Chłopiętom do sádu/ Białogłowie do táiemnic/ Kosterze do pieniędzy. Nie powierzay kluczy. ŻabPol B4v
patrz: PIENIĄDZ#">PIENIĄDZ, PIENIĄŻ#">PIENIĄŻ, PIENIĄDZ#">PIENIĄDZ, PINIĄDZ#">PINIĄDZ
Chłopiętom do sádu/ Białogłowie do táiemnic/ Kosterze do pieniędzy. Nie powierzay kluczy. ŻabPol B4v
patrz: *SAD#">*SAD
Chłopiętom do sádu/ Białogłowie do táiemnic/ Kosterze do pieniędzy. Nie powierzay kluczy. ŻabPol B4v
patrz: DO#">DO
Chłopiętom do sádu/ Białogłowie do táiemnic/ Kosterze do pieniędzy. Nie powierzay kluczy. ŻabPol B4v
patrz: KOSTERA#">KOSTERA, KOSTERA#">KOSTERA, KOSTYRA#">KOSTYRA
Chłopiętom do sádu/ Białogłowie do táiemnic/ Kosterze do pieniędzy. Nie powierzay kluczy. ŻabPol B4v
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Chłopiętom do sádu/ Białogłowie do táiemnic/ Kosterze do pieniędzy. Nie powierzay kluczy. ŻabPol B4v
patrz: CHŁOPIĘ#">CHŁOPIĘ
Chłopiętom do sádu/ Białogłowie do táiemnic/ Kosterze do pieniędzy. Nie powierzay kluczy. ŻabPol B4v
patrz: KLUCZ#">KLUCZ
Koń bossy na lod/ Bot dziuráwy ná błoto/ Tępa siekierá ná drwá Niebespieczni są. ŻabPol B1
patrz: KOŃ#">KOŃ
Ieśli się kto náprze z strony koniá/ wozu/ sukniey/ żony/ ku iákiey kolwiek potrzebie/ nie puszczay z domu bez siebie/ woz połamią/ suknię zmáżą/ koń osádnią/ żonę z łáską odeszlą. RysProv C1v
patrz: WÓZ#">WÓZ
Ieśli się kto náprze z strony koniá/ wozu/ sukniey/ żony/ ku iákiey kolwiek potrzebie/ nie puszczay z domu bez siebie/ woz połamią/ suknię zmáżą/ koń osádnią/ żonę z łáską odeszlą. RysProv C1v
patrz: KOŃ#">KOŃ
iak dudy nadmiesz tak graią. wie man pfeift, so tantzet man. telle chanson, telle danse. T III 286
patrz: DUDY#">DUDY
Przéłożony wszystkiem iák cél wystáwiony. KnAd 943
patrz: WYSTAWIONY#">WYSTAWIONY
Przéłożony wszystkiem iák cél wystáwiony. KnAd 943
patrz: PRZEŁOŻONY#">PRZEŁOŻONY
Przéłożony wszystkiem iák cél wystáwiony. KnAd 943
patrz: WSZYSCY#">WSZYSCY
Przéłożony wszystkiem iák cél wystáwiony. KnAd 943
patrz: CEL#">CEL, CEL#">CEL, CZEL#">CZEL, CYL#">CYL
Polakom kázdy stroy wolny. KnAd 888
patrz: WOLNY#">WOLNY, WOLNY#">WOLNY, WOLEŃ#">WOLEŃ, WOLEN#">WOLEN, WOLEN#">WOLEN, WOLIEN#">WOLIEN
Y nam ma być wdzięczne to magnificat, to fiat; było wszytkim Swiętym záwsze/ miánowicie Woyciechowi ś. ktorego słuchamy co dáley śpiewáć będzie. Adámie/ ty Boży kmieciu/ Ty siedzisz u Bogá w wiecu/ Domieść nas swe dzieci/ Gdzie kroluią iuż święci. BirkOboz 14
patrz: ADAM#">ADAM, ADAM#">ADAM, JADAM#">JADAM
KnAd 265
patrz: BECZKA#">BECZKA
Ani be/ áni me. Ne gry quidem. RysProv A
Ani be áni me. [...] Ne gry quidem loquitur. [...] Nihil respondit, nec adduci potuit vt mutiret. V. Milczący. Vsurpatur hoc dictum Polonicum [et] aliter, de homine inepto. V. Nic wart. Ni to ni owo. Ni pachnié ni śmiérdźi. KnAd 5
Ani me ani be v. ani dorady ani dozwady, v. ani żak ani dworak. Tych Ludzi fawor y honor omija, Ktorym ni cnota ni nauka sprzyia. MikSil 245
ani be, ani me. weder a noch b wissen. ne favoir ni a ni b. T III 30
patrz: BE#">BE
Ani be/ áni me. Ne gry quidem. RysProv A
Ani be áni me. [...] Ne gry quidem loquitur. [...] Nihil respondit, nec adduci potuit vt mutiret. V. Milczący. Vsurpatur hoc dictum Polonicum [et] aliter, de homine inepto. V. Nic wart. Ni to ni owo. Ni pachnié ni śmiérdźi. KnAd 5
Ani me ani be v. ani dorady ani dozwady, v. ani żak ani dworak. Tych Ludzi fawor y honor omija, Ktorym ni cnota ni nauka sprzyia. MikSil 245
ani be, ani me. weder a noch b wissen. ne favoir ni a ni b. T III 30
patrz: ANI#">ANI
Ani be/ áni me. Ne gry quidem. RysProv A
Ani be áni me. [...] Ne gry quidem loquitur. [...] Nihil respondit, nec adduci potuit vt mutiret. V. Milczący. Vsurpatur hoc dictum Polonicum [et] aliter, de homine inepto. V. Nic wart. Ni to ni owo. Ni pachnié ni śmiérdźi. KnAd 5
Ani me ani be v. ani dorady ani dozwady, v. ani żak ani dworak. Tych Ludzi fawor y honor omija, Ktorym ni cnota ni nauka sprzyia. MikSil 245
ani be, ani me. weder a noch b wissen. ne favoir ni a ni b. T III 30
patrz: ME#">ME
Iárząbek Páński ptak/ á chłopska potrawa. RysProv V, 2
patrz: JARZĄBEK#">JARZĄBEK
Iárząbek Páński ptak/ á chłopska potrawa. RysProv V, 2
patrz: CHŁOPSKI#">CHŁOPSKI
Iárząbek Páński ptak/ á chłopska potrawa. RysProv V, 2
patrz: PAŃSKI#">PAŃSKI
Iárząbek Páński ptak/ á chłopska potrawa. RysProv V, 2
patrz: *PTAK#">*PTAK
Iárząbek Páński ptak/ á chłopska potrawa. RysProv V, 2
patrz: POTRAWA#">POTRAWA
Kto po kładkách mądrze stąpa/ ten się rzadko w błocie kąpa. RysProv VII, 5
patrz: STĄPAĆ#">STĄPAĆ
Kto po kładkách mądrze stąpa/ ten się rzadko w błocie kąpa. RysProv VII, 5
patrz: PO CICHU#">PO CICHU
Kto po kładkách mądrze stąpa/ ten się rzadko w błocie kąpa. RysProv VII, 5
patrz: TEN#">TEN
Kto po kładkách mądrze stąpa/ ten się rzadko w błocie kąpa. RysProv VII, 5
patrz: BŁOTO#">BŁOTO
Kto po kładkách mądrze stąpa/ ten się rzadko w błocie kąpa. RysProv VII, 5
patrz: RZADKO#">RZADKO
Kto po kładkách mądrze stąpa/ ten się rzadko w błocie kąpa. RysProv VII, 5
patrz: *KĄPAĆ SIĘ#">*KĄPAĆ SIĘ
Kto po kładkách mądrze stąpa/ ten się rzadko w błocie kąpa. RysProv VII, 5
patrz: MĄDRZE#">MĄDRZE, MĄDRO#">MĄDRO
Kto po kładkách mądrze stąpa/ ten się rzadko w błocie kąpa. RysProv VII, 5
patrz: *KŁADKA#">*KŁADKA
Kto po kładkách mądrze stąpa/ ten się rzadko w błocie kąpa. RysProv VII, 5
patrz: KTO#">KTO
Kto po kładkách mądrze stąpa/ ten się rzadko w błocie kąpa. RysProv VII, 5
patrz: W#">W
Zaymiész mi káczki ná błocie ábo ná wodzie. KnAd 1307
patrz: WODA#">WODA
Zaymiész mi káczki ná błocie ábo ná wodzie. KnAd 1307
patrz: KACZKA#">KACZKA, KACZKA#">KACZKA, KACKA#">KACKA
Zaymiész mi káczki ná błocie ábo ná wodzie. KnAd 1307
patrz: BŁOTO#">BŁOTO
