Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POWOLNY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1654-1676
Formy gramatyczne
stopień równy
lp M. m   powolny
stopień wyższy
lp M. m   powolniejszy
Znaczenia
1. »poruszający się z niewielką predkością«
  • – Chameleon [...] Jeszcze powolnieyszy daleko nád żołwia w chodzeniu, bo ledwo ná łokieć przez dzień uczołga się. ChmielAteny I 472.
2. »posłuszny, zdyscyplinowany«
  • – Jam i rodzicom nie tak był powolny, Żeby im miał być żywot mój swawolny Zawsze do smaku... MorszAUtwKuk 222.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • życzliwy brat i sługa powolny (sz. zm.):
  • »zwrot używany przez szlachtę na określenie siebie w stosunku do innego szlachcica, stosowany zwykle w zakończeniu listu«
    • – Podpisuiąc się pisze WMMPana zyczliwy Brat, y Sługa powolny. PasPam 171.
    • – Zostaię W MM Pana Zyczliwy Brat y Sługa Powolny Kazimirz Chwali Bog Zeronski [Żeromski] Marszałek Woysk IKM W.X.L. PasPam 171.
    • – Sobie na ten czas WMMPana zwykłey zalecąm łasce iako cale zyczliwy WMMPana Brat y powolny Sługa. Paweł Sapieha Woiewoda Wilenski H.W.W.X.Lgo. PasPam 173.