Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POCHLEBSTWO, PODCHLEBSTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1596
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   pochlebstwo
D.   pochlebstwa
C.   pochlebstwu
B.   pochlebstwo
N.   pochlebstwem
Ms.   pochlebstwie
liczba mnoga
M.   pochlebstwa
B.   pochlebstwa
N.   pochlebstwy
Znaczenia
»schlebianie czyjej ambicji, dumie; przychylne zdanie o kim wygłaszane w jego obecności«
 • – Y iabym się iął pochlebstwá/ ieśli ták popłáca/ Nálazbym tákiego Páná/ co na to utráca. NowSow 32 nlb.
 • – A też się nikt nie naje prawdą, lecz nabawi siebie zdrowia, pochlebstwem nikt się nie udawi. VerdBłażSet 56.
 • – Przypochlebiam się komu/ Wkradam się w-kogo pochlebstwy. Kn .
 • Pochlebstwo. umie dobrzé pochlebstwo. pochlebiánié. Kn .
 • Pochlebstwo przyimuię/ pochlebcé słucham. Kn .
 • – Fraszka i wiersze, pochlebstwa, pochwały, Fraszka i służba, i mój afekt stały. MorszAUtwKuk 98.
 • – Zatulał uszy czapką niechcąc owego słuchac podchlebstwa. PasPam 100.
 • – Iest to węzeł przyznam się trudnosci niemałey Zeby albo w cenzurze [zam. cenzurę] pochlebstwa nie w kroczyć Albo niegodnie chwaląc z drogi niewyboczyc. PasPam 274v.
 • – Cnota pochlebstwu nie podlega, ale w Bogu grontuie nádzieię. OblJasGór 78v.
 • – Pátrz tego, áby przez nie potrzebne pochlebstwá białogłowskie, uciętych słow nie nauczyła się corká twoiá. MłodzKaz III, 11.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Pochlebstwo szkodliwe/ tákżé i pochlebcá. KnAd 863.
Odsyłacze
Informacje dodatkowe
Uzupełnić Kn

*PODCHLEBSTWO

rzecz.