Zaymiész mi káczki ná błocie ábo ná wodzie. KnAd 1307
patrz: ZAJĄĆ#">ZAJĄĆ
Zaymiész mi káczki ná błocie ábo ná wodzie. KnAd 1307
patrz: NA#">NA
Zaymiész mi káczki ná błocie ábo ná wodzie. KnAd 1307
patrz: ABO#">ABO
Nié tráfiłéś ná dudká. Naydzi sobié błazna. KnAd 668
patrz: NA#">NA
Nié tráfiłéś ná dudká. Naydzi sobié błazna. KnAd 668
patrz: *NALEŹĆ#">*NALEŹĆ
Nié tráfiłéś ná dudká. Naydzi sobié błazna. KnAd 668
patrz: BŁAZEN#">BŁAZEN, BŁAZEN#">BŁAZEN, BŁAŻEN#">BŁAŻEN
Nié tráfiłéś ná dudká. Naydzi sobié błazna. KnAd 668
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Nié tráfiłéś ná dudká. Naydzi sobié błazna. KnAd 668
patrz: DUDEK#">DUDEK
Nié tráfiłéś ná dudká. Naydzi sobié błazna. KnAd 668
patrz: TRAFIĆ#">TRAFIĆ
Przede drzwiami bogatych błaznow, mądrzy zwykli siadac. JaśDict 117
patrz: BOGATY#">BOGATY
Przede drzwiami bogatych błaznow, mądrzy zwykli siadac. JaśDict 117
patrz: MĄDRY#">MĄDRY, MĄDR#">MĄDR
Przede drzwiami bogatych błaznow, mądrzy zwykli siadac. JaśDict 117
patrz: BŁAZEN#">BŁAZEN, BŁAZEN#">BŁAZEN, BŁAŻEN#">BŁAŻEN
Przede drzwiami bogatych błaznow, mądrzy zwykli siadac. JaśDict 117
patrz: DRZWI#">DRZWI
Przede drzwiami bogatych błaznow, mądrzy zwykli siadac. JaśDict 117
patrz: *SIADAĆ#">*SIADAĆ
Przede drzwiami bogatych błaznow, mądrzy zwykli siadac. JaśDict 117
patrz: PRZEDE#">PRZEDE
Przede drzwiami bogatych błaznow, mądrzy zwykli siadac. JaśDict 117
patrz: *ZWYKNĄĆ#">*ZWYKNĄĆ
Ná iédnę się broń/ obronę/ dowod/ przyiaciélá/ nié spuszczay. KnAd 529
patrz: NA#">NA
Ná iédnę się broń/ obronę/ dowod/ przyiaciélá/ nié spuszczay. KnAd 529
patrz: SPUSZCZAĆ SIĘ#">SPUSZCZAĆ SIĘ
Ná iédnę się broń/ obronę/ dowod/ przyiaciélá/ nié spuszczay. KnAd 529
patrz: PRZYJACIEL#">PRZYJACIEL
Ná iédnę się broń/ obronę/ dowod/ przyiaciélá/ nié spuszczay. KnAd 529
patrz: JEDEN#">JEDEN
Ná iédnę się broń/ obronę/ dowod/ przyiaciélá/ nié spuszczay. KnAd 529
patrz: OBRONA#">OBRONA
Ná iédnę się broń/ obronę/ dowod/ przyiaciélá/ nié spuszczay. KnAd 529
patrz: *DOWÓD#">*DOWÓD
Ná iédnę się broń/ obronę/ dowod/ przyiaciélá/ nié spuszczay. KnAd 529
patrz: BROŃ#">BROŃ, BRONIA#">BRONIA, BRONIA#">BRONIA, BRÓŃ#">BRÓŃ, BROŃ#">BROŃ
Ná iédnę się broń/ obronę/ dowod/ przyiaciélá/ nié spuszczay. KnAd 529
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Bogáty dobrodzieystw twych nié rachuié: Vrázy swé bárzo czuié. KnAd 36
patrz: BOGATY#">BOGATY
Bogáty dobrodzieystw twych nié rachuié: Vrázy swé bárzo czuié. KnAd 36
patrz: TWÓJ#">TWÓJ
Bogáty dobrodzieystw twych nié rachuié: Vrázy swé bárzo czuié. KnAd 36
patrz: SWÓJ#">SWÓJ
Bogáty dobrodzieystw twych nié rachuié: Vrázy swé bárzo czuié. KnAd 36
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Bogáty dobrodzieystw twych nié rachuié: Vrázy swé bárzo czuié. KnAd 36
patrz: CZUĆ#">CZUĆ
Bogáty dobrodzieystw twych nié rachuié: Vrázy swé bárzo czuié. KnAd 36
patrz: RACHOWAĆ#">RACHOWAĆ
Bogáty dobrodzieystw twych nié rachuié: Vrázy swé bárzo czuié. KnAd 36
patrz: DOBRODZIEJSTWO#">DOBRODZIEJSTWO
Bogáty dobrodzieystw twych nié rachuié: Vrázy swé bárzo czuié. KnAd 36
patrz: URAZ#">URAZ, *URAZA#">*URAZA
Bogáty dobrodzieystw twych nié rachuié: Vrázy swé bárzo czuié. KnAd 36
patrz: BARZO#">BARZO, BARDZO#">BARDZO, BARZO#">BARZO
Ludzka rzecz vpáść/ á diabelska w błędzie trwáć. RysProv VIII, 7
patrz: LUDZKI#">LUDZKI
Ludzka rzecz vpáść/ á diabelska w błędzie trwáć. RysProv VIII, 7
patrz: DIABELSKI#">DIABELSKI, DIABELSKI#">DIABELSKI, DYJABELSKI#">DYJABELSKI
Ludzka rzecz vpáść/ á diabelska w błędzie trwáć. RysProv VIII, 7
patrz: W#">W
Ludzka rzecz vpáść/ á diabelska w błędzie trwáć. RysProv VIII, 7
patrz: RZECZ#">RZECZ
Ludzka rzecz vpáść/ á diabelska w błędzie trwáć. RysProv VIII, 7
patrz: BŁĄD#">BŁĄD
Ludzka rzecz vpáść/ á diabelska w błędzie trwáć. RysProv VIII, 7
patrz: TRWAĆ#">TRWAĆ
Afekt naylepszemu Nieprzyjaciel rozumowi (ba y Sumnieniu). DobrGram 379
patrz: AFEKT#">AFEKT
Afekt naylepszemu Nieprzyjaciel rozumowi (ba y Sumnieniu). DobrGram 379
patrz: SUMNIENIE#">SUMNIENIE
Afekt naylepszemu Nieprzyjaciel rozumowi (ba y Sumnieniu). DobrGram 379
patrz: ROZUM#">ROZUM
Afekt naylepszemu Nieprzyjaciel rozumowi (ba y Sumnieniu). DobrGram 379
patrz: *DOBRY#">*DOBRY
Afekt naylepszemu Nieprzyjaciel rozumowi (ba y Sumnieniu). DobrGram 379
patrz: *NIEPRZYJACIEL#">*NIEPRZYJACIEL
Niédospáć trzébá/ kto chcé dostáć (ábo/ dość mieć) chlébá. KnAd 577
patrz: DOŚĆ#">DOŚĆ, DOŚĆ#">DOŚĆ, DOŚCI#">DOŚCI
Niédospáć trzébá/ kto chcé dostáć (ábo/ dość mieć) chlébá. KnAd 577
patrz: NIEDOSPAĆ#">NIEDOSPAĆ
Niédospáć trzébá/ kto chcé dostáć (ábo/ dość mieć) chlébá. KnAd 577
patrz: KTO#">KTO
Niédospáć trzébá/ kto chcé dostáć (ábo/ dość mieć) chlébá. KnAd 577
patrz: *CHLEB#">*CHLEB, *KLEB#">*KLEB, *CHLEB#">*CHLEB
Niédospáć trzébá/ kto chcé dostáć (ábo/ dość mieć) chlébá. KnAd 577
patrz: TRZEBA#">TRZEBA
Niédospáć trzébá/ kto chcé dostáć (ábo/ dość mieć) chlébá. KnAd 577
patrz: CHCIEĆ#">CHCIEĆ
Niédospáć trzébá/ kto chcé dostáć (ábo/ dość mieć) chlébá. KnAd 577
patrz: MIEĆ#">MIEĆ
Bogáty się dziwi/ czym się chudziná żywi. RysProv I, 6
patrz: DZIWIĆ SIĘ#">DZIWIĆ SIĘ
Bogáty się dziwi/ czym się chudziná żywi. RysProv I, 6
patrz: *ŻYWIĆ SIĘ#">*ŻYWIĆ SIĘ
Bogáty się dziwi/ czym się chudziná żywi. RysProv I, 6
patrz: BOGATY#">BOGATY
Bogáty się dziwi/ czym się chudziná żywi. RysProv I, 6
patrz: CHUDZINA#">CHUDZINA
Zołnierz zuchwáła buczna rzécz. KnAd 1366
patrz: BUCZNY#">BUCZNY, BUCZNY#">BUCZNY, BUSZNY#">BUSZNY
Zołnierz zuchwáła buczna rzécz. KnAd 1366
patrz: ŻOŁNIERZ#">ŻOŁNIERZ
Zołnierz zuchwáła buczna rzécz. KnAd 1366
patrz: ZUCHWAŁY#">ZUCHWAŁY
Zołnierz zuchwáła buczna rzécz. KnAd 1366
patrz: RZECZ#">RZECZ
od przysł.
