Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEZWODNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
lp M. m   bezwodny
ż   bezwodna
D. ż   bezwodnej
B. ż   bezwodną
Ms. ż   bezwodnej
n   bezwodnem
lm M. nmos   bezwodne
D.   bezwodnych
Ms.   bezwodnych
Znaczenia
»pozbawiony wody, niemający rzek, jezior itp.«
 • – Płácżą miłośnicy Boży teskniąc sobie w tey suchey y bezwodney pustyni tego świáta/ w tym Bábilonie pomieszánym/ kędy wszystko opák idźie/ práwo zá lewo/ lewo zá práwo/ gorzkie zá słodkie/ słodkie zá gorzkie vchodźi/ y żądáią corychley przyść do oycżyzny niebieskiey świętego miástá Ieruzálem/ nárzekáiąc z Dawidem KRolem/ Hei mihi quia incolatus meus prolongatus est. AlandPam C3.
 • – Inszy Arabin w szczerém bezwodném polu, gdy mu wody nie stało, w szczerém pragnieniu będąc, mówił: — „Kiedybym to u Boga uprosić mógł, abym, nim umrę, w kolano głęboką wodę naszedł, a swoję materyą nią napełnił, i sam się ochłodziwszy posilił, potém jużbym niechaj umarł.” SaadiOtwSGul 137.
 • – „Oku człowieka bogactw nienasyconego, Nie dosyć czyni świata dostatek wszytkiego, Jako bezwodnéj studni, któréj rosa nocna Nie może posiłkowéj wodzie być pomocna.” SaadiOtwSGul 224.
 • – Cić są ná świętych ucżtách wászych zmázámi/ ktorzy z wámi godując bez wstydu/ sámi śię pásą: są obłoki bezwodne/ ktore od wiátrow tám y sám unoszone bywáją; drzewá zwiędłe/ nieużytecżne/ dwá kroć zmárłe y wykorzenione [...]. BG Jud I, 12-13.
 • – Bráćia moji omylili mię jáko potok: pominęli jáko gwałtowne potoki: Ktore bywáją mętne od lodu; w ktorych śię śnieg ukrywa. Cżásu ktorego topnieją/ záginą: á czásu gorącośći/ niszcżeją z miejscá swego. Udawáją śię tám y sám z drog swojich: rozciekáją się po miejscách bezwodnych/ y giną. BG Hi VI, 15-19.
 • Béz wodny [...] Inaquosus. Kn 25.
 • – Com się powiáda był obłąkał/ y zászedł ná pustynią/ bezwodną/ y nieurodzáyną/ gdźiebym był od głodu zdechnąć muśiał: to mię on z miłośierdźia swoiego przeniosł ná pástwisko buyne/ obfite y roskoszne/ źrzodłámi wdźięcznemi opływáiące. StarKaz 85.
 • – A że kráiná tám tá [prowincja Alesa w Azji] iest sucha y bezwodna/ obywátele támeczni kiedy im ná polá/ ná łąki/ y ná ogrody wody potrzebá/ zszedszy się ze wszytkiey okolice/ stoią po brzegách ieźiorá onego/ gráiąc ná rozmáitych instrumentách: á wodá oná melodyą ich muzyki vbłagána/ podnośi się z brzegow swoich/ y roźlewa strumieniámi [...]. StarKaz 572-573.
 • – Weyrzyy, ponieważ serce moie vpragnione Ząda ćiebie vśilnie, y tak zapalone, Iak dzdza bezwodna źiemia w ćięszkie letnie znoie, Ciebie żywego Zrzodła pragnie serce moie. DamKuligKról 181.
 • – [...] tá bowiem Pustynia [na której Jozafat szukał Barlaama] poniekąd bezwodna, Niebyłá ku iedzeniu w zgodne źiołká płodna. DamKuligKról 280.
 • – Tey tedy iák máłey ná świecie kráiny, iákoś się z Xiąg Ptolemeuszá naucżył, cżwarta práwie cżąstka iest, ná ktorey my znáiący się mieszkamy ludźie. Z tey cżwártey cżęśći, gdy iák wiele morzá y káłuźe zástępuią, iák szeroko piaski y bezwodne się mieyscá rośćiągáią, rozumęm odetniesz, ledwie máły ieden y ćiásny ludźiom do mieszkánia zostánie dźiedziniec. BoecBardzPociecha 52.
 • – Po suchych mieyscách, y knieiách bezwodnych, Obłąkałem się w zawodách swobodnych, Bezdroże lubiąc, áni práwey drogi, Nietrzymáiąc się, choć mię kłoły głogi. ChrośZbiór D2.
 • – AFRYKANSKA mappa, ma podobieństwo do serca; większa triplô od Europy, ale nie osiadła dla suchych, bezwodnych Krajow. ChmielAteny IV 543.
 • Bezwodny. das kein Wasser hat. qui n'a point d'eau. T III 39.
Użycia metajęzykowe
 • - Są w nim [zebraniu słów] niektore przystarżałe, ale nie cale z zwyczaiu wyszłe słowa, aczey mogą znowu być zażywane, y do ięzyka przywrocone. Baczność. Badacz. Badanie. Bezbożnik. Bezbramne Miasto. Za bezcenek przedać. Bezcienny widok. Bezdenny. Bezdroże. Bezeceństwo. Bezgłowna Rzeczpospolita. Bezludny Kray. Bezkrolewie. Bezprawie. Bezrżądny. Bezwodny. Bezżenny. RzewWKras 202