Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PIEKIELNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy gramatyczne
lp M. m   piekielny
N. ż   piekielną
Znaczenia
1. »znajdujący się w piekle«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • protektor piekielny:
 • »Lucyfer«
  • – Iak oni od Stąpili Pana tak tez ich Protektor piekielny w ktorego oni totaliter ufaią Alec to y Dyiaboł ustąpi kiedy Bog ma kogo Skarać. PasPam 76v.
2. »przynoszący zło«
 • – Doczego ty Oyczyznę przywodzisz y tak piekielną radą Swoią poburzyłes. PasPam 196v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • brama piekielna:
  • – Wrożką był y tego/ iż przeciwko Kościołowi wszytkie oręża w kupę zebráne/ nic nie porádzą/ by się też spiknęły z bramy piekielnymi. BirkOboz 56.
  • – ...aby bramy piekielne przeciw niemu [Bogu] nie przemogły, sam Elearów polskich serca do siebie pociągnąwszy, ich przeciwko nieprzyjaciołom wiary ś. obrócił, męstwa dodał, szczęściem błogosławiał, i sam im hetmanił. DembPrzew 7.
  • – ... depcę [...] po Henrycystách/ po Sophistách/ po wszytkich brámách piekielnych: Boski máiestat zemną trzyma... BirkEgz 12.
  • – Powinnego też swego ktory iuż drogę rospusty do bram piekielnych przychodził/ ták zmiękczyłá serce/ iż zostawszy zakonnikiemDominika Swiętego/... OkolNiebo 35.
  • – Iest tu táiemnicá tá: trudno czásem rozeznáć iesli grzech ná myśli zádał iuż śmierć/ czy skonánie czyni? czy zábił do końcá duszę/ czyli tylo stáwił ią v bran piekielnych? BirkNiedz 58.
Związki frazeologiczne

 • piekielny ceklarz:
 • »diabeł, szatan«
  • – Ták gdy szczęśliwi wybráni wesoło śpiewaiąc każdy [...] Wzgorę się iáko iásne czyste iskierki podniosą/ zginionych potępieńcow opádłe czarne głownie gotowi oprawcy/ y piekielni ceklárze osękámi ognistymi záhaczywszy [...] porwą. BujnDroga 147.