Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*SOWA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B.   sowę
liczba mnoga
C.   sowom
Znaczenia
»drapieżny ptak nocny«
  • – Słowá dobrego Kácerzom nie dáią Oycowie święci/ przyrownywáią ich psom wściekłym/ wężom/ bazyliszkom/ smokom łuskowátym/ sowom/ krowkom/ ktore w gnoiu gmerzą/; żabom/ muchom/ pluskwom/ ktore poki żyią kąsáią/ gdy zdechną śmierdzą/ trędowátym/ piecom nápalonym/ w ktorych chleby Antychrystowi pieką/ koczkodanom/ máłpom/ páiąkom/ prochnowi/ członkom zgniłym/ iászczurkom/ ktore żywot Kościołá Páńskiego gryzą/ centaurom/ to iest chłopobykom/ puchaczom/ onokrotalom/ ábo bábom z klekotkámi/ cyklopom onym/ ktorzy się w iáskiniách Etneyskich y porodzili y pochowáli. BirkRus 33.
  • – Stęskniło się to [wydra] znikczemniało przywiedli kriolowi tak iako sowę odętą. PasPam 254v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • – Między ludzi wyiechawszy to zaraz iako wroble na Sowę Dziw, dziw, Zaraz palcem pokazuią. PasPam 79v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • (wariant I):
    Kiedy ziástrzębieie Sowá/ chce wyżey latáć Sokołá. RysProv 41.
  • (wariant II):
    Sowá gdy ziástrzębiéié/ wyżey niż Sokoł chcé látáć. KnAd 812.
  • Sowá choćby pod niébiosá latáłá/ sokołem nigdy nié będzié. KnAd 1074.