Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*TRYBUNAŁ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1605
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   trybunału
Ms.   trybunale
liczba mnoga
M. uż. nosob.   trybunały
B. uż. nosob.   trybunały
Ms.   trybunałach
Etymologia
łac. tribunal
Znaczenia
»apelacyjny sąd szlachecki utworzony w Koronie w w. XVI«
 • – Mam Seymiki mam Trybunały mam koło Generalne utraque civis bomy Szlachcic y Zołnierz. PasPam 136.
 • – Pozwala takze IokMSC aby na Seymie przyszłym kondemnaty w Trybunałach tak w koronie w Piotrkowie y Lublinie y W X Litewskiem [...] były denegowane. PasPam 209.
Związki frazeologiczne

 • straszny trybunał:
 • »sąd ostateczny«
  • – Powędrowali. Za krolową Sprawić się na tamtym Strasznym Trybunale. PasPam 214v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • trybunal ateński:
  • – W Atenách też Archon/ iákoby książę/ nád Haeleą/ to jest Trybunałem Atheńskim/ w którym wiele sędziów spráwy sądzili/ przeło[żo]ny będąc do żywotá trwał/ potym vczyniono áby do dziesiąci lat trwał ten vrząd/ potymm áby do roku... PetrSPolit II 74.
 • asystent trybunału:
  • – Odiechał ImPan Boryczewski assystent Trybunału WXLtto do Folwarku Swego Kamionki. SapADiar 121.
 • agent trybunału:
  • – Tak Patronowie, iako też y Agenci Trybunału Piotrkowskiego, Lubelskiego, y Radomskiego, w służbie woienney Polskiego y cudzoziemskiego authoramentu mieścić się poty nie powinni, poki w palestrze actualiter zostawać będą. VolLeg VI 223. VolLeg VI 223.