Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PILNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
lp B. ż   pilną
n   pilne
lm Ms.   pilnych
Znaczenia
1. »niezwłoczny, nagły«
  • – Gdy Posłannikowie Carscy [...] iadą wyprawieni do Io (K)MSCI w pilnych potrzebach y Sprawach [...] przydałęm konfoy [konwój] y Przystawa. PasPam 161v.
Związki frazeologiczne

  • pilną mieć drogę:
    • – Proszę na wstęp wymawia się Mazepa ze pilną mąm drogę. PasPam 177.
2. »uważny, czujny«
Związki frazeologiczne

  • mieć na coś pilne oko:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • pilna potrzeba:
    • – Posłannikowie Carscy [...] iadąwyprawieni do Io KMSCi w pilnych potrzebach y Sprawach [...] przydałęm konfoy [konwój] y Przystawa [...]. PasPam 161v.
    • – [...] przyznay się kogo tu szlákuiesz? On ná to. W pilney Krolowey potrzebie Mátki mey szukam. ClaudUstHist 67.