Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*SIEKIERA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1616
Formy gramatyczne
liczba mnoga
M.   siekiery
D.   siekier
B.   siekiery
N.   siekierami
Znaczenia
»rodzaj narzędzia do rąbania«
  • – Az tam iuz radzą iako się pod Szancować iako mory rąbać a czym rąbać niewspomnieli A siekiery kędy Dopiero zaraz kazał straznik Wołoszy zpod Chorągwie że by się roziechali po wsiach o mil dwie albo trzy o przyczynie siekier ieszcze nieswitało aiuz pięc Set Siekier nakupie nakładziono. PasPam 57-57v.
  • – Sąm wstał mało co spiąc owe siekiery kazał podzielic między chorągwie y piechotę. PasPam 57v.
  • – W pewnym mieyscu odcieni lod Siekierami co było morze ieszcze z brzega niepusciło. PasPam 61v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • z siekierą do dwora chodzić || z siekierą do dworu chodzić:
    • – Czynsze powinne áby według czásu Młynarz oddawał, y do napraw Dworskich Budynkow, áby z siekierą według vstáwy, y powinności do Dworá chodził. HaurEk 41.
    • – Aby iednak Czynsu Złotych 40 ktory teraz dawa płacił y z Siekierą do Dworu na Poprawe chodził Słowik Młynarz. KomonDziej 115v-116.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Koń bossy ná lod/ Bot dziuráwy ná błoto/ Tępa siekierá ná drwá Niebespieczni są. ŻabPol B1.