Nie daremna ona przypowieść: Synaczek takuczki, jako i pan ociec, nie daleko jabłko od jabłoni padając. DorHipTur 32
Nie dáleko drzewá iábłko páda. RysProv X, 1
patrz: DALEKO#">DALEKO
od przysł.
Nie daremna ona przypowieść: Synaczek takuczki, jako i pan ociec, nie daleko jabłko od jabłoni padając. DorHipTur 32
Nie dáleko drzewá iábłko páda. RysProv X, 1
patrz: *JABŁKO#">*JABŁKO
od przysł.
Nie daremna ona przypowieść: Synaczek takuczki, jako i pan ociec, nie daleko jabłko od jabłoni padając. DorHipTur 32
Nie dáleko drzewá iábłko páda. RysProv X, 1
patrz: PADAĆ#">PADAĆ
od przysł.
Nie daremna ona przypowieść: Synaczek takuczki, jako i pan ociec, nie daleko jabłko od jabłoni padając. DorHipTur 32
Nie dáleko drzewá iábłko páda. RysProv X, 1
patrz: JABŁOŃ#">JABŁOŃ
Deszcz/ Pluuia [...] Imber [...] Ruit caelum imbribus [...] Deszcz iák cébrem lał [...]. Kn 120
patrz: *LAĆ#">*LAĆ
Deszcz/ Pluuia [...] Imber [...] Ruit caelum imbribus [...] Deszcz iák cébrem lał [...]. Kn 120
patrz: *CEBR#">*CEBR, *CEBER#">*CEBER, *CEBER#">*CEBER, *CEBR#">*CEBR, CZEBER#">CZEBER, CZEBR#">CZEBR, CĘBR#">CĘBR
Deszcz/ Pluuia [...] Imber [...] Ruit caelum imbribus [...] Deszcz iák cébrem lał [...]. Kn 120
patrz: DESZCZ#">DESZCZ
Kędy drwá rąbią/ tám muszą wiory pádáć. VolcDial 117v-118
W cudzym domu drwá rąbią/ á do nas wiory lecą. RysProv XVI, 7
Iednak naszych Siłasię niedoliczyli wieczor kturzy Sobie rano pospołu dobrydzien dawali Cosię Musiało stac Respektem dawney przypowiesci gdzie drwa rąbaią tam wiory lataią [...]. PoczOdlPam 24
Gdzie drwa rąbią tam trzaski padają. PasPam 62
patrz: *RUBAĆ#">*RUBAĆ, RĘBAĆ#">RĘBAĆ, RĄBAĆ#">RĄBAĆ, RĄBAĆ#">RĄBAĆ
Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4
patrz: MIEĆ#">MIEĆ
Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4
patrz: W#">W
Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4
patrz: KARCZMA#">KARCZMA
Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4
patrz: PAN#">PAN
Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4
patrz: *GODZIĆ SIĘ#">*GODZIĆ SIĘ
Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4
patrz: DO#">DO
Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4
patrz: PIĆ#">PIĆ
Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4
patrz: CHŁOPEK#">CHŁOPEK
Táiemny ból cięższy. KnAd 1152
patrz: BÓL#">BÓL
Táiemny ból cięższy. KnAd 1152
patrz: TAJEMNY#">TAJEMNY
Táiemny ból cięższy. KnAd 1152
patrz: CIĘŻKI#">CIĘŻKI, CIĘŻKI#">CIĘŻKI, CIEŻKI#">CIEŻKI
nie źie żaba wołu choć gębę na niego rozdźiewi. - prov. T III 2796
patrz: WÓŁ#">WÓŁ
nie źie żaba wołu choć gębę na niego rozdźiewi. - prov. T III 2796
patrz: CHOĆ#">CHOĆ
nie źie żaba wołu choć gębę na niego rozdźiewi. - prov. T III 2796
patrz: ROZDZIWIĆ#">ROZDZIWIĆ, ROZDZIEWIĆ#">ROZDZIEWIĆ, ROZDZIWIĆ#">ROZDZIWIĆ
nie źie żaba wołu choć gębę na niego rozdźiewi. - prov. T III 2796
patrz: ŻABA#">ŻABA
nie źie żaba wołu choć gębę na niego rozdźiewi. - prov. T III 2796
patrz: ZJEŚĆ#">ZJEŚĆ
nie źie żaba wołu choć gębę na niego rozdźiewi. - prov. T III 2796
patrz: GĘBA#">GĘBA
Bogáty zá vbogiego nie płáci. RysProv I, 6
patrz: UBOGI#">UBOGI
Bogáty zá vbogiego nie płáci. RysProv I, 6
patrz: PŁACIĆ#">PŁACIĆ
Bogáty zá vbogiego nie płáci. RysProv I, 6
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Bogáty zá vbogiego nie płáci. RysProv I, 6
patrz: BOGATY#">BOGATY
Bolé duszne więtsze niż ciélésne. KnAd 275
patrz: *DUŻY#">*DUŻY
Bolé duszne więtsze niż ciélésne. KnAd 275
patrz: *DUSZNY#">*DUSZNY
Bolé duszne więtsze niż ciélésne. KnAd 275
patrz: BÓL#">BÓL
Bolé duszne więtsze niż ciélésne. KnAd 275
patrz: *CIELESNY#">*CIELESNY
To iest prawdziwa przypowieść Chłop strzela a P Bog kule nosi Bo na taki ogięn nalezało tam z polowę z koni spaść. PasPam 107
patrz: STRZELAĆ#">STRZELAĆ
To iest prawdziwa przypowieść Chłop strzela a P Bog kule nosi Bo na taki ogięn nalezało tam z polowę z koni spaść. PasPam 107
patrz: BÓG#">BÓG
To iest prawdziwa przypowieść Chłop strzela a P Bog kule nosi Bo na taki ogięn nalezało tam z polowę z koni spaść. PasPam 107
patrz: NOSIĆ#">NOSIĆ
To iest prawdziwa przypowieść Chłop strzela a P Bog kule nosi Bo na taki ogięn nalezało tam z polowę z koni spaść. PasPam 107
patrz: *KULA#">*KULA
To iest prawdziwa przypowieść Chłop strzela a P Bog kule nosi Bo na taki ogięn nalezało tam z polowę z koni spaść. PasPam 107
patrz: CHŁOP#">CHŁOP
Powiedziałem o Dziadach o Babach co powiem Dwa razy wtym są gorsze o iak owo Smieszna Gdy sie babus wymuscze gdy brwi Vfarbuie. OpalKSat 12
patrz: ŚMIESZNY#">ŚMIESZNY
Powiedziałem o Dziadach o Babach co powiem Dwa razy wtym są gorsze o iak owo Smieszna Gdy sie babus wymuscze gdy brwi Vfarbuie. OpalKSat 12
patrz: GDY#">GDY
Powiedziałem o Dziadach o Babach co powiem Dwa razy wtym są gorsze o iak owo Smieszna Gdy sie babus wymuscze gdy brwi Vfarbuie. OpalKSat 12
patrz: *WYMUSKAĆ SIĘ#">*WYMUSKAĆ SIĘ
Powiedziałem o Dziadach o Babach co powiem Dwa razy wtym są gorsze o iak owo Smieszna Gdy sie babus wymuscze gdy brwi Vfarbuie. OpalKSat 12
patrz: BABUS#">BABUS
