Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GODNOŚĆ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   godność
D.   godności
B.   godność
N.   godnością
Ms.   godności
liczba mnoga
N.   godnościami
Znaczenia
1. »zaszczytne stanowisko, urząd; dostojeństwo«
 • – Wiadomo czynię [...] Ich MSCiom Stanu Rycerskiego ktorego kolwiek Narodu. I iakiey kolwiek praeminencyiey y Godnosci albo Urzędu Będącym. PasPam 160v.
 • – I tęn ktocię na tę godność [prymasa] [...] wprowadzał Choc by nadto nie zgrzeszył niewiem iako do Nieba Trafi. PasPam 196-196v.
 • – Do czego ty Oyczyznę przywodzisz [...] Obacz się przynaymniey teraz bo iuz tez nad tę w Polszcze większey niemozesz mieć godności. PasPam 196v.
 • – Znacznemi kondekorowani są godnosciami. PasPam 216v.
 • – Tys mię do nosić miał iakiey godności A ia tez ciebie dochować Starości. PasPam 51.
 • – Kiedyś Arcybiskupia godność przy katedrze Krakowskiey przywiązana była. NiesKor II 314.
2. »szlachetność, zacność; zasługi«
 • – Przyszedłes ad Gradum et Perfectionem [do stopnia i doskonałości] tak wielkich in Regno Honorow, z Iednego Lichego Plebanka, nie z zadney godnosci ale z przewrotnosci. PasPam 196.
 • – Godna [panna] tey powagi więc niedziw Ze skoro Do iey chwały chętliwie uwzięłosię pioro ktore miało by dosyć wielką Materyią O Iey Godności Sławną pisząc Historyią. PasPam 272v-273.
3. »wyróżnienie; zaszczyt«
 • – Nieuzurpuię sobie tey godnosci Ze bym miał bydz Protektorem IMSCi. PasPam 83v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • godność biskupia:
  • – [...] máiąc w tey zacney koronie godność Biskupią y Senatorską/ wnosisz w dom swoy świátłość znáczną nieśmiertelney sławy. StarPopr VII.
  • – Zpowszechniáłá między wámi ludzie, godność Biskupia, Pásterzow wászych [...] nie macie w poważaniu, w powinney cenie. MłodzKaz II, 439..
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Bogáctwá rod i godności/ Są piękne pokrywki złości. KnAd 31.