Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŁOKIEĆ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   łokieć
B. uż. nżyw.   łokieć
N.   łokciem
Ms.   łokciu
liczba mnoga
D.   łokci
B. uż. nosob.   łokcie
Znaczenia
1.  anat.  »część ręki«
 • – Ow miecz zaraz mu pod łokcięm chłopiec trzyma. PasPam 83v.
 • – Wodzowie przed nami idą z gołemi po łokcie rękami. PasPam 105.
 • – Oni mieli znaki lewe ręce chustką wiązane [...] iatez skoro poczęto bardzo golic przewiązałem tez sobie rękę nad łokcięm y Niebardzo od nich stronię. PasPam 203.
 • – Zyła zwáná Bázyliká, zostáiąca niżey pod Medyánną w łokciu, otwierána bywa ná wszelkie áffekcye wątroby, żołądká, ná párcie w bokach. VadeMed 3.
2. »miara długości«
 • – Axamit [...] w Szczoteczkę na mieyscu kupui/ łokieć po złotych 3. groszy 15. GostSpos 108.
 • – Tak wiele [...] uczyło mierzyć łoża, koła [działa] i insze rzeczy, to jest, kto sążniem, kto arszyną, kto łokciem, kto piędzią. AquaPrax 126.
 • – A gdzie by potrzeba była pomocy dodać, tedy do wiślnego bałwana, którego by było w głowie dokoła łokci półpięta, pp. urzędnicy dolni powinni dodać chłopa jednego do pary. InsGór 1649 35.
 • – wydaiąc w stan swięty Małzenski [sc. córki] Małzonka mo[j]a s synami memi stey oyczyzny Ma dac kozdey [...] z ochendostwa sukienek dwie w kramie kupionych iakiey kolwiek matery po złotych dwa łokiec. DekrŻmud 135.
 • – Towarzysz poleciał do Goru [zam. góry] od kulbaki wyzey nizli natrzy łokcie. PasPam 93v.
 • – Woda nałokiec y lepiey na brzegi wystąpiła. PasPam 266.
 • – Chorągiewka kitajczana, barszczowa, łokci półtora długa, 2 łokcia szeroka. ZdobChorGęb 128.
 • – 2 sznurky perełek niewielkich, uriianskych, koszdy z nich wrasz mierząc y ięst długi łokci 31/2, y dwa achtentęlę. SzumInw 42.
 • – Przybywszy Krol Jmć do kniei w minutach 10. ná wybudowane ná 2. łokcie od ziemi Amphitheatrum chrostem zielonym otoczone z ktorego mogł lepiey widzieć zwierza [...] stanął y zaraz mysliwcy y chłopi z gęstwiny zaczęli wyganiać łosie. GazPol 1736/82, 3 nlb..
 • – Obrazów 2 na łokci 2, z ekspressją 1 starca [...], przy którym żołnierz w zbroi i inne różne argonterie. InwObrazŻółkGęb 185.
 • – Batystu sztuka, w której łokci dwanaście. WypARzewGęb 229.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Ták to bolesno komu Zoná vmrze/ iáko kiedy kto zábiie się w łokieć. RysProv 77.