Powiedziałem o Dziadach o Babach co powiem Dwa razy wtym są gorsze o iak owo Smieszna Gdy sie babus wymuscze gdy brwi Vfarbuie. OpalKSat 12
patrz: OWO#">OWO
Powiedziałem o Dziadach o Babach co powiem Dwa razy wtym są gorsze o iak owo Smieszna Gdy sie babus wymuscze gdy brwi Vfarbuie. OpalKSat 12
patrz: *UFARBOWAĆ#">*UFARBOWAĆ
Powiedziałem o Dziadach o Babach co powiem Dwa razy wtym są gorsze o iak owo Smieszna Gdy sie babus wymuscze gdy brwi Vfarbuie. OpalKSat 12
patrz: BREW#">BREW
Vczyń mię wieszczym/ á vczynię cię bogátym. RysProv XVI, 4
patrz: WIESZCZY#">WIESZCZY
Vczyń mię wieszczym/ á vczynię cię bogátym. RysProv XVI, 4
patrz: TY#">TY
Vczyń mię wieszczym/ á vczynię cię bogátym. RysProv XVI, 4
patrz: BOGATY#">BOGATY
Vczyń mię wieszczym/ á vczynię cię bogátym. RysProv XVI, 4
patrz: JA#">JA
Vczyń mię wieszczym/ á vczynię cię bogátym. RysProv XVI, 4
patrz: UCZYNIĆ#">UCZYNIĆ
Bogátemu dobrzé czynić/ strátá. KnAd 36
patrz: BOGATY#">BOGATY
Bogátemu dobrzé czynić/ strátá. KnAd 36
patrz: CZYNIĆ#">CZYNIĆ
Bogátemu dobrzé czynić/ strátá. KnAd 36
patrz: DOBRZE#">DOBRZE
Bogátemu dobrzé czynić/ strátá. KnAd 36
patrz: STRATA#">STRATA
Proznuiącemu nié przybywa choć bogátemu. KnAd 935
patrz: PRÓŻNUJĄCY#">PRÓŻNUJĄCY
Proznuiącemu nié przybywa choć bogátemu. KnAd 935
patrz: *PRZYBYWAĆ#">*PRZYBYWAĆ
Proznuiącemu nié przybywa choć bogátemu. KnAd 935
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Proznuiącemu nié przybywa choć bogátemu. KnAd 935
patrz: BOGATY#">BOGATY
Przéz sen bogáty. KnAd 949
patrz: PRZEZ#">PRZEZ
Przéz sen bogáty. KnAd 949
patrz: SEN#">SEN
Przéz sen bogáty. KnAd 949
patrz: BOGATY#">BOGATY
Vbogi gdy bogátemu daruié/ żebrzé/ ábo co kupuié. KnAd 1185
patrz: ŻEBRZEĆ#">ŻEBRZEĆ, ŻEBRAĆ#">ŻEBRAĆ
Vbogi gdy bogátemu daruié/ żebrzé/ ábo co kupuié. KnAd 1185
patrz: ABO#">ABO
Vbogi gdy bogátemu daruié/ żebrzé/ ábo co kupuié. KnAd 1185
patrz: BOGATY#">BOGATY
Vbogi gdy bogátemu daruié/ żebrzé/ ábo co kupuié. KnAd 1185
patrz: UBOGI#">UBOGI
Vbogi gdy bogátemu daruié/ żebrzé/ ábo co kupuié. KnAd 1185
patrz: GDY#">GDY
Vbogi gdy bogátemu daruié/ żebrzé/ ábo co kupuié. KnAd 1185
patrz: KUPOWAĆ#">KUPOWAĆ
Vbogi gdy bogátemu daruié/ żebrzé/ ábo co kupuié. KnAd 1185
patrz: DAROWAĆ#">DAROWAĆ
Vbogi obiad i bogátemu podczás smáczniéyszy. KnAd 1186
patrz: OBIAD#">OBIAD
Vbogi obiad i bogátemu podczás smáczniéyszy. KnAd 1186
patrz: BOGATY#">BOGATY
Vbogi obiad i bogátemu podczás smáczniéyszy. KnAd 1186
patrz: UBOGI#">UBOGI
Vbogi obiad i bogátemu podczás smáczniéyszy. KnAd 1186
patrz: *SMACZNY#">*SMACZNY
Vbogi obiad i bogátemu podczás smáczniéyszy. KnAd 1186
patrz: PODCZAS#">PODCZAS
Bogatęmu wszytko tkaią: przed ubogim zamykaią. JaśDict 116
patrz: *TKAĆ#">*TKAĆ
Bogatęmu wszytko tkaią: przed ubogim zamykaią. JaśDict 116
patrz: WSZYTKO#">WSZYTKO
Bogatęmu wszytko tkaią: przed ubogim zamykaią. JaśDict 116
patrz: BOGATY#">BOGATY
Bogatęmu wszytko tkaią: przed ubogim zamykaią. JaśDict 116
patrz: *ZAMYKAĆ#">*ZAMYKAĆ
Bogatęmu wszytko tkaią: przed ubogim zamykaią. JaśDict 116
patrz: UBOGI#">UBOGI
Bogatęmu wszytko tkaią: przed ubogim zamykaią. JaśDict 116
patrz: PRZED#">PRZED
Trudny bánkiet, bez opuchłego, trudny bez bogátego, kożdy nań respektuie, kożdy go záprosi, i myśli: áza odda, áza odczęstuie. MłodzKaz II, 93
patrz: *TRUDNY#">*TRUDNY
Trudny bánkiet, bez opuchłego, trudny bez bogátego, kożdy nań respektuie, kożdy go záprosi, i myśli: áza odda, áza odczęstuie. MłodzKaz II, 93
patrz: BOGATY#">BOGATY
Trudny bánkiet, bez opuchłego, trudny bez bogátego, kożdy nań respektuie, kożdy go záprosi, i myśli: áza odda, áza odczęstuie. MłodzKaz II, 93
patrz: BEZ#">BEZ, BEZ#">BEZ, BEZE#">BEZE
Im kto bogatszy, tym skępszy iest, quo quis ditior, eò tenacior est. WojnaInst 146
patrz: IM#">IM
Im kto bogatszy, tym skępszy iest, quo quis ditior, eò tenacior est. WojnaInst 146
patrz: KTO#">KTO
Im kto bogatszy, tym skępszy iest, quo quis ditior, eò tenacior est. WojnaInst 146
patrz: BYĆ#">BYĆ, BYĆ#">BYĆ, BYDŹ#">BYDŹ
Im kto bogatszy, tym skępszy iest, quo quis ditior, eò tenacior est. WojnaInst 146
patrz: BOGATY#">BOGATY
Im kto bogatszy, tym skępszy iest, quo quis ditior, eò tenacior est. WojnaInst 146
patrz: SKĄPY#">SKĄPY
Im kto bogatszy, tym skępszy iest, quo quis ditior, eò tenacior est. WojnaInst 146
patrz: TYM#">TYM
Y dotego mu na koniec przyszło iz racząc sobie opił się iako bąk/ że też ledwo się na ziemię nie obalił. BanHist 10
patrz: OPIĆ SIĘ#">OPIĆ SIĘ
Y dotego mu na koniec przyszło iz racząc sobie opił się iako bąk/ że też ledwo się na ziemię nie obalił. BanHist 10
patrz: BĄK#">BĄK
(wariant I): Bogátégo pokutá/ vbogiégo biésiádá. KnAd 34
(wariant II): Pokutá Bogátego Ubogiego Biesiáda. ErnHand 145
patrz: POKUTA#">POKUTA
(wariant I): Bogátégo pokutá/ vbogiégo biésiádá. KnAd 34
(wariant II): Pokutá Bogátego Ubogiego Biesiáda. ErnHand 145
patrz: BIESIADA#">BIESIADA, *BIESIEDA#">*BIESIEDA, BIESIADA#">BIESIADA
(wariant I): Bogátégo pokutá/ vbogiégo biésiádá. KnAd 34
(wariant II): Pokutá Bogátego Ubogiego Biesiáda. ErnHand 145
patrz: UBOGI#">UBOGI
(wariant I): Bogátégo pokutá/ vbogiégo biésiádá. KnAd 34
(wariant II): Pokutá Bogátego Ubogiego Biesiáda. ErnHand 145
