Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŻMUDZKI

przym. od
  ŻMUDŹ
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: ŻMUDZKI, ZMUDZKI, ZMUJDZKI, ZMOJDZKI, ŻMUJDZKI
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1632
Formy gramatyczne
lp M. m   żmudzki
n   żmudzkie
D. m   żmudzkiego
ż   żmujdzkiej
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Użyłem Imci pana starosty żmudzkiego, aby w jednéj dotkliwéj sprawie mojéj z W. Królewiczowską Mością rozmówił się. RadziwKSprawy 345-346.
  • – Cug Kary Kusy Zmoydzki [...] Koni 7. ArchRadziw .
  • – Odpowiedział Starosta Zmudzki iako pierwszy kommissarz pięknie. PasPam 98v.
  • – To się działo wgospodzie Starosty Zmudzkiego Chlebowicza. PasPam 98v.
  • – Ian Kazmirz z Bozey łaski krol Polski Wielkie Xiążę Litewskie Ruskie Pruskie Mazowieckie Inflandzkie kiiowskie Wołynskie Zmudzkie Smolenskie Czerniechowskie. PasPam 151v.
  • – Odpisałem do Im Pani Starośćiny Żmuydzkiey zarankowey Iż ImC Dobrd deklarował uCzynić satisfakcyą długu Swego. SapADiar 99.
  • – List tegoż Krola Jmości do JWJmści Xiędza Pawła Sapiehy Biskupa Zmuydzkiego. DanOstSwada IV/7.