patrz: BOGATY#">BOGATY
Dziédzicowi płáczącemu śmierci dobrodziéiá bogátego/ nié wierz. KnAd 225
patrz: WIERZAĆ#">WIERZAĆ, *WIERZYĆ#">*WIERZYĆ
Dziédzicowi płáczącemu śmierci dobrodziéiá bogátego/ nié wierz. KnAd 225
patrz: PŁAKAĆ#">PŁAKAĆ
Dziédzicowi płáczącemu śmierci dobrodziéiá bogátego/ nié wierz. KnAd 225
patrz: *DZIEDZIC#">*DZIEDZIC
Dziédzicowi płáczącemu śmierci dobrodziéiá bogátego/ nié wierz. KnAd 225
patrz: ŚMIERĆ#">ŚMIERĆ
Dziédzicowi płáczącemu śmierci dobrodziéiá bogátego/ nié wierz. KnAd 225
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Dziédzicowi płáczącemu śmierci dobrodziéiá bogátego/ nié wierz. KnAd 225
patrz: DOBRODZIEJA#">DOBRODZIEJA, DOBRODZIEJ#">DOBRODZIEJ
Dziédzicowi płáczącemu śmierci dobrodziéiá bogátego/ nié wierz. KnAd 225
patrz: BOGATY#">BOGATY
Stáry zálotny/ Bogáty łákomy/ Vbogi pyszny. Bozy, y ludzki nieprzyiaciel. ŻabPol B1v
patrz: *STARY#">*STARY
Stáry zálotny/ Bogáty łákomy/ Vbogi pyszny. Bozy, y ludzki nieprzyiaciel. ŻabPol B1v
patrz: UBOGI#">UBOGI
Stáry zálotny/ Bogáty łákomy/ Vbogi pyszny. Bozy, y ludzki nieprzyiaciel. ŻabPol B1v
patrz: ŁAKOMY#">ŁAKOMY
Stáry zálotny/ Bogáty łákomy/ Vbogi pyszny. Bozy, y ludzki nieprzyiaciel. ŻabPol B1v
patrz: *PYSZNY#">*PYSZNY
Stáry zálotny/ Bogáty łákomy/ Vbogi pyszny. Bozy, y ludzki nieprzyiaciel. ŻabPol B1v
patrz: ZALOTNY#">ZALOTNY
Stáry zálotny/ Bogáty łákomy/ Vbogi pyszny. Bozy, y ludzki nieprzyiaciel. ŻabPol B1v
patrz: LUDZKI#">LUDZKI
Stáry zálotny/ Bogáty łákomy/ Vbogi pyszny. Bozy, y ludzki nieprzyiaciel. ŻabPol B1v
patrz: BOŻY#">BOŻY
Stáry zálotny/ Bogáty łákomy/ Vbogi pyszny. Bozy, y ludzki nieprzyiaciel. ŻabPol B1v
patrz: *NIEPRZYJACIEL#">*NIEPRZYJACIEL
Stáry zálotny/ Bogáty łákomy/ Vbogi pyszny. Bozy, y ludzki nieprzyiaciel. ŻabPol B1v
patrz: BOGATY#">BOGATY
Iesli rzeczesz, ze Sąsiad zposiłkiem przyiedzie Iako bys tesz budował na Marcowem ledzie. PotWoj 86
patrz: *LÓD#">*LÓD
Iesli rzeczesz, ze Sąsiad zposiłkiem przyiedzie Iako bys tesz budował na Marcowem ledzie. PotWoj 86
patrz: BUDOWAĆ#">BUDOWAĆ
Iesli rzeczesz, ze Sąsiad zposiłkiem przyiedzie Iako bys tesz budował na Marcowem ledzie. PotWoj 86
patrz: MARCOWY#">MARCOWY
Drugich prowádziémy/ á sami błądziemy. KnAd 213
patrz: BŁĄDZIĆ#">BŁĄDZIĆ
Drugich prowádziémy/ á sami błądziemy. KnAd 213
patrz: DRUGI#">DRUGI
Drugich prowádziémy/ á sami błądziemy. KnAd 213
patrz: PROWADZIĆ#">PROWADZIĆ
Roboty dość/ á pożytku máło. KnAd 997
patrz: ROBOTA#">ROBOTA
Roboty dość/ á pożytku máło. KnAd 997
patrz: DOŚĆ#">DOŚĆ, DOŚĆ#">DOŚĆ, DOŚCI#">DOŚCI
Roboty dość/ á pożytku máło. KnAd 997
patrz: POŻYTEK#">POŻYTEK
Roboty dość/ á pożytku máło. KnAd 997
patrz: MAŁO#">MAŁO
Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v
patrz: UPATRYWAĆ#">UPATRYWAĆ, UPATROWAĆ#">UPATROWAĆ
Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v
patrz: ŻOŁĄDEK#">ŻOŁĄDEK
Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v
patrz: WĄTROBA#">WĄTROBA
Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v
patrz: *CHŁODZIĆ#">*CHŁODZIĆ
Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v
patrz: MĄDRY#">MĄDRY, MĄDR#">MĄDR
Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v
patrz: ZAZIĘBIĆ#">ZAZIĘBIĆ
Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v
patrz: MEDYK#">MEDYK
(wariant I): Polski most/ Niemiecki post/ Włoskie nabożeństwo/ wszystko to błazeństwo. RysProv XIII, 1
patrz: POLSKI#">POLSKI
(wariant I): Polski most/ Niemiecki post/ Włoskie nabożeństwo/ wszystko to błazeństwo. RysProv XIII, 1
patrz: *WŁOSKI#">*WŁOSKI
(wariant I): Polski most/ Niemiecki post/ Włoskie nabożeństwo/ wszystko to błazeństwo. RysProv XIII, 1
patrz: WSZYSTKO#">WSZYSTKO
(wariant I): Polski most/ Niemiecki post/ Włoskie nabożeństwo/ wszystko to błazeństwo. RysProv XIII, 1
patrz: NABOŻEŃSTWO#">NABOŻEŃSTWO
(wariant I): Polski most/ Niemiecki post/ Włoskie nabożeństwo/ wszystko to błazeństwo. RysProv XIII, 1
patrz: *POST#">*POST
(wariant I): Polski most/ Niemiecki post/ Włoskie nabożeństwo/ wszystko to błazeństwo. RysProv XIII, 1
patrz: MOST#">MOST
(wariant I): Polski most/ Niemiecki post/ Włoskie nabożeństwo/ wszystko to błazeństwo. RysProv XIII, 1
patrz: NIEMIECKI#">NIEMIECKI
(wariant I): Polski most/ Niemiecki post/ Włoskie nabożeństwo/ wszystko to błazeństwo. RysProv XIII, 1
patrz: BŁAZEŃSTWO#">BŁAZEŃSTWO, BŁAZENSTWO#">BŁAZENSTWO, BŁAZEŃSTWO#">BŁAZEŃSTWO, BŁAŻEŃSTWO#">BŁAŻEŃSTWO
Bogátego ty nié máiętnością/ lécz vskromioną mierzay chciwością. KnAd 33
patrz: MAJĘTNOŚĆ#">MAJĘTNOŚĆ
Bogátego ty nié máiętnością/ lécz vskromioną mierzay chciwością. KnAd 33
patrz: USKROMIĆ#">USKROMIĆ
Bogátego ty nié máiętnością/ lécz vskromioną mierzay chciwością. KnAd 33
patrz: BOGATY#">BOGATY
Bogátego ty nié máiętnością/ lécz vskromioną mierzay chciwością. KnAd 33
patrz: LECZ#">LECZ, LECZ#">LECZ, LEĆ#">LEĆ
Bogátego ty nié máiętnością/ lécz vskromioną mierzay chciwością. KnAd 33
patrz: *MIERZAĆ#">*MIERZAĆ
Bogátego ty nié máiętnością/ lécz vskromioną mierzay chciwością. KnAd 33
patrz: CHCIWOŚĆ#">CHCIWOŚĆ
Bogátego ty nié máiętnością/ lécz vskromioną mierzay chciwością. KnAd 33
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Bogátego ty nié máiętnością/ lécz vskromioną mierzay chciwością. KnAd 33
patrz: TY#">TY
Kto słucha, nie błądzi. MorszAUtwKuk 341
patrz: KTO#">KTO
Kto słucha, nie błądzi. MorszAUtwKuk 341
patrz: SŁUCHAĆ#">SŁUCHAĆ
Kto słucha, nie błądzi. MorszAUtwKuk 341
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Kto słucha, nie błądzi. MorszAUtwKuk 341
patrz: BŁĄDZIĆ#">BŁĄDZIĆ
(wariant I): Polski most/ Niemiecki post/ N. Nabożeństwo/ wszystko błażeństwo. KnAd 888
patrz: BŁAZEŃSTWO#">BŁAZEŃSTWO, BŁAZENSTWO#">BŁAZENSTWO, BŁAZEŃSTWO#">BŁAZEŃSTWO, BŁAŻEŃSTWO#">BŁAŻEŃSTWO
Dostatek iako mowią czyni statek. PasPam 261
patrz: STATEK#">STATEK
Dostatek iako mowią czyni statek. PasPam 261
patrz: CZYNIĆ#">CZYNIĆ
Dostatek iako mowią czyni statek. PasPam 261
patrz: DOSTATEK#">DOSTATEK
mały robak wielkiego dębu tocząc na ostatek obali. eine kleine aber oftere Bemühung thut Wunder. l'eau qui tombe goute à goute, creuse le plus dure rocher; à la continuë l'eau ronge la pierre. T III 201
patrz: ROBAK#">ROBAK
mały robak wielkiego dębu tocząc na ostatek obali. eine kleine aber oftere Bemühung thut Wunder. l'eau qui tombe goute à goute, creuse le plus dure rocher; à la continuë l'eau ronge la pierre. T III 201
patrz: DĄB#">DĄB
mały robak wielkiego dębu tocząc na ostatek obali. eine kleine aber oftere Bemühung thut Wunder. l'eau qui tombe goute à goute, creuse le plus dure rocher; à la continuë l'eau ronge la pierre. T III 201
patrz: OSTATEK#">OSTATEK
mały robak wielkiego dębu tocząc na ostatek obali. eine kleine aber oftere Bemühung thut Wunder. l'eau qui tombe goute à goute, creuse le plus dure rocher; à la continuë l'eau ronge la pierre. T III 201
patrz: *TOCZYĆ#">*TOCZYĆ
mały robak wielkiego dębu tocząc na ostatek obali. eine kleine aber oftere Bemühung thut Wunder. l'eau qui tombe goute à goute, creuse le plus dure rocher; à la continuë l'eau ronge la pierre. T III 201
patrz: OBALIĆ#">OBALIĆ
mały robak wielkiego dębu tocząc na ostatek obali. eine kleine aber oftere Bemühung thut Wunder. l'eau qui tombe goute à goute, creuse le plus dure rocher; à la continuë l'eau ronge la pierre. T III 201
patrz: MAŁY#">MAŁY
mały robak wielkiego dębu tocząc na ostatek obali. eine kleine aber oftere Bemühung thut Wunder. l'eau qui tombe goute à goute, creuse le plus dure rocher; à la continuë l'eau ronge la pierre. T III 201
patrz: WIELIKI#">WIELIKI, WIELKI#">WIELKI
Zysk nié słuszny szkodą grozi. KnAd 1379
patrz: *ZYSK#">*ZYSK
Zysk nié słuszny szkodą grozi. KnAd 1379
patrz: SZKODA#">SZKODA
Zysk nié słuszny szkodą grozi. KnAd 1379
patrz: NIESŁUSZNY#">NIESŁUSZNY
Zysk nié słuszny szkodą grozi. KnAd 1379
patrz: GROZIĆ#">GROZIĆ
Sam błądzisz/ á drugich rządzisz. KnAd 213
patrz: *RZĄDZIĆ#">*RZĄDZIĆ
Sam błądzisz/ á drugich rządzisz. KnAd 213
patrz: BŁĄDZIĆ#">BŁĄDZIĆ
Sam błądzisz/ á drugich rządzisz. KnAd 213
patrz: DRUGI#">DRUGI
Komu przynagła co gwałtownego/ nie zátrzyma go nic błażeńskiego/ roskosznego. KnAd 911
patrz: PRZYNAGLAĆ#">PRZYNAGLAĆ
Komu przynagła co gwałtownego/ nie zátrzyma go nic błażeńskiego/ roskosznego. KnAd 911
patrz: GWAŁTOWNY#">GWAŁTOWNY
Komu przynagła co gwałtownego/ nie zátrzyma go nic błażeńskiego/ roskosznego. KnAd 911
patrz: NIC#">NIC
Komu przynagła co gwałtownego/ nie zátrzyma go nic błażeńskiego/ roskosznego. KnAd 911
patrz: BŁAZEŃSKI#">BŁAZEŃSKI, BŁAŻEŃSKI#">BŁAŻEŃSKI, BŁAZEŃSKI#">BŁAZEŃSKI, BŁAZENSKI#">BŁAZENSKI
Komu przynagła co gwałtownego/ nie zátrzyma go nic błażeńskiego/ roskosznego. KnAd 911
patrz: *ZATRZYMAĆ#">*ZATRZYMAĆ
Komu przynagła co gwałtownego/ nie zátrzyma go nic błażeńskiego/ roskosznego. KnAd 911
patrz: *ROZKOSZNY#">*ROZKOSZNY
Táńszy téraz. Spádło mu z grzanki. Spuścił [...] Affine, Obcięto mu skrzydłá. Odmieniło się. Omyliłá go nádziéiá. KnAd 1158
Omyliłá go/ ábo mię nádziéiá. Iákby mu psi obiad ziédli. Spádło mu z grzanki. Chucha w garść [...] Dobry byt vtrácił [...]. KnAd 785
patrz: GRZANKA#">GRZANKA, GRZONKA#">GRZONKA, GRŻANKA#">GRŻANKA, GRZANKA#">GRZANKA
Táńszy téraz. Spádło mu z grzanki. Spuścił [...] Affine, Obcięto mu skrzydłá. Odmieniło się. Omyliłá go nádziéiá. KnAd 1158
Omyliłá go/ ábo mię nádziéiá. Iákby mu psi obiad ziédli. Spádło mu z grzanki. Chucha w garść [...] Dobry byt vtrácił [...]. KnAd 785
patrz: *SPAŚĆ#">*SPAŚĆ
Bies pogáná. Vide Nálazł swoy swego. KnAd 24
Trafił bies na pogana, sierp na swoje żniwo, Napadło na swój krzemyk, jak mówią, ogniwo; Kiedy się ci dwaj zejdą, na skórze wołowej Nie spisałby ich gadek i trefnej rozmowy. GawBukBar II 130
patrz: BIES#">BIES, BIES#">BIES, BIS#">BIS
Dobry záwsze czás dobrzé czynić/ oyczyzny bronić/ etc. KnAd 186
patrz: *DOBRY#">*DOBRY
Dobry záwsze czás dobrzé czynić/ oyczyzny bronić/ etc. KnAd 186
patrz: OJCZYZNA#">OJCZYZNA
Dobry záwsze czás dobrzé czynić/ oyczyzny bronić/ etc. KnAd 186
patrz: DOBRZE#">DOBRZE
Dobry záwsze czás dobrzé czynić/ oyczyzny bronić/ etc. KnAd 186
patrz: CZYNIĆ#">CZYNIĆ
Dobry záwsze czás dobrzé czynić/ oyczyzny bronić/ etc. KnAd 186
patrz: BRONIĆ#">BRONIĆ
Dobry záwsze czás dobrzé czynić/ oyczyzny bronić/ etc. KnAd 186
patrz: CZAS#">CZAS
Dobry záwsze czás dobrzé czynić/ oyczyzny bronić/ etc. KnAd 186
patrz: ZAWSZE#">ZAWSZE
Kto dziáła skoro/ nie bywa mu sporo. RysProv 38
patrz: SPORO#">SPORO
Więc się oba [towarzysze] ku drzewu posuną w zawody, Ale zwyczajnie rączszy przed leniwszym wprzody. Dlatego mu cug puścił, gdy ow w wielkiej chuci, Co miał urwać na ziemię ono jabłko zruci. A ten go łupiąc: Przykład oczywisty, rzecze: Że często chłystek porwie, chartowi uciecze. PotFraszBrück II 210
patrz: CHŁYSTEK#">CHŁYSTEK
Więc się oba [towarzysze] ku drzewu posuną w zawody, Ale zwyczajnie rączszy przed leniwszym wprzody. Dlatego mu cug puścił, gdy ow w wielkiej chuci, Co miał urwać na ziemię ono jabłko zruci. A ten go łupiąc: Przykład oczywisty, rzecze: Że często chłystek porwie, chartowi uciecze. PotFraszBrück II 210
patrz: CZESTO#">CZESTO, CZĘSTO#">CZĘSTO, CZĘSTO#">CZĘSTO
Więc się oba [towarzysze] ku drzewu posuną w zawody, Ale zwyczajnie rączszy przed leniwszym wprzody. Dlatego mu cug puścił, gdy ow w wielkiej chuci, Co miał urwać na ziemię ono jabłko zruci. A ten go łupiąc: Przykład oczywisty, rzecze: Że często chłystek porwie, chartowi uciecze. PotFraszBrück II 210
patrz: UCIEC#">UCIEC
Więc się oba [towarzysze] ku drzewu posuną w zawody, Ale zwyczajnie rączszy przed leniwszym wprzody. Dlatego mu cug puścił, gdy ow w wielkiej chuci, Co miał urwać na ziemię ono jabłko zruci. A ten go łupiąc: Przykład oczywisty, rzecze: Że często chłystek porwie, chartowi uciecze. PotFraszBrück II 210
patrz: PORWAĆ#">PORWAĆ
Więc się oba [towarzysze] ku drzewu posuną w zawody, Ale zwyczajnie rączszy przed leniwszym wprzody. Dlatego mu cug puścił, gdy ow w wielkiej chuci, Co miał urwać na ziemię ono jabłko zruci. A ten go łupiąc: Przykład oczywisty, rzecze: Że często chłystek porwie, chartowi uciecze. PotFraszBrück II 210
patrz: CHART#">CHART, CHART#">CHART, HART#">HART
Y w łowy kto chárty prowádzi/ á chárci do kuchni wolą/ nie wiele náłowi. BirkNiedz 196
patrz: *NAŁOWIĆ#">*NAŁOWIĆ
Y w łowy kto chárty prowádzi/ á chárci do kuchni wolą/ nie wiele náłowi. BirkNiedz 196
patrz: CHART#">CHART, CHART#">CHART, HART#">HART
Y w łowy kto chárty prowádzi/ á chárci do kuchni wolą/ nie wiele náłowi. BirkNiedz 196
patrz: PROWADZIĆ#">PROWADZIĆ
Y w łowy kto chárty prowádzi/ á chárci do kuchni wolą/ nie wiele náłowi. BirkNiedz 196
patrz: *WOLEĆ#">*WOLEĆ
Y w łowy kto chárty prowádzi/ á chárci do kuchni wolą/ nie wiele náłowi. BirkNiedz 196
patrz: KUCHNIA#">KUCHNIA
Y w łowy kto chárty prowádzi/ á chárci do kuchni wolą/ nie wiele náłowi. BirkNiedz 196
patrz: ŁÓW#">ŁÓW
Y w łowy kto chárty prowádzi/ á chárci do kuchni wolą/ nie wiele náłowi. BirkNiedz 196
patrz: NIEWIELE#">NIEWIELE
Nálazł swoy swego/ ábo sobié podobnego. KnAd 532
patrz: SWÓJ#">SWÓJ
Nálazł swoy swego/ ábo sobié podobnego. KnAd 532
patrz: *NALEŹĆ#">*NALEŹĆ
Nálazł swoy swego/ ábo sobié podobnego. KnAd 532
patrz: SIĘ#">SIĘ
Nálazł swoy swego/ ábo sobié podobnego. KnAd 532
patrz: PODOBNE#">PODOBNE, PODOBNY#">PODOBNY
Przyidzie May/ przedsię bydłu day. RysProv XIII, 7
patrz: PRZYJŚĆ#">PRZYJŚĆ, PRZYŚĆ#">PRZYŚĆ
Przyidzie May/ przedsię bydłu day. RysProv XIII, 7
patrz: MAJ#">MAJ
Przyidzie May/ przedsię bydłu day. RysProv XIII, 7
patrz: PRZEDSIĘ#">PRZEDSIĘ
Przyidzie May/ przedsię bydłu day. RysProv XIII, 7
patrz: DAĆ#">DAĆ
Przyidzie May/ przedsię bydłu day. RysProv XIII, 7
patrz: BYDŁO#">BYDŁO
Dáléko páś świnié/ bydło/ od ogrodá/ zboża. KnAd 142
patrz: ŚWINIA#">ŚWINIA, ŚWINIA#">ŚWINIA, ŚWYNIA#">ŚWYNIA
Dáléko páś świnié/ bydło/ od ogrodá/ zboża. KnAd 142
patrz: DALEKO#">DALEKO
Dáléko páś świnié/ bydło/ od ogrodá/ zboża. KnAd 142
patrz: BYDŁO#">BYDŁO
Dáléko páś świnié/ bydło/ od ogrodá/ zboża. KnAd 142
patrz: ZBOŻE#">ZBOŻE
Dáléko páś świnié/ bydło/ od ogrodá/ zboża. KnAd 142
patrz: OGRÓD#">OGRÓD
Dáléko páś świnié/ bydło/ od ogrodá/ zboża. KnAd 142
patrz: OD#">OD
Kto dobrze broi/ śmierci się nie boi. RysProv VI, 7
patrz: KTO#">KTO
Kto dobrze broi/ śmierci się nie boi. RysProv VI, 7
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Kto dobrze broi/ śmierci się nie boi. RysProv VI, 7
patrz: ŚMIERĆ#">ŚMIERĆ
Kto dobrze broi/ śmierci się nie boi. RysProv VI, 7
patrz: BAĆ SIĘ#">BAĆ SIĘ, *BOJAĆ SIĘ#">*BOJAĆ SIĘ, BOIĆ SIĘ#">BOIĆ SIĘ, *BAĆ#">*BAĆ
Kto dobrze broi/ śmierci się nie boi. RysProv VI, 7
patrz: BROIĆ#">BROIĆ
Kto dobrze broi/ śmierci się nie boi. RysProv VI, 7
patrz: DOBRZE#">DOBRZE
Przészłe przygody/ bronią od szkody. KnAd 950
patrz: BRONIĆ#">BRONIĆ
Przészłe przygody/ bronią od szkody. KnAd 950
patrz: OD#">OD
Przészłe przygody/ bronią od szkody. KnAd 950
patrz: SZKODA#">SZKODA
Przészłe przygody/ bronią od szkody. KnAd 950
patrz: *PRZYGODA#">*PRZYGODA
Przészłe przygody/ bronią od szkody. KnAd 950
patrz: *PRZESZŁY#">*PRZESZŁY, *PRZESZŁY#">*PRZESZŁY, *PRZESŁY#">*PRZESŁY
Smierci vchodzi káżdy iák możé. Żywotá co żywo broni. KnAd 1071
patrz: KAŻDY#">KAŻDY
Smierci vchodzi káżdy iák możé. Żywotá co żywo broni. KnAd 1071
patrz: ŻYWO#">ŻYWO
Smierci vchodzi káżdy iák możé. Żywotá co żywo broni. KnAd 1071
patrz: ŚMIERĆ#">ŚMIERĆ
Smierci vchodzi káżdy iák możé. Żywotá co żywo broni. KnAd 1071
patrz: *MÓC#">*MÓC
Smierci vchodzi káżdy iák możé. Żywotá co żywo broni. KnAd 1071
patrz: BRONIĆ#">BRONIĆ
Smierci vchodzi káżdy iák możé. Żywotá co żywo broni. KnAd 1071
patrz: ŻYWOT#">ŻYWOT
Smierci vchodzi káżdy iák możé. Żywotá co żywo broni. KnAd 1071
patrz: UCHODZIĆ#">UCHODZIĆ
Ten kto zle broi zawsze się boi kazdy go strach piecze. MikSil 86v
patrz: KTO#">KTO
Ten kto zle broi zawsze się boi kazdy go strach piecze. MikSil 86v
patrz: BROIĆ#">BROIĆ
Ten kto zle broi zawsze się boi kazdy go strach piecze. MikSil 86v
patrz: TEN#">TEN
Ten kto zle broi zawsze się boi kazdy go strach piecze. MikSil 86v
patrz: ŹLE#">ŹLE
Ten kto zle broi zawsze się boi kazdy go strach piecze. MikSil 86v
patrz: ZAWSZE#">ZAWSZE
Ten kto zle broi zawsze się boi kazdy go strach piecze. MikSil 86v
patrz: BAĆ SIĘ#">BAĆ SIĘ, *BOJAĆ SIĘ#">*BOJAĆ SIĘ, BOIĆ SIĘ#">BOIĆ SIĘ, *BAĆ#">*BAĆ
Złé vczyniwszy/ gorzey się wymawia/ broni/ chwali. KnAd 1342
patrz: UCZYNIĆ#">UCZYNIĆ
Złé vczyniwszy/ gorzey się wymawia/ broni/ chwali. KnAd 1342
patrz: ZŁY#">ZŁY
Złé vczyniwszy/ gorzey się wymawia/ broni/ chwali. KnAd 1342
patrz: GORZEJ#">GORZEJ
Złé vczyniwszy/ gorzey się wymawia/ broni/ chwali. KnAd 1342
patrz: *WYMAWIAĆ SIĘ#">*WYMAWIAĆ SIĘ
Złé vczyniwszy/ gorzey się wymawia/ broni/ chwali. KnAd 1342
patrz: CHWALIĆ SIĘ#">CHWALIĆ SIĘ
Złé vczyniwszy/ gorzey się wymawia/ broni/ chwali. KnAd 1342
patrz: BRONIĆ SIĘ#">BRONIĆ SIĘ
Błaznow wszędzie pełno. RysProv I, 5
patrz: WSZĘDZIE#">WSZĘDZIE, WSZEDZIE#">WSZEDZIE
Błaznow wszędzie pełno. RysProv I, 5
patrz: PEŁNO#">PEŁNO
Błaznow wszędzie pełno. RysProv I, 5
patrz: BŁAZEN#">BŁAZEN, BŁAZEN#">BŁAZEN, BŁAŻEN#">BŁAŻEN
Prawdę rzekszy, wiele iest u nas praw takich, ktoremi obiedwie strony mogą się do upadły bronić. KonSRoz 65
patrz: BRONIĆ SIĘ#">BRONIĆ SIĘ
od przysł.
Lecz nalazł Bies Sąsiady, trafił Przenosiny. PotWoj 110
patrz: BIES#">BIES, BIES#">BIES, BIS#">BIS
(wariant I): Z wielkiej chmury mały deszcz. VerdBłażSet 13
(wariant II): Elearowie polowali, z wielkiej chmury pogoda [nie doszło do bitwy]. DembPrzew 119
(wariant III): Mały deszcz chmury okropne spuściły. MorszAUtwKuk 204
patrz: CHMURA#">CHMURA, CHMURA#">CHMURA, *CHMORA#">*CHMORA
(wariant I): Zadna biesiádá nie może być bez błazná. RysProv XVIII, 1
patrz: BEZ#">BEZ, BEZ#">BEZ, BEZE#">BEZE
(wariant I): Zadna biesiádá nie może być bez błazná. RysProv XVIII, 1
patrz: *MÓC#">*MÓC
(wariant I): Zadna biesiádá nie może być bez błazná. RysProv XVIII, 1
patrz: BŁAZEN#">BŁAZEN, BŁAZEN#">BŁAZEN, BŁAŻEN#">BŁAŻEN
(wariant I): Zadna biesiádá nie może być bez błazná. RysProv XVIII, 1
patrz: ŻADEN#">ŻADEN
(wariant I): Zadna biesiádá nie może być bez błazná. RysProv XVIII, 1
patrz: NIE#">NIE, NIE#">NIE, NI#">NI
Káżdy błazen swoim stroiem. RysProv VII, 4
patrz: SWÓJ#">SWÓJ
Káżdy błazen swoim stroiem. RysProv VII, 4
patrz: KAŻDY#">KAŻDY
Káżdy błazen swoim stroiem. RysProv VII, 4
patrz: BŁAZEN#">BŁAZEN, BŁAZEN#">BŁAZEN, BŁAŻEN#">BŁAŻEN
Káżdy błazen swoim stroiem. RysProv VII, 4
patrz: *STRÓJ#">*STRÓJ
Długo trwáć nie możé/ co mus/ gwałt przemożé. KnAd 160
patrz: TRWAĆ#">TRWAĆ
Długo trwáć nie możé/ co mus/ gwałt przemożé. KnAd 160
patrz: PRZEMÓC#">PRZEMÓC
Długo trwáć nie możé/ co mus/ gwałt przemożé. KnAd 160
patrz: *MÓC#">*MÓC
Długo trwáć nie możé/ co mus/ gwałt przemożé. KnAd 160
patrz: GWAŁT#">GWAŁT
Długo trwáć nie możé/ co mus/ gwałt przemożé. KnAd 160
patrz: DŁUGO#">DŁUGO
Długo trwáć nie możé/ co mus/ gwałt przemożé. KnAd 160
patrz: MUS#">MUS, MUS#">MUS, MUSZ#">MUSZ
od przysł.
(wariant I): Albo moiá gębá cholewá? RysProv I, 1
(wariant II): Gębá v niego iák choléwá. KnAd 841
(wariant III): Oto iá sam spełniam do ciebie/ a moiá gębá nie cholewá. HercBan 47
patrz: GĘBA#">GĘBA
od przysł.
(wariant I): Albo moiá gębá cholewá? RysProv I, 1
(wariant II): Gębá v niego iák choléwá. KnAd 841
(wariant III): Oto iá sam spełniam do ciebie/ a moiá gębá nie cholewá. HercBan 47
patrz: CHOLEWA#">CHOLEWA
Nié záwsze sporo/ co bywa skoro. KnAd 1046
patrz: SPORO#">SPORO
Lépsza cnotá wé błocié/ niż niécnotá ẃe złocié. KnAd 447
patrz: NIECNOTA#">NIECNOTA
Lépsza cnotá wé błocié/ niż niécnotá ẃe złocié. KnAd 447
patrz: NIŻ#">NIŻ
Lépsza cnotá wé błocié/ niż niécnotá ẃe złocié. KnAd 447
patrz: CNOTA#">CNOTA
Lépsza cnotá wé błocié/ niż niécnotá ẃe złocié. KnAd 447
patrz: WE#">WE
Lépsza cnotá wé błocié/ niż niécnotá ẃe złocié. KnAd 447
patrz: LEPSZY#">LEPSZY
Lépsza cnotá wé błocié/ niż niécnotá ẃe złocié. KnAd 447
patrz: ZŁOTO#">ZŁOTO
Lépsza cnotá wé błocié/ niż niécnotá ẃe złocié. KnAd 447
patrz: BŁOTO#">BŁOTO
KnAd 1059
patrz: CZART#">CZART
Łowić sobie kotku. RysProv VIII, 7
Liszka głodna/ drzęmié. Łow sobie kotku. KnAd 453-454
patrz: LISZKA#">LISZKA
Łowić sobie kotku. RysProv VIII, 7
Liszka głodna/ drzęmié. Łow sobie kotku. KnAd 453-454
patrz: KOTEK#">KOTEK
Łowić sobie kotku. RysProv VIII, 7
Liszka głodna/ drzęmié. Łow sobie kotku. KnAd 453-454
patrz: ŁOWIĆ#">ŁOWIĆ
Łowić sobie kotku. RysProv VIII, 7
Liszka głodna/ drzęmié. Łow sobie kotku. KnAd 453-454
patrz: *DRZEMAĆ#">*DRZEMAĆ
Łowić sobie kotku. RysProv VIII, 7